Copy

Fint i våra blomlådor

Den senaste veckan har blomlådor placerats ut som farthinder på olika platser i området. För att dessa inte bara ska bli trafiksäkerhetsåtgärder utan även prydnader söker vi nu frivilliga som kan tänka sig att plantera i och sköta om någon låda i sitt närområde. Lådorna är fyllda med jord men kan behöva tillskott av vatten och näring. Föreningen täcker kostnader upp till 250 kr per låda (mot uppvisande av kvitto, blankett för utläggsredovisning finns på hemsidan - ange vilken låda du har planterat i).

För frågor, kontakta styrelsen på info@viksberg.org.

Gräsklippning

Under de kommande veckorna klipper vi ängar, vägkanter och diken. Gräset från ängarna kommer att nyttjas som djurfoder.

Vänligen se till att diken utanför din egen fastighet hålls klippta!

Eldningsförbud

Sedan den 16 juni råder eldningsförbud i Stockholms län. Förbudet gäller tills vidare. Vi ber alla att respektera detta och att vara försiktiga med eld även på den egna fastigheten.

Läs mer om eldningsförbudet här.

Glad midsommar!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2019 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet