Copy

Årsmöte uppskjutet tills vidare

Styrelsen har haft en preliminär plan för att kunna genomföra ett årsmöte nu i december, detta med lokal och bemanning bokade. Givet nuvarande Corona-läge så styrelsen dock beslutat att skjuta upp årsmötet tills vidare.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att undvika möten och att samla max 8 personer. Vi har inte heller möjlighet att hålla mötet elektroniskt (ett s k  webbmöte), det tillåter inte regleringen för beslutsfattande, och styrelsen bedömer att en stor del av medlemmarna skulle exkluderas om årsmötet hålls digitalt.

 Det är självfallet inte optimalt att årsmötet inte hålls under innevarande år men läget är extraordinärt och styrelsen vill inte bidra till ytterligare smittspridning nu när läget är som värst.

Det är viktigt att påpeka att det inte är akut för VSF att hålla årsmötet. Ekonomin är under kontroll och det finns inga nuläget akuta åtgärder som kräver årsmötesbeslut. 

Styrelsen följer noga utvecklingen och kommer att kalla till årsmöte så snart FHM:s restriktioner och andra eventuella regleringar så tillåter. Den preliminära planen just nu är att hålla årets och nästa års möte i anslutning till varandra. Det ger oss tid att planera och minskar antalet sammankomster.

Styrelsen återkommer med mer information så snart läget förändras.

Om du har några frågor angående ovanstående så är du välkommen att kontakta styrelsen

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet