Copy

Uppdatering om årsmöte

Corona-läge är fortsatt ansträngt i vårt närområde, landet som helhet och merparten av världen. Farhågor om en tredje våg av smitta gör att restriktioner på de flesta områden skärps. Detta innebär att VSF:s årsmöte fortsätter att vara uppskjutet tills vidare.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att undvika möten och att samla max 8 personer. Vi har inte heller möjlighet att hålla mötet elektroniskt (ett s k  webbmöte), det tillåter inte lagregleringen för beslutsfattande i samfällighetsföreningar.

Styrelsen vill återigen påpeka att det inte är akut för VSF att hålla årsmötet. Ekonomin är under kontroll och det finns inga nuläget akuta åtgärder som kräver årsmötesbeslut. 

Styrelsen fortsätter att noga följa utvecklingen och kommer att kalla till årsmöte så snart FHM:s restriktioner och andra eventuella regleringar så tillåter. Den preliminära planen är som tidigare att hålla årets och nästa års möte i anslutning till varandra. Det ger oss tid att planera och minskar antalet sammankomster. Måldatum i nuläget är att årsmöte bör kunna hållas efter sommaren.

Styrelsen återkommer med mer information så snart läget förändras.

Om du har några frågor angående ovanstående så är du välkommen att mail styrelsen på info@viksberg.org

Nyhetsarkiv
Copyright © 2021 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet