Copy

Motioner till årsmötet

Vi vill påminna om att motioner till årsmötet 2019 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 feb 2019. Ytterligare information och mall för motioner finns på hemsidan viksberg.org.

Frågor och motioner skickas till info@viksberg.org eller till VSF:s postadress (se nedan eller hemsidan)!

Snöröjning

Nu har snön börjat komma och våra snöröjare jobbar på med att hålla vägar och parkeringar tillgängliga. Vi vill återigen be alla att tänka på hur ni parkerar bilar och ställer upp andra fordon. Hjälp till att underlätta tillgängligheten så får vi bättre snöröjning!

Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att skotta ut snö från den egna fastigheten på gatan eller på föreningens mark.

Nyhetsarkiv
Copyright © 2019 VSF


Vill du ändra inställningar för nyhetsbrevet?
Du kan uppdatera din inställningar eller avregistrera dig från nyhetsbrevet