Copy

Snöröjning

För varje dag som går ökar nu risken för snöfall! Vi vill därför uppmana alla att tänka på hur ni parkerar - primärt på egen fastighet och står ni på någon av VSF:s parkeringar se då gärna till att inte någon infart blockeras eller att plogbilen på något sätt hindras från att parkera. Parkering utanför angivna parkeringsplatser är som ni alla vet inte tillåten!

Har du frågor om snöröjningen kan du maila till info@viksberg.org!

Husnummer

Styrelsen får en del frågor från besökare i området angående husnummer. För att underlätta för besökarna, post, bud och andra uppmanar vi därför alla tydligt anslå husnummer på sin fastighet.

Båtuppställning

Det har kommit nya hårdare miljökrav för båtar. Detta i kombination med att Mälaren är vattentäkt för Stockholmsområdet, med den hårdare tillsyn det innebär, gör att styrelsen kommer att se över uppläggning av båtar på VSF:s mark. Ingen båtuppläggning utanför båtuppläggningsplatsen vid båtklubb 5 kommer att tillåtas framöver. För båtuppläggningsplatsen kommer villkoren att ses över, vi återkommer till er som nu har båt upplagd där. Styrelsen avser att genomföra förändringarna i nära dialog med båtklubbarna i området.

Havs- och vattenmyndigheten erbjuder skrotningspremie för er som har en gammal båt upplagd som ni inte avser nyttja längre, läs mer här.

En regelpåminnelse

Styrelsen vill påminna om att alla åtgärder på VSF:s mark (anläggande av infarter och parkeringar, nedtagande av träd och andra åtgärder) kräver ansökan till VSF och skriftligt godkännande från styrelsen innan åtgärden vidtas. Överträdelser bemöts med krav på återställande och eventuellt skadestånd. Motsvarande åtgärder på egen fastighet är dock inte VSF:s ansvar och fråga, men i dessa ärenden kan det krävas bygg- eller marklov från kommunen.

Nyhetsarkiv
Copyright © 2018 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet