Copy

Årsavgift

Som tidigare aviserats kommer styrelsen att förfakturera årsavgiften för 2020. Det fakturerade beloppet motsvarar förra årets årsavgift. Fakturorna förbereds i detta nu och kommer att skickas ut inom de kommande dagarna.

Avgiften beslutas slutligt av årsmötet (läs mer om detta nedan) vilket gör att det förfakturerade beloppet kan komma att justeras uppåt eller nedåt. 

Om du har frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!

Om årsmötet

Styrelsen har en arbetsgrupp som tittar på förutsättningarna för att hålla årsmöte (tidpunkt, lämplig plats, olika former för deltagande, uppfyllande av gällande regler och rekommendationer m m). Målet är att hitta en tidpunkt och en lösning som inte gör att några medlemmar exkluderas från deltagande.

Styrelsen kommer i god tid att informera alla medlemmar så snart årsmötestid och -plats har beslutats. Formell kallelse kommer att ske i enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna.

Om du har frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!

Båtuppläggning

Styrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat med att lyfta skötsel och administration av båtuppläggningsplatsen vid Vesslavägen. Under sommaren kommer platsen att tömmas för att fräschas upp. De som redan har en förvaringsplats kommer att få behålla samma plats om de så önskar därefter. För att nyttja platsen kommer alla platsinnehavare att få ingå ett avtal med bl a krav på skötsel och förhållningsregler vad man får göra på platsen.

Det är inte tillåtet att ställa upp sin båt på andra delar av samfällighetens mark.

Om du redan har en plats på uppläggningsplatsen eller önskar få en, maila dina kontaktuppgifter och uppgifter om din båt (typ av båt, mått m m) till info@viksberg.org!

Blomlådor

Blomlådor som fartbegränsning har nu placerats ut i området. En nyhet för i år är att föreningen sköter planteringen i lådorna. Ni som bor nära några blomlådor får dock gärna hjälpa till med vattning och att rycka bort ogräs.

Lekplatser

Just nu genomförs upprustning av lekplatser i enlighet med tidigare beslut från årsstämman. Befintlig utrustning i Tegeltorp och vid båtklubb 5 byts ut eller rustas upp och området runt dessa fixas till för att det ska vara en säker lekmiljö. 

Klippning av ängar m m

Klippning av ängar, badplatser och diken har påbörjats och kommer att pågå under de kommande veckorna. Ställ gärna bilar på platser där klippning redan har gjorts så att klipparna kommer åt överallt. 

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet