Copy

Fakturering

Fakturor för 2018 har nu skickats ut tillsammans med årets upplaga av Viksbergsbladet. Om du av av någon anledning inte mottar din faktura inom den närmaste tiden, hör av dig till styrelsen så får du hjälp!

Sommarvattnet påslaget

Sommarvattnet slogs i år på vid valborg som vanligt. Precis som tidigare år hade vi ett antal läckor som behövde åtgärdas direkt vid uppstart nu under maj, orsakade av bl a tjällossning och sönderrostade rör. Vissa läckor fanns på olyckliga platser så att många har påverkats. Dessutom har vi haft "otur" med fint väder som har gjort att fler än vanligt har velat använda sommarvattnet tidigt i år. Men Lennart och Bosse kämpar på bra med att gräva och laga!

Vi har försökt hålla hårt i kostnaderna i år mot bakgrund av att drift och underhåll förra året var dyrare än normalt. Vi avser att återigen bygga en buffert, och även se om vi kan bygga bort vissa problem som ger oss lägre kostnader framöver.

Vid frågor om sommarvattnet, maila sommarvattenviksberg.org.

Personuppgiftshantering

Den 25 maj träder ny EU-lagstiftning om hantering av personuppgifter i kraft. VSF har gjort en genomlysning av hur föreningen hanterar personuppgifter och beslutat om vissa förändringar för att uppfylla de nya bestämmelserna. Det handlar framförallt om vilka personuppgifter vi hämtar in och sparar, och hur länge vi sparar dem.
 
Mer information om VSF:s personuppgiftshantering finns i Viksbergsbladet 2018.
 
Hör gärna av dig till info@viksberg.org om du har frågor!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2018 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet