Copy
Det råder extrem torka i hela landet och det påverkar även Viksberg.
Vi hoppas att alla förstår allvaret i situationen, framförallt genom att respektera eldningsförbud och visa hänsyn vid användande av sommarvatten.

Ängs- och dikesklippning

Tidigare under sommaren påbörjades klippning av ängar och diken. Bland annat skördades stora ängen i Tegeltorp för att bli djurfoder. På grund av den extrema torkan och brandrisken har arbetet avstannat. Just nu undersöks alternativ för skötsel av ängarna (se nedan). Vi röjer i diken, gallrar sly och håller rent runt brevlådeställ m m enbart i den utsträckning det bedöms vara säkert.

Betesdjur

Styrelsen har haft dialog med djurhållare om att låta får eller hästar beta på våra ängar. Dels håller det efter ängarna, dels kan vi med enkla medel vara till hjälp i den situation av foderbrist som råder. Vi kommer dock att ställa krav på att djurhållaren bl a ordnar ordentlig stängsling, håller avstånd till vägar och stigar samt tillser skugga och vatten för djuren. 

Ansträngt sommarvatten

Eftersom det inte kommer något naturligt vatten till våra trädgårdar, och inte har gjort det på länge, så är vi många som vill utnyttja sommarvattnet mer än normalt. Det gör att trycket blir lägre och cisternerna töms fortare än vanligt. De som sköter anläggningen gör sitt bästa för att hålla den igång men pumparna har svårt att orka med.

Om du märker att trycket är lågt när du ska vattna, vänta då en stund med att sätta på vattenspridaren. Tänk även på att inte ha vattnet på längre än nödvändigt, och undvik "nöjesaktiviteter" såsom vattenlek. 
 

Nyhetsarkiv
Copyright © 2018 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet