Copy

Uppdatering årsmöte

Styrelsen håller fortsatt löpande uppsikt över förutsättningarna för att hålla årsmöte. Regler och rekommendationer gällande större sammankomster har börjat justeras och kommer med största sannolikhet att justeras ytterligare under hösten vartefter smittläget förändras. VSF:s årsmöte kommer att hållas i någon form före årsskiftet och styrelsen arbetar för att det ska kunna ske på ett säkert sätt där alla som vill kan delta.

Styrelsen kommer i god tid att informera alla medlemmar så snart årsmötestid och -plats har beslutats. Formell kallelse kommer att ske i enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna.

Om du har frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!

Båtuppläggning

Arbetet med båtuppläggningsplatsen vid Vesslavägen fortgår. Ytan har tömts och iordninggjorts. Nästa steg är att avtal för nyttjande av plats kommer att mailas ut till alla som vill ha och tilldelas en plats. Därefter får innehavarna tillträde till platsen och kan lägga upp sin båt för hösten.

Vi vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att ställa upp sin båt på andra delar av samfällighetens mark.

Du som redan har en plats på uppläggningsplatsen eller önskar få en men ännu inte har mailat dina kontaktuppgifter och uppgifter om din båt (typ av båt, mått m m) till styrelsen, för det till info@viksberg.org!

Mopedveteraner

Måndag 31 augusti ca kl 18:30-19:00 kommer veteranmopedklubben One Corner Mopedoz att åka genom vårt område. De stannar till på pannkakan (vändplanen på Ekvägen). Passa på att få en glimt av finfina maskiner och prata med hängivna entusiaster!

Vi påminner om att följa FHM:s rekommenadtioner - håll avstånd och håll dig hemma om du har sjukdomssymptom. Många av åkarna tillhör riskgrupper!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet