Copy

Kallelse till årsmötet

Kallelse till VSF:s årsmöte 2020 skickades ut under vecka 9. Kallelsen finns även tillgänglig här och på hemsidan viksberg.org

Om du av någon anledning inte har erhållit kallelsen, hör av dig till info@viksberg.org!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet