Copy

Fakturering årsavgift

Nu under juni har avier / fakturor för årsavgiften skickats ut. Om du saknar din avi, vänligen kontakta styrelsen på info@viksberg.org!

Du kan även logga in här för att se dina fakturor (den senaste och tidigare). Passa då gärna även på att kolla så att dina kontaktuppgifter stämmer! Lösenord sätter du genom att klicka på den grå knappen "Inget lösenord?". Om du inte lyckas logga in är du välkommen att kontakta styrelsen

Sand till stränder

Som en del av upprustning av våra badplatser körs sand ut till stränderna. Alla är välkomna att hjälpa till att kratta ut sanden och bidra till att stränderna blir fina!

Skötsel diken och infarter

Vi vill påminna alla om att hålla diken och rör under infarter i bra ordning. Det är respektive fastighetsägares ansvar att sköta detta i anslutning till sin tomt.

Husnummer

Vi får en del frågor om hus-/gatnummer vilket saknas på många hus i området. Se gärna till att ditt nummer finns angivet tydligt och synligt från vägen så att besökare, leverantörer m fl hittar!

Nyhetsarkiv
Copyright © 2020 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet