Copy

Ved för avhämtning

Som de flesta av er redan vet så lägger föreningen upp ved i högar i samband med fällning av träd som det är fritt fram för boende i området att ta av för husbehov. I samband gallring som gjordes under februari så kapade trädfällarna upp stammarna i meterlånga bitar. Vedhögar finns vid lekplatsen i Tegeltorp, på Almvägen, på stora ängen på Holmen och efter vändplatsen på Häggstigen. Vid brevlådestället i Askvägens början finns även olika längder kraftig ek som är lämpliga som huggkubbar.

Först till kvarn!

Påminnelse om P-regler

Vi vill poängtera vikten av att parkera med omdöme! Se till att du eller besökare hos dig inte blockerar någons infart, står för nära en korsning (ej inom 30 meter) eller hindrar framfarten på våra smala vägar. Parkering är endast tillåten på särskilt anordnade parkeringsplatser. Det är t ex förbjudet att parkera bilen eller ställa upp andra fordon (t ex släpvagnar eller båttrailrar) på grönområde eller i vägrenen. VSF kan i undantagsfall medge parkering på särskilt anvisa plats för parkering i fall då det inte är praktiskt möjligt att anlägga parkering på den egna fastigheten. Parkerar du i strid med reglerna kan föreningen utförda kontrollavgift eller få fordonet bortforslat.

Gällande parkeringsregler kan du hitta här!

Inför årsmötet

Kallelsen till årsmötet 2018 skickas ut under denna vecka. Det är förstås viktigt att så många medlemmar som möjligt är med på årsmötet och engagerar sig för att vi ska få till bästa möjliga förvaltning av samfälligheten. Alla dokument inför årsmötet kommer även att anslås på hemsidan.

Välkomna till Hagabergs folkhögskola den 21 mars kl 18!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2018 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet