Copy
St. Illuminator's Weekly News Լուրեր Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցիէն Friday, November 25, 2022  |  Ուրբաթ, 25 Նոյեմբեր, 2022

View this email in your browser

Please join us on Sunday for Soorp Badarak followed by
Fellowship Hour and an afternoon with
Vahan Zakaryan on duduk
Look forward to seeing you all!
A Joyous Celebration:
The 65th Anniversary of the Armenian Prelacy

 
It was a joyous celebration, one that will not be soon forgotten. The 65th anniversary of the Armenian Prelacy was commemorated on Sunday afternoon, November 20, with a sell-out crowd in the decorated and chandeliered penthouse of the Terrace on the Park. 

Read More
— from Armenian Prelacy Crossroads
Ազգային Առաջնորդարանի 65Ամեայ Ծառայութեան Յիշատակելի Հանդիսութիւնը 
 
Կիրակի, 20 Նոյեմբերին, Ամերիկայի Արեւելելան Թեմը նշեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանին վայելելու 65ամեակը։ Այս խորհրդալից տօնին առթիւ, քաղաքս յատկապէս ժամանած էին Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպիսկոպոս, եւ Գանատայի Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս։ Ինչպէս յայտնի է, 1957ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ երջանկայիշատակ Զարեհ Ա. Կաթողիկոսի կողմէ յատուկ կոնդակով վաւերացումի արժանացած Ամերիկայի Թեմէն 1972ին յառաջացած էին Գալիֆորնիոյ, ապա՝ Արեւմտեան Թեմը, իսկ 2002ին՝ Գանատայի Թեմը։

Կարդացէք շարունակութիւնը
4oth Day Blessing of Newborn Baby   |  Նորածինի Օրհնութիւն  
On Sunday, November 20, 2022, Mr. and Mrs. Razmig and Katie Galian, brought their daughter Lara Galian to St. Illuminator's Cathedral for her fortieth day Blessing and Dedication service, according to the rites of the Armenian Apostolic Church.
 
Sunday Bible Readings | Աստուածաշնչական Ընթերցումներ
 
Sunday, November 27, 2022
Ա. Կիրակի Յիսնակի Պօղոս Առաքեալի Առաջին Թուղթը Թեսաղոնիկեցիներուն 1:1-10

 

   Մենք՝ Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, կը գրենք ձեզի՝ Թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին, որ Հօր Աստուծոյ եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի կը պատկանի: Շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի:

   Մեր աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք ձեզ եւ անդադար ձեզի համար գոհութիւն կը մատուցանենք Աստուծոյ: Հօր Աստուծոյ առջեւ միշտ կը յիշենք՝ թէ ի՛նչպէս կեանքի կը վերածէք ձեր հաւատքը, սէրէն մղուած կը ծառայէք ուրիշներուն, եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի յուսալով՝ նեղութիւններու կը համբերէք:

   Եղբայրնե՛ր, գիտէք թէ Աստուած ձեզ սիրեց եւ ընտրեց, որովհետեւ մեր քարոզութեամբ Աստուած իր Աւետարանը յայտնեց ձեզի՝ ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, այսինքն՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ, եւ կատարեալ վստահութիւն ներշնչեց ձեզի: Դուք լաւ գիտէք, թէ ձեր մէջ ի՛նչպէս ապրեցանք, ձեզի օրինակ ըլլալու համար: Մեզի նմանելով՝ դուք Տիրոջ նմանած եղաք, քանի որ՝ հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն, Սուրբ Հոգիին պարգեւած ուրախութեամբ ընդունեցիք մեր քարոզութիւնը, եւ ձեր այս ընթացքով օրինակ եղաք Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի բոլոր հաւատացեալներուն: Արդարեւ, դուք ձեր օրինակով Տիրոջ խօսքը հռչակեցիք ո՛չ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ, այլեւ ամէն տեղ ուր Աստուծոյ վրայ ունեցած ձեր հաւատքին համբաւը տարածուեցաւ: Այնպէս որ, այլեւս ո՛չ պէտքը կը զգանք բան մը աւելցնելու, ո՛չ ալ մենք մեզ ներկայացնելու, որովհետեւ ո՛ւր որ երթանք՝ մարդիկ իրենք մեր մասին կը պատմեն, թէ ի՛նչպէս ձեզի եկանք, ի՛նչպէս դուք կուռքերը ձգելով Աստուծոյ դարձաք՝ կենդանի եւ ճշմարիտ Աստուծոյ ծառայելու համար, եւ թէ ի՛նչպէս կը սպասէք որ երկինքէն վերստին գայ Աստուծոյ Որդին՝ Յիսուսը, որ Աստուած մեռելներէն յարուցանեց, եւ որ մեզ պիտի փրկէ գալիք բարկութենէն:

 

Աւետարան Ըստ Ղուկասու 12:13-31
 

   Ժողովուրդէն մէկը Յիսուսի ըսաւ.
 – Վարդապե՛տ, ըսէ՛ եղբօրս, որ մեր հօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծի:
   Յիսուս պատասխանեց.
 – Ո՛վ մարդ, ո՞վ զիս դատաւոր կամ իրաւունքի բաժանարար կարգեց ձեր վրայ:
   Ապա դառնալով ժողովուրդին, շարունակեց.
 – Նայեցէք եւ զգուշացէ՛ք ագահութեան բոլոր տեսակներէն, որովհետեւ մարդու մը կեանքը կախեալ չէ՛ իր ամբարած հարստութենէն:
   Յիսուս անոնց առակ մըն ալ խօսեցաւ եւ ըսաւ.
 – Հարուստ մարդ մը կար, որուն արտերը առատ բերք տուին: Անիկա կը մտածէր ու կ’ըսէր. «Ի՞նչ ընելու եմ, որովհետեւ հունձքս ամբարելու համար շտեմարաններուս մէջ տեղ չմնաց: Այո՛, գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ: Պիտի քակեմ շտեմարաններս, աւելի ընդարձակները պիտի շինեմ եւ հոն ամբարեմ ցորենս եւ ամբողջ բերքերս: Ապա ես ինծի պիտի ըսեմ.- Ով մարդ, քանի որ երկար տարիներու համար ամբարած հարստութիւն ունիս, հանգիստ ըրէ. կե՛ր, խմէ՛ եւ վայելէ՛»: Բայց Աստուած ըսաւ իրեն. «Անմիտ մարդ, այս գիշեր իսկ հոգիդ քեզմէ պիտի առնեն. որո՞ւն պիտի մնայ պատրաստածդ»:
   Եւ Յիսուս եզրակացուց.
– Նոյնն է պարագան բոլոր անոնց, որոնք միայն իրենց անձերուն համար հարստութիւն կը դիզեն, փոխանակ Աստուծոյ աչքին հարստանալու:

   Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.
 – Ահա թէ ինչո՛ւ կ’ըսեմ ձեզի.- Մի՛ մտահոգուիք ձեր կեանքին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի ուտէք, եւ ո՛չ ալ ձեր մարմինին համար՝ թէ ի՛նչ պիտի հագնիք: Որովհետեւ կեանքը աւելի կարեւոր է քան ուտելիքը, եւ մարմինը աւելի կարեւոր՝ քան հագուստը: Դիտեցէ՛ք ագռաւները, որոնք ո՛չ կը սերմանեն, ո՛չ կը հնձեն, ո՛չ շտեմարաններ եւ ո՛չ ալ ամբարներ ունին, սակայն Աստուած կը կերակրէ զանոնք: Իսկ պիտի չկերակրէ՞ ձեզ, դուք՝ որ իր աչքին թռչուններէն գերազանց էք: Մտահոգուիլը կանգունով մը կ’երկարէ՞ ձեր հասակը: Եթէ նուազագոյն բանը չէք կրնար ընել, ինչո՞ւ ուրեմն ուրիշ բաներով կը մտահոգուիք: Դիտեցէք եւ տեսէք թէ ի՛նչպէս կ’աճի դաշտի շուշանը: Ո՛չ կ’աշխատի, ո՛չ կը հիւսէ: Հաւատացէք, որ նոյնիսկ Սողոմոն իր ամբողջ փառքին մէջ անոնցմէ մէկուն պէս գեղեցիկ չկրցաւ հագնիլ: Եթէ Աստուած այդպէս աղուոր կը հագցնէ խոտը՝ որ այսօր դաշտին մէջ է եւ վաղը կրակը պիտի նետուի, ձեզ աւելի լաւ պիտի չհագցնէ՞, թերահաւատնե՛ր: Հետեւաբար, մի՛ մտահոգուիք ո՛չ ձեր ուտելիքով եւ ո՛չ ալ ձեր խմելիքով, եւ մի՛ մտատանջէք դուք ձեզ, որովհետեւ ասոնք բոլորը հեթանոսներուն յատուկ են: Ձեր Հայրը գիտէ որ այդ բոլորին պէտք ունիք: Այլ, ուզեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ, եւ Աստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի։

 

First Sunday of Advent St. Paul's First Epistle to the Thessalonians 1:1-10  
   Paul, Silvanus, and Timothy,    To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ:    Grace to you and peace.    We always give thanks to God for all of you and mention you in our prayers, constantly remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers and sisters beloved by God, that he has chosen you, because our message of the gospel came to you not in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction; just as you know what kind of persons we proved to be among you for your sake. And you became imitators of us and of the Lord, for in spite of persecution you received the word with joy inspired by the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has sounded forth from you not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith in God has become known, so that we have no need to speak about it. For the people of those regions report about us what kind of welcome we had among you, and how you turned to God from idols, to serve a living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead—Jesus, who rescues us from the wrath that is coming.
The Gospel According to Luke 12:13-31  
   Someone in the crowd said to him, “Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me.” But he said to him, “Friend, who set me to be a judge or arbitrator over you?” And he said to them, “Take care! Be on your guard against all kinds of greed; for one’s life does not consist in the abundance of possessions.” Then he told them a parable: “The land of a rich man produced abundantly. And he thought to himself, ‘What should I do, for I have no place to store my crops?’ he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; relax, eat, drink, be merry.’ But God said to him, ‘You fool! This very night your life is being demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be?’ So it is with those who store up treasures for themselves but are not rich toward God.”      He said to his disciples, “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothing. Consider the ravens: they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds! And can any of you by worrying add a single hour to your span of life? If then you are not able to do so small a thing as that, why do you worry about the rest? Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you—you of little faith! And do not keep striving for what you are to eat and what you are to drink, and do not keep worrying. For it is the nations of the world that strive after all these things, and your Father knows that you need them. Instead, strive for his kingdom, and these things will be given to you as well.
Old Testament Reading |  Հին Կտակարանի Ընթերցում   Is. 36:1-9     Ես. 36:1-9
Liturgical Calendar  |  Եկեղեցական Օրացոյց From Armenian Prelacy Crossroads
St. Nicholas the Wonderworker
This Saturday, November 26, the Armenian Church remembers St. Nicholas the Wonderworker, a fourth century Bishop of Myra, Lycia in Asia Minor (modern-day Turkey). He was a defender of orthodoxy and because of many miracles attributed to his intercession he is called “the Wonderworker.” He was a secret and generous giver of gifts and some believe him to be the model for Santa Clause.  
Սբ. Նիկողայոս Սքանչելագործ
Շաբաթ, 26 Նոյեմբերին, Հայց. Եկեղեցին կը յիշէ Սբ. Նիկողայոս Սքանչելագործը, որ 4րդ դարուն Լիկիոյ (Փոքր Ասիա) Զմիւռին քաղաքի եպիսկոպոս էր։ Ան ուղղափառութեան ջերմ պաշտպան էր եւ իր միջամտութեան վերագրուած շատ մը հրաշքներու պատճառով Սքանչելագործ մականունը ստացած է։ Առատօրէն նուէրներ բաշխած է՝ գաղտնի կերպով, եւ այս պատճառով ոմանք զինք կը համարեն Կաղանդ Պապայի նախատիպարը։
First Sunday Of Advent
This Sunday, November 27, is the first Sunday of Advent (from the Latin adventus, meaning “coming”). Advent is a season of penitence, anticipation, and preparation. Advent serves as a reminder of the original anticipation of the birth of Christ, as well as the anticipation for Christ’s return. Ideally, Advent should be a time of quiet reflection and meditation. In modern times the period leading to Christmas is far from calm, and often is stressful and frenetic. It is a good time to remember to pause and reflect on the proper observation of the birth of our Lord and Savior.
In the true spirit of Christmas remember that this time of the year, although filled with joy for most, can be lonely and sad for many people. Reach out to an elderly person living alone, someone who is ill, or someone who is mourning the recent loss of a loved one.
 
Առաջին Կիրակի Յիսնակի
Կիրակի, 27 Նոյեմբերին, Յիսնակաց առաջին Կիրակին կը նշուի։ «Յիսնակ» բառը, անշուշտ, «յիսուն» բառէն կը բխի։ Յիսնակի Պահքի շրջանին, նման Մեծ Պահքին, հաւատացեալը ինքնամաքրումի, աղօթքի ու խոկումի ընթացք մը կը բոլորէ, որ իր լրումին կը հասնի Ծննդեան Ճրագալոյցին։

Արդի ժամանակներուն, Սբ. Ծննդեան տօնին առաջնորդող շրջանը հեռու է հանդարտ ըլլալէ։ Բայց եւ այնպէս, յարմար ժամանակն է դադար մը առնելու եւ անդրադարձ մը կատարելու Մեր Տիրոջ ու Փրկիչի ծննդեան խորհուրդին։

Ծննդեան իսկական ոգին մեզմէ կը պահանջէ չմոռնալ, որ տարուան այս օրերը, թէեւ ուրախութեամբ լեցուն են շատերու համար, առանձնութեան ու տխրութեան զգացումներ կը պարունակեն ուրիշներու համար։ Մօտեցէք առանձին ապրող երէց անձի մը, հիւանդի մը կամ իր սիրեցեալին կորուստը սգացողի մը եւ մխիթարական խօսք մը կամ ընթացք մը ունեցէք։

Saints of the Week  Շաբթուան Սուրբերը  
Saturday, November 26, Sts. Gregory the Wonder-workers, St. Nicholas, and Myron Monday, November 28, The Holy Virgins Juliana and Basilla
The Holy Virgins Juliana and Basilla, Indus, Domna, Clericus the Elder and the 20,000 of the Church of Nicomedia who were burned by fire Tuesday, November 29, Sts. Lucian the Priest, Tarachus, Probus, Andronicus, and Onesimus and the other Disciples of Paul Thursday, December 1, Sts. Clement the Patriarch and Bagarat the Bishop of Taormina Շաբաթ, 26 Նոյեմբեր՝ Գրիգոր Սքանչելագործ, Նիկողայոս հայրապետ եւ Միռոնի եպիսկոպոս սուրբերը Երկուշաբթի, 28 Նոյեմբեր՝ Սբ. Յուլիանէ եւ Սբ. Վասիլուհի կոյսեր, Ինդոս, Դոմնա եւ Գղերիկոս քահանան, եւ քսան հազարը, որոնք այրեցան Նիկոմիդիոյ եկեղեցւոյ մէջ Երեքշաբթի, 29 Նոյեմբեր՝ Սբ. Ղունկիանոս քահանայ, Սբ. Տարագրոս, Սբ. Պրոբոս, Սբ. Անդրոնիկոս, Սբ. Ոնեսիմոս եւ Սբ. Պօղոսի այլ աշակերտներ Հինգշաբթի, 1 Դեկտեմբեր` Սբ. Կղեմես հայրապետ եւ Բագարատ՝ Տոռոմենի եպիսկոպոս 
Requiem  |  Հոգեհանգիստ
Requested by:
Mrs. Renee Yekhpairian
In memory of her beloved husband
Meridjan Yekhpairian (6th Anniversary)
In memory of her beloved father-in-law and mother-in-law 
Hagop and Eliz Yekhpairian

Requested by:
Mrs. Makrouhi Kalayjian
Ms. Anahid Ugurlayan
In memory of their beloved parents and grandparents
Hagop and Matilda Kalayjian
In memory of
the Kalayjian and Antonian families
St. Illuminator's Calendar of Events Սբ. Լուսաւորիչի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
Sunday, November 27, 2022 Vahan Zakaryan, multi-instumentalist, duduk player, and rising star from Armenia. Saturday, December 10, 2022 — Club 27,  featuring Onnik and Ara Dinkjian.

Saturday, December 31, 2022 — St. Illuminator's Celebrates New Year's Eve 2023.
St. Illuminator's and Community Events
Սբ. Լուսաւորիչի եւ Համայնքի Ձեռնարկներու Օրացոյցը
To purchase your New Year's Eve tickets, click here.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral. All rights reserved. You are receiving this email because you are a parishioner or friend of St. Illuminator's Cathedral Our mailing address is: St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral 221 East 27th Street New York, NY 10016   Add us to your address book
  Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St. Illuminator's Armenian Apostolic Cathedral · 221 East 27th Street, New York, NY · New York, NY 10016 · USA