Copy

Påminnelse - Årsmöte 2020 återigen inställt

Med anledning av att situationen kring det pågående Coronavirusuppbrott inte har förbättrats den senaste månaden har styrelsen beslutat att återigen skjuta upp årsmötet 2020. Det kommer alltså inte att hållas något möte den 22 april.

På grund av osäkerheten om när virusutbrottet kommer att klinga av och det på nytt blir lämpligt att hålla större möten så har inget nytt mötesdatum beslutats. Styrelsen kommer att i god tid informera om när årsmöte kan hållas och ny kallelse skickas ut senast två veckor före det nya mötesdatumet.

Mer information hittar du här.

Om du har frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!

Ingen städdag våren 2020

Coronavirusuppbrottet har även medfört att ingen städdag organiseras i Viksberg under våren 2020. Det står var och en fritt att på egen hand bidra till trivseln i området genom att t ex röja sly. Sly får läggas eldningsplatserna på Holmen och i Tegeltorp. 

OBS! Det är inte tillåtet att lägga skräp eller annat som inte är sly på brasorna. Det är inte heller tillåtet att lägga sly eller trädgårdsavfall på andra platser i området (läs mer nedan).

Om du har frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!

Parkslide i Viksberg

Tyvärr verkar den svårbekämpade invasiva arten Parkslide ha etablerat sig i Viksberg. VSF kommer att försöka bekämpa den på föreningens mark. Det är varje fastighetsägares skyldighet att bekämpa arten och rapportera förekomst på den egna fastigheten.

Rapportera gärna observerade förekomster av Parkslide i vårt område (med bild och exakt position) till info@viksberg.org!

Olovlig dumpning

Styrelsen vill påminna om att det är strikt förbjudet att dumpa trädgårdsavfall på föreningens mark. Detta bidrar till spridningen av oönskade arter (som t ex Parkslide som nämns ovan), det riskerar att dra till sig skadedjur och det ser dessutom inte trevligt ut. All sådan olovlig dumpning polisanmäls och rapporteras till kommun och länsstyrelse för hantering.

Vi vill också uppmana alla att försöka hålla snyggt och rent runt våra sopcontainrar. Det är vårt gemensamma ansvar. Tyvärr förekommer nedskräpning och dumpning av sopsäckar med skräp runt containrarna. Om du hyr ut din fastighet är du ansvarig i relation till VSF för vad hyresgästerna gör.

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet