Copy

Städdag

Lördagen den 22 september är det dags för höstens städdag! Här hittar du information om hur städningen går till och vilket städlag du tillhör. Det står respektive städlag (genom lagbasen) fritt att fixa korv, bullar, kaffe eller annat för gemensam trivsel på VSF:s bekostnad (inom rimliga gränser). 

Har du frågor så kan du maila till info@viksberg.org!

Områdesbesiktning

Styrelsen genomförde den 18 augusti årets områdesbesiktning. Här hittar du protokollet från områdesbesiktningen. Ärenden som rör enskilda fastighetsägare återkopplas direkt till berörd person.

Påminnelse om åtgärder på VSF:s mark

Styrelsen vill påminna om att alla åtgärder på VSF:s mark (anläggande av infarter och parkeringar, nedtagande av träd och andra åtgärder) kräver ansökan till VSF och skriftligt godkännande från styrelsen innan åtgärden vidtas. Överträdelser bemöts med krav på återställande och eventuellt skadestånd. Vid behov anlitar föreningen extern hjälp (jurist, kronofogde m m).

Nyhetsarkiv
Copyright © 2018 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet