Copy

Test av P-övervakning

Med början de närmaste veckorna kommer vi att testa P-övervakning på ett antal utvalda platser i området. Målet är att försöka få bukt med parkeringar vid vändplatser, grönområden och längs vägar framförallt på olämpliga tider med störning av boende som följd, samt att få bort illa parkerade bilar vid badplatser, båtklubbar m m när det är som mest tryck i området.

Parkeringsbolaget vi anlitar kommer att rondera och det kommer att finnas ett journummer som boende kan ringa om bilar står fel (numret anslås på skyltar).

Kom ihåg att P-reglerna gäller oss alla, boende såväl som besökare! Vi boende parkerar på våra egna fastigheter eller på markerade platser. Första tiden är övervakningen "snäll", endast varningar utfärdas. Men tids nog kommer vi att börja utfärda kontrollavgifter.

Avgift 2019

Inom de närmaste veckorna kommer fakturor med avgiften för 2019 att skickas ut, antingen på e-post eller per post. Om du inte har mottagit din faktura inom 3-4 veckor, hör av dig till info@viksberg.org.

Gatsopning

Sopning av våra gator för att bli av med grus från vinterväghållningen har påbörjats. Tyvärr har entreprenören stött på hinder som de inte rör över, vilket har gjort att arbetet har dragit ut på tiden. Inom den närmaste veckan ska dock allt vara klart!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2019 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet