Copy

Motioner till årsmötet

Vi vill påminna om att motioner till VSF:s årsmöte 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 feb 2020. Ytterligare information och mall för motioner finns på hemsidan viksberg.org

Frågor och motioner skickas till info@viksberg.org eller till VSF:s postadress (se nedan eller hemsidan)!

Lokal för årsmötet

Liksom förra året kommer årsmötet 2020 att hållas i Viksbergskolans matsal

Datum och tid för mötet är onsdag 18 mars kl 18:00-21:00. Kallelse skickas ut ett par veckor innan årsmötet i enlighet med stadgarna.

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet