Copy
Nieuwsbrief Nijmegen Stad van Compassie, oktober 2018
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE
Beste vrienden van Nijmegen Stad van Compassie,

Zoals al aangekondigd zal B&W op 9 november de Verklaring Nijmegen Stad van Compassie tekenen waarmee Nijmegen nu ook officieel Stad van Compassie wordt.

Het wordt een feestelijke middag in de Burgerzaal van het stadhuis waarbij ook de Compassiepluim  2018 uitgereikt wordt. Gezien het beperkte aantal plaatsen zullen we ons wat betreft uitnodigen moeten beperken. Binnenkort ontvangen onze ambassadeurs een uitnodiging.
Volg ons op facebook en twitter voor het laatste nieuws!
Nu ook de door ons ingediende begroting door de gemeente is goedgekeurd kunnen we ons werkplan uitvoeren. Het werkplan vindt u in deze nieuwsbrief.

Compassiepluim 2018
Wat het nomineren voor de compassiepluim betreft: ook organisaties en personen die vorig jaar niet in de prijzen vielen kunnen weer genomineerd worden. Wel weer even opnieuw aanmelden! Stuur daarvoor, vóór 20 oktober, de naam van degene of de activiteit die je nomineert (met contactgegevens) en je motivatie voor je nominatie naar post@nijmegenstadvancompassie.nl met als onderwerp: “compassiepluim 2018”.


Na een tijdje zonder interviews hebben we er nu gelijk drie. Het interview met Yvon ten Brummelhuis, de winnares van de compassiepluim van vorig jaar staat in deze nieuwsbrief. De twee andere interviews, die met Frans Dolmans en Joop Haverkort vindt u op onze website en krijgen een plaats in volgende nieuwsbrieven.

Dan starten we dit najaar, na de geslaagde “proefversies”, met maandelijkse vrijwilligerscafé’s, waar in principe alle vrijwilligers in Nijmegen welkom zijn.

Het eerste vrijwilligerscafé vindt plaats op 22 oktober, van 15-17 uur, in het Huis van Compassie met een workshop over psychosociale problemen van vluchtelingen. De aankondiging verder in deze nieuwsbrief. De tweede is op 29 november om 16 uur in het Marikenhuis  "Maak kennis met het Marikenhuis: samen delen, samen leven". De laatste dit jaar is op 13 december en gaat uit van de Wijkfabriek en Bij Bosshardt.

Verder in deze Nieuwsbrief, o.a.:

 • Ons Werkplan 2018-2010
 • Vrijwilligerscafé in het Huis van Compassie
 • Interview met Yvon ten Brummelhuis (compassiepluim 2018)
En daarnaast nog  bijdragen van diverse bij ons aangesloten organisaties:
 • Kunst van Samenleven
 • Training Verbindende - of Geweldloze Communicatie
 • Publieksmaaltijd in Huis van Compassie met opening tentoonstelling
 • Lokaal Compliment
 • Integratielunch
 • Suffering Matters
 • Van peuter tot puber
 • Nieuws van het COC
 • Filmdebat “Thank for the rain”
 • Mondial Sisterhood

... dus lees vooral verder!

De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende nieuwsbrief:

woensdag 7 november 2018!

 
Graag eventuele foto's bij berichten apart aanleveren!
Óók als deze reeds in een opgemaakt document zijn verwerkt!
MEDEDELINGEN VANUIT DE INITATIEFGROEP

WERKPLAN 2018 - 2019


 

NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE


Nijmegen is niet de eerste stad die zich 'Stad van Compassie' wil noemen. Vele steden, wereldwijd, in 50 landen, verklaarden zich al compassionate city. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, en Apeldoorn al jaren Compassiestad. In 2016 heeft Rotterdam zich daaraan toegevoegd, toen burgemeester Aboutaleb het handvest voor  Compassie namens zijn stad ondertekende.

Het handvest is een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong. Geestelijk leiders als Desmond Tutu en de Dalai Lama ondertekenden het. Centraal in het Handvest staat de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden” . Deze leefregel wordt al eeuwenlang beschouwd als de kern van zowel de islam, het joden- en christendom, het boeddhisme en het hindoeïsme e.a.Het handvest is dan ook bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. 

Nijmegen stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door met elkaar kennis te maken, ideeën en ervaringen uit te wisselen, in eigen kring compassie te bevorderen.

Inmiddels zijn meer dan  80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aangesloten bij Nijmegen, stad van Compassie.

Compassie in de stad?
Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Er zijn vele mensen in Nijmegen die zich binnen vele organisaties, burgerinitiatieven en ondernemingen in Nijmegen elke dag met compassie, met hart en ziel, inzetten voor het welzijn van mensen, natuur en milieu. Velen van ons werken er aan dat er in onze samenleving meer vanuit compassie wordt gehandeld.

Werkplan Nijmegen Stad van Compassie 2018-2020

Toch vorm je een Stad van Compassie niet zo maar. Daar werken we samen aan.  Als individu, binnen een organisatie of een onderneming, binnen de Nijmeegse samenleving als geheel. Ons werkplan om hier de komende jaren nog verder aan te werken, plus een overzicht van alle bij ons aangesloten organisatie, vind je door hier te klikken.
 VRIJWILLIGERSCAFE NIJMEGEN:
maandag 22 oktober, 15.00u - 17.00u, Groenestraat 170

Psycho sociale problemen van vluchtelingen
WORKSHOP IN HET HUIS VAN COMPASSIE!


Je kunt het je bijna niet voorstellen: je moet je huis en je land verlaten omdat er oorlog is. Op zoek naar een veilige plek om te leven. Die zoektocht is helemaal niet eenvoudig. Je bent vooral aan het overleven. Als je eenmaal in een ander land een nieuw bestaan opbouwt, komen er vaak verschillende emoties en problemen naar boven. Gevoelens die tijdens het vluchten vaak uitgeschakeld zijn.

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de verschillende emotionele fasen waar nieuwkomers doorheen gaan. Je kunt daar als vrijwilliger ook iets in betekenen. Elke cultuur kent zo haar eigen gewoonten, ook als het gaat om psychosociale problemen. Door bewust te zijn van deze verschillen wordt het eenvoudiger om nieuwkomers te ondersteunen.

Wil je hier meer over weten? Kom naar de workshop van Loubna Alsayed en Emmie Elliott. Samen verkennen we de vragen: hoe kun je nieuwkomers met psychosociale problemen helpen? Wat is jouw rol als vrijwilliger? Wat kun je wel doen en wat niet? We gaan daarover met elkaar in gesprek!
 
Iedereen is welkom: vrijwilligers van Nijmeegse organisaties, en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis.  Opgave is niet nodig.  Meer info: poels@huisvancompassienijmegen.nl
 
Vrijwilligerscafé, wat is dat? Een project  van Nijmegen stad van Compassie, met medewerking van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. In het najaar 2017 organiseerde Nijmegen Stad van Compassie een drietal vrijwilligersbijeenkomsten in Nijmegen, in  het Huis van Compassie, de Wijkfabriek en in het Goffertstadion. In vervolg hierop organiseerden we voor de zomervakantie 3x een vrijwilligerscafé. En nu gaan we door:  10 vrijwilligerscafés per jaar, met medewerking van Wijkfabriek Wolfskuil, Huis van Compassie OPEN Slowcafé, Marikenhuis, Ontmoetingskerk, e.a.. Het vrijwilligerscafé geeft gelegenheid aan iedereen die in Nijmegen actief is als vrijwilliger om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar mogelijk te ondersteunen.
 INTERVIEW MET YVON TEN BRUMMELHUIS
‘I have a dream’,
Yvon ten Brummelhuis over compassie en de gewonnen compassiepluim


Een stralende blik en vooruitgestoken hand. ‘Welkom, zegt de gastvrouw van het Marikenhuis. Het interieur ziet er uitnodigend uit met een zitje, schilderij van Vincent van Gogh aan de muur, een tafel met gezellige dingen erop en een boekenkast die een gedeelte van de wand beslaat. Aan tafel zit nog een gastvrouw. We stellen onszelf aan elkaar voor en tijdens het drinken van thee vertel ik dat ik langskom om Yvon ten Brummelhuis te interviewen. Ze won vorig jaar de compassiepluim en ik en anderen van het compassiehuis zijn benieuwd naar haar ervaringen rondom het verdienen van deze pluim. Deze compassieprijs Nijmegen wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die ‘harten verwarmt, mensen verbindt en welzijn bevordert’.
 

Yvon is één van de oprichters van het Marikenhuis en voorzitter van het bestuur en woont sinds haar 18e in Nijmegen. Ondanks dat ze veel buiten Nijmegen heeft gewerkt voelt ze zich nu steeds meer verbonden met Nijmegen. Door het vele netwerken raakt ze steeds dieper in de haarvaten van de stad, wat belangrijk is om het Marikenhuis bekendheid te geven. Het Marikenhuis is er om (ex-) kankerpatiënten en hun naasten te ondersteunen. Het is kort omschreven een inloophuis voor mensen geraakt door kanker.

We praten al een tijdje in een vrolijk gekleurde kamer over het Marikenhuis alvorens ik begin met vragen over de compassiepluim. Dat Yvon deze pluim in ontvangst mocht nemen op 23 september 2017 is welverdiend. De liefde en warmte die de vrijwilligers hadden tijdens het opknappen van het gebouw waarin het Marikenhuis gevestigd is straalt ook af van het gezicht van Yvon wanneer ze de vragen die ik stel met betrekking tot compassie en de -pluim beantwoordt.

Met welke drie kernwoorden kun je jezelf omschrijven?
‘Ik ben een veranderaar, verbinder en coach. Ik ben altijd bezig met hoe ik dingen kan optimaliseren. Ik verbind mensen en kennis en wat er overal speelt. Als coach vind ik het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten. Ik ben ook een inspirator.

Heb je nog weleens teruggedacht aan de dag van de uitreiking?
‘Ja, dat was een heel bijzondere dag. De prijs werd bij de kerk aan de Opaalstraat vier tijdens de compassiepublieksdag uitgereikt. Wij, als Marikenhuis presenteerden ons die dag. Maar we hadden ook afgesproken dat we boeken “De mensen uit Nijmegen” zouden verkopen bij Dekker van de Vegt. Ik dacht dat andere bij de kerk loopt wel. Ik had totaal niet beseft dat ik die pluim zou kunnen krijgen. Anderen wisten al wel dat ik de pluim zou krijgen. Dus op een bepaald moment hebben ze me toch met drang laten weten dat ik toch echt naar het plein moest komen waar de compassiepluim werd uitgereikt. Toen ik min of meer de dienstopdracht kreeg dat ik toch echt moest komen’, zegt Yvon lachend ’heb ik alles uit mijn handen laten vallen en ben ik daar naartoe gegaan.’

Wat was je ervaring rondom het ontvangen van de pluim?
‘Ik vond het leuk. De burgemeester was er. Ik heb foto’s waar ik zonnig op sta. Ik had gelukkig de goede kleren aan. Ik vind de compassiepluim een heel mooi stuk. Ik heb het een mooi plekje gegeven in mijn huiskamer. Er gaan hier voor mij heel veel uren in zitten en ik doe dit werk vrijwillig. Vandaar dat ik het ook heel erg waardeer dat ik dit heb gekregen. Laatst kreeg ik een mail of de pluim nog in tact is, omdat het een wisselprijs is. Natuurlijk is hij nog goed intact was mijn antwoord, maar ik zou nog liever zeggen: is niet goed genoeg meer, zodat ik hem mag houden. Ik vind het jammer om hem niet meer te hebben, in die zin dat ik er vaak naar kijk.’

Wat versta je onder compassie?
‘Heel erg met aandacht vanuit een drive doen waar je voor gaat. Met name ook met aandacht met anderen proberen iets voor elkaar te krijgen. Daar ook het fijne en het kleine, het mooie inzien.  Het gezamenlijke, iets van waarde, waardevol. Als ik die compassie niet had gehad was er nooit het Marikenhuis geweest. Want je ontvlamt wel weer compassie bij andere mensen en ik kan ontzettend kicken als ik zie hoe al die vrijwilligers hier rondlopen en hoe ook zij weer een stuk vanuit compassie hier zijn.’

Hoe geven vrijwilligers vorm aan compassie?
‘Je voelt het als je hier bent’, zegt Yvon en ze stelt mij een wedervraag. ‘Hoe merk jij dat?’ Waarop ik antwoord: ‘De gastvrouw kwam naar mij toe met een ontspannen en vriendelijke houding. Dat maakte dat ik mezelf welkom voelde en we aan de praat raakten. Ik merkte dat ze met haar hart aanwezig was.’ Yvon: ‘Je verwoordt het precies, dat is hoe iedereen (ongeveer 100 mensen) het hier doet. Iedereen komt op zijn of haar manier met ‘hart’ hier naartoe, vanuit hartekracht. De één zet zijn of haar kwaliteit in als gastheer/gastvrouw, de ander als activiteitenbegeleider of masseur. Mensen kunnen echt met compassie die massage doen.

Iedereen werkt vrijwillig, er is zelfs geen reiskostenvergoeding. We hebben wel één keer per jaar een dankjewel avond en we willen een inloopborrel gaan doen. De glimlach van een ander daar doen we het voor. De kanker mag hier zijn. Als overal in de maatschappij de kanker er mag zijn en we zo met elkaar om kunnen gaan, dan hoeft er geen Marikenhuis te zijn. Nu hebben we een Marikenhuis nodig, maar ik heb een breder doel, ‘I have a dream’: zorgen dat die compassie er nog veel meer komt. Ik heb een tijdje bij de antroposofische zorg gewerkt. Daar heb je drie begrippen: dienstbaarheid, gelijkwaardigheid en tegenwoordigheid van geest. We zijn allemaal dienstbaar met elkaar. Dat is die compassie, die ik hoop vanuit mij..het vlammetje dat je doorgeeft’ Ik pink even een traantje weg, want ik vind dat een mooie gedachte.

Heb je tips voor andere organisaties om compassievol te werken?
‘Ik denk dat het belangrijk is om verbinding te zoeken. Je moet gedreven zijn om dingen te willen doen vanuit intermenselijke gedrevenheid. Het is ook een capaciteit, compassie alleen is onvoldoende wanneer je mooie initiatieven tot bloei wilt laten komen. Het is belangrijk om mensen erbij te zoeken die bepaalde kwaliteiten hebben die nodig zijn om een nieuw initiatief te laten slagen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je weet wie van invloed zijn om het te doen slagen. Bij onze kickoff was de burgemeester aanwezig en we hebben een comité van Aanbeveling, met zoals sommigen zeggen hotemetoten, maar die heb je ook nodig, zegt Yvon met een lach.’

Wat vind je van het initiatief: Nijmegen stad van compassie?
‘Mooi, ik ben er van het begin af aan bij betrokken. Ik vind het bij Nijmegen horen. Ik denk dat we een studentenstad zijn met veel gemoedelijke Nijmegenaren. Hier heerst de cultuur: ‘doe maar normaal’. Ik denk ook dat de studentikozen de linkse inslag en sociale cohesie kunnen vergroten. Ben wel zoekend waar we nu precies staan. Uit de gegevens van de nieuwsbrief die ik ontvang, zie ik wel dat compassie in deze stad zich steeds verder aan het ontvouwen is. Er zijn steeds meer nieuwe initiatieven die ook een stuk met compassie bezig zijn.’

Wat vind je van de gulden regel: ‘behandel de ander, zoals jezelf behandeld wilt worden?
‘Wat ik zo mooi vind is dat jij hier binnenkomt en je ervaart vervolgens iets, dat is wat wij willen. Dat wil jezelf ook.’

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Caroline van Uden & Archief Marikenhuis
 VRAAG EN AANBOD
INFORMATIE VAN ONZE PARTNERORGANISATIES

Stichting KUS komt naar Hatert en Dukenburg!


Stichting KUS wil mensen laten nadenken over ons samenleven en mensen met heel verschillende achtergronden elkaar laten ontmoeten. Dat gebeurt nu met tentoonstellingen over Kunst van Samenleven op drie plekken in Hatert en drie in Dukenburg.

Er zijn in Hatert acht fotoportretten te zien met bijpassende kunst en in Dukenburg zestien fotoportretten van mensen uit de wijken die mooie dingen doen. Zoals Ahmad Soltani die in Hatert bij Kickboxing Nijmegen 80 jongeren van 40 verschillende nationaliteiten begeleidt of Eugenie Aartsen die in Meijhorst bij Gratis2deKansje gezinnen met weinig inkomen helpt aan gratis kleren en spullen. De foto’s zijn van Frans Eppink.

De kunst over samenleven is van zeventien kunstenaars, waaronder Geert Lemmers, Ella Heusinkveld, Diederik Grootjans, Gabi Rets en Elly van Lieshout. De wandelingen starten steeds in het wijkcentrum. Onderweg spelen bij dit project in totaal 150 verschillende jongeren van de NSG theaterstukjes over samenleven die ze maakten onder leiding van theatermaker Elly Snip. Ook is er muziek en worden gedichten voorgedragen.

Opening met Burgemeester Boembats

In Hatert wordt de tentoonstelling 13 oktober om 11 uur geopend door  Dweilorkest Netter Noast en Burgemeester Boembats (een clown) samen met kinderen die het Ideale Kinderdorp maken. Dat dorp is te zien onderweg in Basisschool de Klumpert. Om 11 uur, 13 en 15 uur starten de gratis wandelingen. 13 en 15 uur dansen kinderen van de Mawteni Foundation.  We komen langs Internationale Supermarkt Dunya, waar we lekkere hapjes krijgen. Ook op 14 oktober zijn er om 11, 13 en 15 uur wandelingen met theater. Met onder andere muziek en dans van de Molukse Tifa- en Menarigroep en een optreden van Hanneke Beld.

De opening in Dukenburg is op 20 oktober om 11 uur met Boembats en kinderen van de Prins Clausschool die een Dukenburgs Ideaal Kinderdorp tonen in de Meiboomschool. Er zijn wandelingen op 20, 21, 27 en 28 oktober om 11, 13 en 15 uur met optredens van Mark Schilders, de Mawteni Foundation, Qader Shafiq, Niek Edeling en anderen.

Fijn als u zich opgeeft voor de wandelingen: stichtingkus@gmail.com of 06-18194393. Geef naam, aantal personen, dag en tijd door. Maar u bent altijd welkom.
KENNISMAKEN MET VERBINDEND COMMUNICEREN!

“Het lijkt zo simpel als je het boek van Marshall Rosenberg leest, en toch….hoe doe je het? Soms voel ik me zo onhandig.”  “Als ik emotioneel ben, lukt dit niet meer hoor!”
 
Dit zijn enkele reacties van deelnemers en juist daarom is deze introductie op Verbindend of Geweldloos Communiceren zeer praktisch opgebouwd. Naast de juiste dosis achtergrond gaan we aan de slag met concrete situaties uit de praktijk. Die zowel professioneel als privé voor bijna iedereen herkenbaar zijn. Je krijgt de kans om deze benadering wat beter in de vingers te krijgen, zodat je ermee aan de slag kunt.
 

Tijdens deze training leer je:
 • stilstaan bij het verschil tussen wat er werkelijk gebeurt en wat je er zelf bij denkt
 • eigen gevoelens en behoeften (h)erkennen.
 • delen wat voor jou belangrijk is en dat zo over te brengen dat de ander je hoort.
 • in contact blijven en luisteren naar wat bij de ander leeft.
 • contacten en gesprekken die moeilijk lopen een kans geven.
 • samen met de ander naar een oplossing gaan die voor beiden werkt.
 • Met als resultaat dat je betere relaties krijgt met jezelf en de ander
 • Dat je jezelf hierin vrijer en sterker verbonden voelt

Trainer: Monique Hoogakker (gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie)
Data: Vrijdag 16 november en zaterdag 17 november
Tijd: 9:30 – 17:00 uur
Locatie: Centrum de Appel (Groesbeekseweg 428, Nijmegen)
Aanmelden: www.hanfortmancentrum.nl
 
PUBLIEKSMAALTIJD EN OPENING TENTOONSTELLING!   
Maandag 12 november van 18.00 tot 20.00 uur

We komen weer gezellig samen in het Huis van Compassie om samen te eten, kunst te kijken en het verhaal erover te horen. De nieuwe en veelkleurige tentoonstelling van het Atelier van de Overlevingskunst wordt dan geopend!

Atelier van de Overlevingskunst
Al sinds het begin van het Huis van Compassie bestaat er een band met hen. Het Atelier is in 2004 begonnen als een kunstproject voor en met dak- en thuisloze mensen in Nijmegen. In de Titus Brandsmakapel krijgen mensen de mogelijkheid om zich op creatieve wijze te uiten en ontwikkelen. Kunstenaars van de straat krijgen zo een podium. De opbrengst van de verkoop is 50% voor de kunstenaar en 50% voor nieuwe materialen. Dit project is onderdeel van Het Kruispunt Nijmegen, een motiverende en zingevende plek waar gelijkwaardige ontmoeting van mens tot mens centraal staat. Vrijwilliger Hans Garritsen zal ons er over vertellen.

Publieksmaaltijd
Achmed Chalabi zal met zijn team een Iraakse maaltijd voor ons bereiden. De tweegangen maaltijd met koffie en thee kost 7,50 euro. Of u betaalt naar draagkracht. Aanmelding voor de maaltijd is noodzakelijk via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Bellen kan ook: 024 – 322 84 80, vraagt u dan naar Pieter Poels.

U kunt ook een andere keer de kunst komen bekijken. Het Huis van Compassie is geopend op maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur en ’s middags op afspraak.
'SAVE THE DATE' VOOR HET LOKAAL COMPLIMENT!

Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen komt er weer!

 
Met het najaar in het verschiet, zijn de voorbereidingen voor het Lokaal Compliment in volle gang! Het Lokaal Compliment wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagavond 8 december, in de Lindenberg.

Vrijwilligers maken het verschil voor burgerinitiatieven, sport-, zang- en toneelverenigingen,
stadstuinen, zorginstellingen, buurtbussen en allerlei andere organisaties. Al die inzet en dat
enthousiasme worden gewaardeerd! Of je nu één keer per jaar een handje helpt op de basisschool, of je wekelijks inzet voor je sportclub: iedereen die wel eens vrijwilligerswerk doet in Nijmegen, is welkom op het Lokaal Compliment.

Maak je klaar voor een avond vol spektakel. Het wordt nog verrassender dan andere jaren, met een vleugje magie, een vette bingo, een snufje wetenschap en veel muziek. Een paar hoogtepunten:
 • een waanzinnige Mind Illusie Show van Jochem Nooyen. Laat je verfrissen met verwondering!
 • een zinderende Top-2000 bingo. Kom maar op met je muziekkennis, en win toffe prijzen!
 • college in de Steigerzaal. Een half uurtje met gespitste oren op het puntje van je stoel...
 • lekkere muziek. Let's dance!
Verspreid dit bericht ook in uw eigen organisatie! Vertel het verder, en vraag andere vrijwilligers mee! Aanmelden via www.vwc-nijmegen.nl

Wanneer: Zaterdag 8 december 2018
Hoe laat: 19:30 tot 23:00 uur
Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen
Entree: Gratis
NIEUWS VANUIT HET COC!
11 oktober: Coming Out Dag
Op 11 oktober a.s. is weer de nationale Coming Out Dag. In Nijmegen wordt daar de laatste jaren uitgebreid aandacht aan besteed. Ook dit jaar hebben verschillende organisaties en de Gemeente Nijmegen bij elkaar gezeten en er is een mooie aanbod aan activiteiten uit voortgekomen. Voor dat doel is er een Facebookpagina gemaakt: Coming Out Dag Nijmegen. Op deze pagina zal een programma verschijnen van alle activiteiten op de dag zelf en zullen in aanloop naar 11 oktober nieuws en wetenswaardigheden, foto's en filmpjes gepost worden.

Er ligt echt een heel mooi en divers programma voor 11 oktober. Graag de facebookpagina zoveel mogelijk liken en delen. Dat kan nu al! Behalve op de facebookpagina zal binnenkort ook op de site van COC regio Nijmegen e.e.a. te lezen zijn over Coming Out Dag. Houd de site dus in de gaten.

29 september t/m 14 oktober: Qtopia Queen Arts
Qtopia is geïnitieerd door Kunstmagazijn uitleen, galerie en design, naar aanleiding van 50 jaar LHBTQIA+ emancipatie in Nijmegen. De Qtopia Grand Opening is dan ook in het Kunstmagazijn, op Zondag 30 September, van 16.00 tot 21.00. Het Kunstmagazijn ziet kunst zowel als doel maar ook als middel om alle lagen van de samenleving bloot te leggen - ook de minder zichtbare - en interactie tussen mensen/groepen te bevorderen. Kunst als ontmoeting - met jezelf, met de kunst en met elkaar. Kwalitatieve kunst draagt daaraan bij: aan reflectie, discussie, vragen, antwoorden, etc.

De Qtopia Queer Arts Expo is gedurende het festival te bezichtigen met series werken van o.a. Diana Blok, Risk Hazekamp, Edith Meijering, Menno van der Meulen en Karin Kerec. Ook kan je bij het kunstmagazijn rond komen neuzen tussen de kunst en wie weet vind jij wel kunst voor bij jou thuis aan de muur!

13 oktober: Buiten de Binary Dag
Op zaterdag 13 oktober organiseert Transgendergroep Nijmegen voor de vijfde keer haar inmiddels in het hele land befaamde Buiten de Binary Dag. Een dag vol lezingen, workshops, presentaties over alles wat met geslacht, gender, liefde, relaties en seksualiteit te maken heeft en dat buiten de reguliere hokjes vrouw, man, cisgender, hetero of homo valt.

Locatie: Het Roze Huis en Marcus-Antonius
Tijd: 10:30 - 22:00 uur
Toegang gratis

13 oktober: COC Songfestival
Zaterdag 13 oktober organiseert COC Regio Nijmegen opnieuw een voorronde van het COC Songfestival in de Lindenberg te Nijmegen! Verrassend veel nieuwe kandidaten doen een gooi naar de eer om COC Regio Nijmegen te vertegenwoordigen op het COC Songfestival. Je kunt rekenen op een avondvullend programma met veelzijdige artiesten, die allemaal een eigen lied presenteren waarin het 'ROZE' thema in meer of mindere mate ruimschoots aan bod komt. Daarnaast verrassen we het aanwezige publiek met verrassende support acts! Traditiegetrouw sluiten we af met een proost & troost op de AFTER PARTY waar vele songfestival klassiekers te horen en te zien zijn! (Locatie volgt).
Kaarten bestel je via: https://www.delindenberg.com/theater/coc-nijmegen/

Cocktail zoekt maatjes!
We zijn op zoek naar LHBT+ maatjes voor het Cocktail-buddyproject. Cocktail is hét maatjesproject voor lesbische, homoseksuele, biseksuele ten transgender (LHBT) vluchtelingen die in procedure zijn, hierop wachten, of een verblijfsstatus hebben. Het doel van het project is LHBT-vluchtelingen sociaal contact te bieden en daarmee het sociaal isolement van deze groep te doorbreken.

Hoe Cocktail maatje te worden?
Je kunt je aanmelden als vrijwilliger door een e-mail te sturen o.v.v. je naam, woonplaats en bij voorkeur je CV naar cocktail@cocnijmegen.nl. Wij nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Gezien de leeftijd van de meeste vluchtelingen is het fijn als er ook jongeren (tot ongeveer 35 jaar) en wat 'oudere' dames op deze vraag reageren. Zie ook: https://youtu.be/z9iqgt1xHWE
PIJN EN LIJDEN IN STAD, WETENSCHAP EN KUNST


25 oktober, Stevenskerk Nijmegen:
een avond over pijn en lijden in stad, wetenschap en kunst. 
 

Op donderdagavond 25 oktober nodigen het Besiendershuis, Stevenskerk en Radboudumc u uit voor 'Suffering Matters': een avond over pijn en lijden in stad, wetenschap en kunst.

Iedereen weet wat pijn en het, vaak daaruit voortvloeiende, lijden is. Het is geen mooi of comfortabel onderwerp. We krijgen er allemaal mee te maken, direct of indirect. Pijn en lijden zijn onderdeel van het leven, we kunnen er niet aan ontsnappen, het hoort bij het menselijk bestaan. Tijdens deze avond wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Nijmegen is bij uitstek de stad die bekend is met collectief maatschappelijk lijden vanwege het bombardement in 1944. Lang werd er gezwegen na de dramatische aanval van de geallieerden, maar tot op de dag van vandaag zijn de trauma’s voelbaar.

De medische wereld ziet dat er een taboe rust op het thema pijn. Chronische pijn is een zelfstandige ziekte is, net als pijn ten gevolge van ziekten als bijvoorbeeld kanker, hartziekten en diabetes. Als het je treft kan dat maatschappelijk isolement en eenzaamheid veroorzaken.

Van oudsher zijn kunstenaars geïnspireerd door de thema’s pijn en lijden. Zowel in de beeldende kunst, literatuur en muziek zijn daar indrukwekkende voorbeelden van te vinden.

Suffering Matters wil aan een breed publiek de helende en troostende werking van kunst tonen. Laten ervaren dat kunst kan verrassen en nieuwe vergezichten kan openen. Op 25 oktober is er een mooi programma waarin zwaarte en lichtheid elkaar afwisselen. Dit programma biedt tevens een inspirerende vooruitblik op een groot kunstproject dat gepland staat voor 2020.

Programma
De presentatie van deze avond is in handen van Angela Verkuijlen.

19.30 Opening
Heleen Wijgers (directeur Stevenskerk)
Prof.dr. Kris Vissers (Radboudumc)
Jan-Wieger van den Berg (Besiendershuis)

Perspectief vanuit patiënt en medische wereld
Mw. Ilona Thomassen (Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem)
Dr. Monique Steegers (Radboudumc)

Verbeelding van het lijden in de hedendaagse kunst
Drs. Hans den Hartog Jager (kunsthistoricus)

De pijn van Nijmegen
Dr. Joost Rosendaal (historicus)

Ontmoetingsmoment
Concert van Ernst Daniël Smid en Coosje Smid met pianist
Napraten
Geïnteresseerd in de volgende editie?
Sluit dan aan bij de borrel.
23.00 Afsluiting

Suffering Matters
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Stevenskerk Nijmegen
Entree: 15 euro
Tickets: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/suffering-matters
Voor meer informatie: www.besiendershuis.com/suffering-matters
AGENDA
WOENSDAG 10 OKTOBER: FILMDEBAT!
FILMDEBAT: THANK YOU FOR THE RAIN
TER ERE VAN DE DAG VAN DE DUURZAAMHEID

De Keniaanse landbouwer Kisilu Musya ontpopt zich tot autodidact filmmaker wanneer hij van een Noorse regisseur een camera krijgt. Hij filmt het leven van zijn gezin, het dorp waarin hij woont en de steeds extremere weersomstandigheden in zijn land. Aanvankelijk is er enorme droogte en wacht de gemeenschap met smart op regen. Maar als deze eenmaal komt, zijn de gevolgen niet te overzien: een ongekend harde storm vernietigt Kisilu's huis en een enorme overstroming zet het land blank en verwoest alle gewassen.

Dit motiveert de boer tot actie: hij begint een lokale beweging voor boeren om meer aandacht te krijgen voor de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Uiteindelijk reist hij zelfs af naar Oslo en Parijs om bij de grote klimaatconferenties zijn zegje te kunnen doen. Maar in zijn gevecht voor een betere wereld blijkt de klimaatverandering niet zijn enige vijand: bureaucratie, politieke belangen en arrogantie gooien meermaals roet in het eten.

Onze gastspreker is Marcel Rutten. Hij is geograaf verbonden aan het Afrika Studiecentrum van de Universiteit Leiden. Voorheen was hij werkzaam aan de Radboud Universiteit en het Centrum voor Milieu en Klimaat Studies, Universiteit van Wageningen. Sinds begin jaren '80 verricht hij onderzoek naar land, water, voedselzekerheid, droogte-planning, en ecotoerisme in (semi)-aride Afrika. Mensenrechten en politiek hebben ook zijn interesse. Hij heeft met name onderzoek verricht bij Turkana en Maasai veehouders in Kenia..

Locatie: Lux
Datum: 10 oktober
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 9,50, voor studenten: € 6,50.

Movies that Matter on Tour is een samenwerking van Movies that Matter, Amnesty Nijmegen, Studentengroep Amnesty Nijmegen en Lux.
DONDERDAG 11 OKTOBER: INTEGRATIELUNCH!

Kom je ook gezellig samen lunchen op donderdag 11 oktober?

Tijdens de lunch kun je mensen ontmoeten uit verschillende culturen. De bedoeling is dat iedereen iets te eten meeneemt om samen te delen. Koffie en thee is gratis. Graag wel even opgeven vóór 8 oktober, dan reserveren we een plaats.

De lunch wordt gehouden naar aanleiding van het initiatief 'het Nationale Integratie Diner'. Op veel plaatsen in Nederland wordt op 11 oktober samen gegeten en gesproken door mensen uit verschillende culturen tijdens een diner, of zoals bij STEP een lunch, georganiseerd samen met OKC Sam-Sam.
De lunch vindt plaats in het gebouw van STEP schuin tegenover wijkcentrum Villa Nova, Derde van Hezewijkstraat 6, Nijmegen van 11.30 uur tot 13.00 uur.

Aanmelden kan telefonisch (024-323 32 35) of per mail: info@stepnijmegen.nl
 
 
    
13 en 14 OKTOBER: MONDIAL SISTERHOOD!

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018, bij Filmhuis 024: vrouwenweekend 'Mondial Sisterhood' met lezingen, debatten en films, over emancipatie en hoe vrouwen anno 2018 de controle over hun levens wereldwijd veroveren.

Wereldwijd maken vrouwen keuzes die gevolgen hebben voor de rest van hun leven, terwijl ze proberen zich staande te houden binnen een cultuur waarin die keuzes niet per se worden geaccepteerd – met soms grote sociale en economische consequenties. Hoe ontstaat deze drang? Wat is hun drijfveer? Wat betekenen deze keuzes voor hun leven?

Kom luisteren naar de verhalen van krachtige vrouwen en laat je inspireren, debatteer mee en voel je verbonden!
Voor programma en tickets 'Mondial Sisterhood', klik hier
ACTIVITEITEN BIJ 'BEWUST NIJMEGEN'!
Er staan weer mooie activiteiten op de agenda van Bewust Nijmegen. Zo kan je onder meer aansluiten bij één van de concerten van Avondvolk of meedoen met de Voedselkaravaan. Lees gauw verder, misschien zit er iets voor jou bij!
Voor een kijkje op hun agenda, klik hier!
OPEN SLOW CAFE BIEDT OOK IN OKTOBER WEER VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN!

Van peuters tot pubers: programma voor ouders in het Rijk van Nijmegen

Kinderen voeden zichzelf niet op. Ze kijken af, in hun omgeving. Ouders en andere opvoeders zijn hun directe voorbeelden. Maar waar halen die ouders hun inspiratie vandaan? Daarom staat de gehele maand oktober bij ons in het teken van de opvoeding; van peuters tot pubers. OPEN slowcafe heeft samen met de Bibliotheek Gelderland-Zuid en het magazine VANDAAG een programma samengesteld waarin ouders kennis op kunnen doen, ervaringen uitwisselen en rijker worden in hun vaardigheden.
 • 10 oktober - Opvoedvitamine: Ouders van pubers gaan met elkaar in gesprek
 • 18 oktober - Mensenkinderen: Steven Post over het zelfbeeld van je kind
 • 23 oktober - Let’s talk about ….pubers: Wat zeggen wetenschappers over pubers?                                                                
 • 24 oktober - Koningshart: Van puber tot man : is een mannelijk rolmodel nodig?
 • 30 oktober - Liever de Liefde: Hoe houdt je je relatie levend in de drukte van het gezin?
 • 31 oktober - Typisch Opvoeden: De dynamiek van verschillende karakters in de opvoeding

SAAM
OPEN slowcafe wordt tijdens openingstijden al vaak gevonden door ouders. Kinderen zijn van harte welkom en we hebben een speciale speelhoek. Tijdens de bijeenkomsten van SAAM (zoals op 12 oktober en 26 oktober) is er zelfs een ruimte gereserveerd waardoor ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan terwijl hun kinderen spelen. Voor tijden en verdere bijzonderheden: www.openslowcafe.nl/ouders
BLIJF OP DE HOOGTE VIA
WWW.NIJMEGENSTADVANCOMPASSIE.NL


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nijmegen Stad van Compassie · Groenestraat 170 · Nijmegen, Gelderland 6537 HW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp