Copy

Inga majbrasor!

På grund av brandrisken och på stark inrådan av räddningstjänsten kommer tyvärr inga majbrasor att tändas vare sig på Holmen eller i Tegeltorp. Det är förstås tråkigt men säkerheten går först, särskilt i ett tättbebyggt område som vårt är det oansvarigt att elda i nuläget.

De rishögar som nu finns upplagda kommer att fraktas bort med containrar. Vi vill upplysa om att det nu inte är tillåtet att lägga mer ris på högarna.

Vi hoppas alla får en trevlig valborg trots bras-bristen!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2019 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet