Copy

Motioner till årsmöte 2018 

Det är dags att lämna eventuella förslag till årsmötet i form av motioner. Senast 1 februari ska motioner vara styrelsen tillhanda.

Använd Motionsmall som finns tillgänglig på hemsidan (under Blanketter).

Nyhetsarkiv
Copyright © 2018 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet