Copy
Nieuwsbrief Nijmegen Stad van Compassie, september 2017
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE
Beste vrienden van Nijmegen Stad van Compassie,

Voor jullie ligt alweer de derde nieuwsbrief nieuwe stijl!

In deze nieuwsbrief onder meer :
 • Aandacht voor de Publieksdag van Nijmegen Stad van Compassie, op zaterdag 23 september, aan de Opaalstraat 4!
 • Mededelingen vanuit de initiatiefgroep, waaronder aandacht voor de Ambassadeurs van Nijmegen Stad van Compassie en voor de komende vrijwilligersavonden.
 • Diverse bijdragen vanuit onze partnerorganisaties
Ook de volgende keer is er weer de kans om jullie initiatief onder de aandacht brengen, een agenda-item op te voeren of een oproep te doen. Daarvoor kunnen jullie kopij aanleveren via: post@nijmegenstadvancompassie.nl
Volg ons op facebook en twitter voor het laatste nieuws!

De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende nieuwsbrief is 1 oktober

 
Graag eventuele foto's bij berichten apart aanleveren!
Óók als deze reeds in een opgemaakt document zijn verwerkt!
MEDEDELINGEN VANUIT DE INITATIEFGROEP

Compassie Publieksdag 2017


De Compassie Publieksdag 2017 is aanstaande. U bent allen van harte welkom op zaterdag 23 september, van 13.00u - 17.00u aan de Opaalstraat 4 (gebouw van het Apostolisch Genootschap)! Wij verheugen ons erop!
 

Nominatie Compassiepluim


Heeft u al een persoon, organisatie of activiteit voor de Compassiepluim Nijmegen genomineerd? Het is voor de eerste keer dat deze (wissel) prijs uitgereikt wordt en tot 15 september heeft u nog de gelegenheid iemand of iets te nomineren. U maakt daarvoor gebruik van ons digitale formulier op onze website door hier te klikken!

Nijmegen Stad van Compassie Ambassadeurs


Het hart van Nijmegen Stad van Compassie wordt gevormd door de ambassadeurs. Om het contact met de ambassadeurs vanuit de initiatiefgroep te versterken hebben we Nellie Piepenbrock bereid gevonden hierin een coördinerende en stimulerende rol te spelen.
 

Compassie en bedrijfsleven


Daarnaast zijn er plannen om het Nijmeegse bedrijfsleven uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor meer compassie. u hoort daar te zijner tijd meer over.


Compassie en vrijwilligerswerk


In veel Nijmeegse organisaties, waaronder Nijmegen Stad van Compassie, spelen vrijwilligers een grote rol. Nijmegen Stad van Compassie organiseert daarom, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen, in het najaar voor hen drie avonden met compassie als leidraad. Reserveer vast de avonden van 5 oktober, 26 oktober en 16 november. Nadere mededelingen over deze avonden volgen.
ZATERDAG 23 SEPTEMBER: COMPASSIEPUBLIEKSDAG 2017
INTERVIEW: Karen Armstrong
Karen Armstrong, grondlegster van het internationale Handvest voor Compassie, is begin september weer in Nederland, dit keer om een eredoctoraat te ontvangen uit handen van Manuela Kalsky, hoogleraar op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor theologie en samenleving aan de VU. Voor Nieuw Wij sprak Lisette Thooft met haar over de actuele religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld.
Klik hier voor het volledige interview
GEZOCHT: projectmedewerker Huis van Compassie

Gezocht: een enthousiaste projectmedewerker voor het Huis van Compassie
 
8 uur p.w, van okt. 2017 t/m mrt 2018, wegens uitbreiding van activiteiten
 
Het Huis van Compassie

Het Huis is een laagdrempelige plek die voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie. We organiseren niet alleen activiteiten voor maar ook met mensen uit de kerndoelgroepen van het Huis van Compassie. We zijn laagdrempelig en staan open voor allen. Vrijwilligersinzet is de basis van ons werk. Zo’n 70 mensen zijn als vrijwilliger actief.

We organiseren regelmatig publieksdebatten/podiumgesprekken, we tonen films en organiseren theatervoorstellingen en tentoonstellingen. We realiseren kookcursussen,  maaltijden, een Repaircafé , Wereldmuziekavonden, Straatkoffie, Soepie Doen, en vele andere activiteiten.
 
Takenpakket
Je neemt gedurende een half jaar de organisatie van een aantal activiteiten van de coördinator over:
 • voorbereiden, organiseren en coördineren van diverse activiteiten
 • begeleiden van de betrokken vrijwilligers
 • contacten onderhouden met samenwerkingspartners
 • aansluitend bij de activiteiten: PR, met inzet van diverse (sociale) media, en(financiële) administratie
Je wordt in jouw werk aangestuurd door de coördinator. Welke specifieke activiteiten je gaat overnemen bepalen we in goed overleg.
 
Periode en duur
8 uur p.w, voor een half jaar, van okt. 2017 t/m maart 2018
 
Wat vragen we van jou? Jij:
 • bent enthousiast en initiatiefrijk, je houdt van pionierswerk.
 • bent ervaren met en voelt je betrokken bij onze doelgroep.
 • hebt een brede ervaring in het organiseren van zowel activiteiten gericht op ontmoeting, sociale activering en spiritualiteit en zingeving
 • werkt graag samen met vrijwilligers met diverse achtergronden, en draagt er toe bij dat iedereen tot zijn/haar recht komt
 • kunt goed projectmatig en resultaat gericht en zelfstandig werken.
 • bent flexibel inzetbaar
  Wat bieden we jou?
 • Het werk in het Huis van Compassie is uitdagend en afwisselend.We bieden je een prettige werkplekfijn team van vrijwilligers .
 • Mogelijk zijn we in staat om het contract na afloop te verlengen. Dit is afhankelijk van of we er in slagen om extra financiën te genereren.
 • Arbeidscontract: CAO Welzijn en Dienstverlening, salaris schaal 7.
Interesse?

Stuur een brief met CV naar poels@huisvancompassienijmegen.nl, uiterlijk op 17 september. Zorg er voor dat je een referent beschikbaar hebt. Voor meer informatie: neem contact op met de coördinator van het Huis van Compassie, Pieter Poels; 024-3228480. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 21 september tussen 12 en 15 uur.
 
Zie voor meer informatie: www.huisvancompassienijmegen.nl
OPROEPEN VAN PARTNERORGANISATIES

Doe mee aan het Wijkenfestival op zondag 8 oktober 2017!


Wil je helpen om onze stad nog mooier te maken? Ben je benieuwd wat de wijken van Nijmegen te bieden hebben? Kom dan op zondag 8 oktober van 12.30-16.30 uur naar het voormalig Mondial College aan de Streekweg 21 in Dukenburg!

Op het Wijkenfestival presenteren bewonersinitiatieven uit alle wijken van Nijmegen zich. Dat kan van alles zijn: van moestuin tot zangkoor en van kookclub tot bouwdorp. Alles wat onze stad een stukje mooier maakt! (Voor een impressie van de vorige editie, klik hier voor een videoverslag!)

Ook vind je er workshops die je helpen je bestaande – of juist nog op te richten- initiatief verder te brengen. Om er een echt feest van te maken zijn er optredens en acts uit de wijken. Alle Nijmegenaren zijn welkom! Iedereen kan ervaringen delen, nieuwe contacten leggen en ideeën opdoen. Gewoon nieuwsgierig naar wat er leeft in onze wijken? Dat kan natuurlijk ook!

Heb je vragen? Of wil je jouw initiatief aanmelden? Dat kan via mail: wijkenfestival@nijmegen.nl.
 

Troostdichter Boudewijn Betzema in oktober bij OPEN Slowcafé!


Initiatiefnemer voor de Stichting Troosthuisje is Boudewijn Betzema. Als Dichter bij Overijssel, Dichter bij de Eenzame Doden in Deventer en als Troostdichter in Zwolle en Zutphen heeft hij zijn sporen verdiend. Boudewijn heeft geconstateerd dat er een steeds grotere armoede in intermenselijke aandacht is ontstaan.
 

Troosthuisje
 

Als provinciedichter van Overijssel heeft Boudewijn een ‘pilot’ project gedraaid in Zwolle en Zutphen met een Troosthuisje. In Zwolle was dit een voormalig brugwachtershuisje nabij de Turfmarkt over het Almelose kanaal en in Zutphen het Leeuwenhuisje over de Berkel. Dit project bleek zo’n ‘succes’, dat er per dag zo’n drie à vier mensen binnenkwamen om daadwerkelijke getroost te worden in diverse gradaties!

Het is fantastisch dat mensen binnen de anonimiteit van zo’n ‘huisje’ op hun pad een troosthuisje plus -dichter tegenkomen, waardoor ze even op adem kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen. Meermalen werd gesproken over een nieuwe vorm van biechthuisje, zonder wees-gegroetjes of andere soort van straf. De gesprekken mochten zo lang duren als men nodig had. Soms een kwartier, dikwijls een tot twee uur per gesprek.

Tijdens zijn werk als Troostdichter in Zwolle bleek dat in 15 dagen 50 mensen daadwerkelijk om troost en aandacht kwamen vragen. Ook ervoer hij daar dat mensen het heerlijk (!) vinden om een toegankelijk gedicht mee te nemen, al was het maar om nog eens aan het troostrijke moment terug te denken. Hier ontdekte hij ook zijn gave, zijn kunst, om onbevooroordeeld en open te kunnen luisteren. Dikwijls was dat al genoeg om mensen weer op te richten en blijmoedig verder te laten gaan. Ook hoopt hij het omzien naar elkaar en het meer aandacht hebben voor een ander te stimuleren.

Er is altijd de mogelijkheid om later op het gesprek of het gedicht terug te komen, en indien daarom gevraagd wordt kan dat tot een tweede of derde contactmoment leiden. Door enerzijds de eenvoud van het project ~ je bent aanwezig voor mensen in ‘nood’~ en anderzijds het geweldige resultaat ~de mensen liepen blij en opgericht weer weg~ heeft hem doen besluiten dit werk voort te zetten.

Overigens is de Troostdichter geen therapeut, geen psycholoog en niet evangeliserend. Hij is wel ervaringsdeskundig, kent gesprekstechnieken, en heeft vooral een sterk empathisch vermogen, met een luisterend oor en weet zich verbonden met medemensen.

Geïnteresseerd? De Troostdichter is in oktober, elke donderdag & vrijdag, te bezoeken bij OPEN Slowcafé (Lange Hezelstraat 39), met vrije inloop gedurende de openingstijden

 

Netwerk Jouw Nijmegen maakt de stad mooier!


Op zaterdag 12 augustus vond Buitengewoon West plaats. Een project dat is ontstaan met oog op de zomervakantie. De meeste jongere hadden al drie series op Netflix gekeken, al genoeg op de waalstrandjes gehangen of in de AH vakken gevuld en wilden wel even iets anders doen. Het was het idee van Buitengewoon West de tijd en talenten van jongeren in te zetten voor een ander die het nodig heeft.  
 
In samenwerking met Talis, Tandem en de bewonerscommissie van de Maas-Waalsteate hebben we een mooie middag beleefd. Er was koffie en thee in de Pipowagen, spontane ontmoetingen met bewoners en er werden natuurlijk kleine klusjes uitgevoerd. Er werden lampen vervangen, kozijnen geschilder, ramen gewassen en plafondplaten gemonteerd. De middag was een groot succes en er gaan zeker verdere klusacties plaatsvinden in de toekomst. 
 
Netwerk Jouw Nijmegen zet zich in om de stad mooier en leefbaarder te maken. Onze visie is dat iedereen recht heeft op een persoonlijk netwerk. Onze vrijwilligers zijn jongeren uit de stad die deze visie omarmen en uit willen dragen in hun dagelijks leven.

Enthousiast geworden over deze beweging? Sluit je aan en neem contact met ons op, via mail (info@jouwnijmegen.nl), telefonisch (06-33653956) of kijk op de website: www.jouwnijmegen.nlONTMOETING THUIS: Inspirerende ontmoetingen


Sinds april kun je gewoon een keer aanschuiven, als je eens wilt doen. En dat doen steeds meer mensen. Tot nu toe was dat op de zaterdagmorgen. Maar er doen inmiddels zoveel mensen mee dat Annet besloten heeft tot uitbreiding! Vanaf september kun je ook op woensdagavond meedoen.

Doe jij ook een keer mee? Je ontmoet de ander, maar zeker ook jezelf in deze rustgevende en inspirerende bijeenkomsten. Wil je meer weten? Kijk dan hier of mail/bel Annet!

De bijeenkomsten zijn bedoeld als een plek waar je ruimte voor je eigen inbreng hebt en waar je door wie je bent anderen kunt inspireren en ook zelf geïnspireerd wordt. Je kunt per keer zelf kiezen of je meedoet. Meld je liefst vooraf aan voor deze bijeenkomst: dan weten we hoeveel stoelen we klaar kunnen zetten! Aanmelding kan per mail of per app naar 06-49644408.

Datum: 2 en 28 september 9.30-11.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 9.15 uur. 6 september en 4 oktober 20.00-21.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Begeleiding: Annet Hogenbirk. Plaats: bij Annet, De Geerkamp 1133, 6545 HD Nijmegen. Kosten: Bijdrage naar draagkracht, graag minimaal € 5,-.
AGENDA

Verbindende Communicatie, heartfulness


Na deze cursus kan je beter luisteren naar waar het jou en de ander om gaat. Je leert omgaan met verwijten zonder het persoonlijk op te vatten. Je leert om je eerlijk te uiten zonder een ander af te schrikken. Relaties versterken door de wijze waarop je feedback geeft en krijgt.

De cursus wordt vanaf dinsdag 26 september (in totaal 6 avonden) gegeven door Monique Hoogakker, gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie. Inschrijven is mogelijk tot 19 september. Aanmelden kan via de site van het Han Fortmann Centrum.

16 t/m 24 september:
Vredesweek Nijmegen


Iedereen kan iets voor vrede doen. Met die gedachte organiseert PAX iedere jaar, in de derde week van september, de nationale Vredesweek. Door heel Nederland worden er tijdens de Vredesweek honderden festivals, lezingen, vieringen, wandelingen, debatten en filmavonden georganiseerd. En ook in Nijmegen wordt er van alles georganiseerd, dit jaar rond het nationale thema van de Vredesweek: 'Kracht van de verbeelding'.

Op de hoogte blijven van alle activiteiten tijdens de Vredesweek Nijmegen 2017? Kijk op de website: www.vredesweeknijmegen.nl
Parallel aan de Vredesweek Nijmegen vindt de 9-daagse Avatar training in Berg en Dal plaatsvinden. De Avatar training is een bewustzijnstraining, waarbij compassie een van de drie pijlers is. De andere twee zijn Persoonlijke verantwoordelijkheid en Dienstbaarheid aan anderen.

Iedereen die vanuit de Vredesweek meer over Avatar wil weten en het ook meteen zou willen ervaren is van harte welkom voor een gratis info uur tijdens de training in Hotel Erica in Berg en Dal. Deze zijn op  dinsdagavond 19 september om 20.00 uur, woensdagochtend 20 september om 10.00 uur en donderdagavond 21 september om 20.00 uur. Of op afspraak: bel 024-3453180 of mail naar info@avatar.nl.

21 september t/m 1 oktober:
Week tegen Eenzaamheid

 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact!

De Week tegen Eenzaamheid 2017 is van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober. Door het hele land worden er dan allerlei 'Kom erbij-activiteiten' georganiseerd, waar deelnemers nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. Van gezamenlijk eten tot een groepswandeling; van een workshop over omgaan met eenzaamheid tot een cultureel uitstapje.

Je leest er meer over door hier te klikken!

Opvoedvitamine!


Twee bijeenkomsten uit de serie Opvoedvitamine; een serie voor ouders om kennis op te doen en opvoedwijsheid uit te wisselen met andere ouders. Het wordt georganiseerd door 3 orthopedagogen van LOEP (Loep-advies.nl) en door een lifecoach van het OPEN Slowcafé. Je gaat naar huis met allerlei eye-openers en tips!

Voor meer informatie en aanmelding:
klik op de link!

Compassietraining


Veel mensen weten heel goed hoe ze goed voor anderen kunnen zorgen, maar vergeten vaak hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Zeker in lastige situaties, die in het leven niet altijd te vermijden zijn, kan een vriendelijke, compassievolle houding naar onszelf veel ruimte geven. In de compassietraining ga je deze milde, vriendelijke houding onderzoeken. 

De compassietraining wordt aangeboden door Brenda Lelie en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 hele trainingsdag. Daarnaast zijn er oefeningen die je thuis kunt doen. Er wordt geen vast bedrag voor de trainingen gevraagd. Aan het eind van de training mag je een bijdrage doen die voor jou passend is.

Voor meer informatie en aanmelden:
klik op deze link!
BLIJF OP DE HOOGTE VIA
WWW.NIJMEGENSTADVANCOMPASSIE.NL


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen · Nijmegen · Groenestraat 170 · Nijmegen, Gelderland 6531HW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp