Copy

Årsmötet 2020 skjuts återigen upp

Med anledning av att situationen kring det pågående Coronavirusuppbrott inte har förbättrats den senaste månaden har styrelsen beslutat att återigen skjuta upp årsmötet 2020. På grund av osäkerheten om när virusutbrottet kommer att klinga av och det på nytt blir lämpligt att hålla större möten så har inget nytt mötesdatum beslutats. Styrelsen kommer att i god tid informera om när årsmöte kan hållas och ny kallelse skickas ut senast två veckor före det nya mötesdatumet.

Mer information hittar du här.

Om du har frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet