Copy

Ingen städdag våren 2020

Med anledning av situationen kring det pågående Coronavirusuppbrottet organiseras ingen städdag i Viksberg under våren 2020. Det står var och en fritt att på egen hand bidra till trivseln i området genom att t ex röja sly. Sly får läggas eldningsplatserna på Holmen och i Tegeltorp. 

OBS! Det är inte tillåtet att lägga skräp eller annat som inte är sly på brasorna. Det är inte heller tillåtet att lägga sly eller trädgårdsavfall på andra platser i området.

Om du har frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet