Copy

Majbrasa på Holmen?

Det har varit en uppskattad tradition att majbrasa tänds på Holmen under Valborg. I år har vi dock inte lyckats hitta någon som är villig att ta på sig ansvaret att övervaka brasan, något som är nödvändigt för att vi ska kunna tända den. Vi efterlyser därför eventuella frivilliga som kan tänka sig att ta den rollen. Är du villig att göra det? Maila i så fall styrelsen på info@viksberg.org. Arbetet kan delas av flera och ersättning utgår.

För det fall majbrasa inte anordnas kommer container att ställas upp där majbrasan brukar vara. Vi ber tills vidare alla att avvakta med uppläggning av ris till dess kättingen vid infarten till ängen är borttagen.

Nyhetsarkiv
Copyright © 2019 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet