Copy
NIEUWSBRIEF oktober 2015
Activiteiten

Wat hebben we in de aanbieding? Twee driedaagse basistrainingen in het voorjaar van 2016: Eén start in januari – bijna vol – en één start in april. Op 13 april 2016 is er weer gelegenheid tot intervisie. En de eerstvolgende Train de Trainer wordt gegeven in het najaar van 2016. Kijk op de website. Uiteraard kan Kitlyn ook in-company trainingen verzorgen. 
 
Praatjes vullen gaatjes

Ik gaf laatst twee workshops over Beschermjassen op School bij Communizoo, een conferentie voor professionals in het basisonderwijs, georganiseerd door onze uitgever van Gorcum. Het viel me op dat onderwijzers vooral op zoek zijn naar concrete tips en tops over hoe om te gaan met diversiteit in de klas, en dat is nou niet exact wat beschermjassen biedt. Anderen waren juist geraakt door het andere perspectief dat het binnenbrengt in de klas, en vooral het verschil tussen ik- en wij-gerichte families blijkt ook hier een eyeopener. ‘Het is zo simpel en van een eenvoud, en toch hebben we er nooit aan gedacht om hier in de klas iets mee te doen,’ zo was de reactie. De wetenschap dat kinderen in de klas baat hebben bij inbedding in hun cultuur en familie is nog niet wijd verbreid. Het is mijn wens om ook leerlingen in het basisonderwijs beschermjassen te bieden!

Kitlyn Tjin A Djie
Scheurkalender

Eten doe je niet alleen

Judith’s vader is van Molukse afkomst, opgegroeid op Java en in 1951 op 23-jarige leeftijd naar Nederland gekomen met zijn ouders. Zijn vader was KNIL-militair.
 
‘Ik bezoek mijn vader in het verpleeghuis waar hij woont; hij heeft Alzheimer. 
Hij zit in de gang, heeft zijn jas aan, een tas in zijn hand en praat met een vrouw. Hij zit op zijn stoel alsof ieder moment de trein aankomt en hij klaar is om in te stappen. Hij is onderweg en heeft een tas bij zich, maar weet nu al niet meer wat hij erin heeft gestopt. Hij reist, maar hij weet niet waar naartoe. En ook niet hoe. Hij zit daar, ongeschoren en zonder zijn tanden in. Ach, mijn ‘papaatje’, zo oud en zo ver weg van hier en nu. Zich niet meer bewust en tegelijkertijd toch zo krachtig en veelbetekenend voor anderen. 
Als hij me ziet dan reageert hij blij. Hij zegt tegen de bewoonster: "Dat is mijn dochter." Ik ben altijd blij en opgelucht als mijn vader me nog herkent en weet wie ik ben. 
De kracht en de beschermjas van mijn vader is zijn eigen karakter. Een liefdevolle, zorgzame man. Hij is geliefd.
Maar vanuit zijn verleden, zijn geschiedenis, neemt hij tevens zijn argwaan mee. En ook nu komt de mate waarin mijn vader zich uitgesloten voelt naar voren. Hij zegt: "Doe de deur van mijn kamer maar dicht, ze zijn niet te vertrouwen. Ik krijg niet eens een sleutel." En later: "Nee, niet daar naartoe, dat zijn alleen maar Europeanen. Je weet toch..." 
Mijn vader wordt door het personeel 'oom Harry' genoemd. En als er aan hem gevraagd wordt: "Wilt u wat eten oom Harry?", dan zegt hij altijd “nee”.  Ook dat is cultureel bepaald. Je vraagt niet of de ander iets wil eten. Je zet eten op tafel. En dan pak je eten. En eten dat doe je niet alleen, dat doe je samen.’

Judith Limahelu
 
Contact en informatie

Bureau Beschermjassen
I: www.beschermjassen.nl
E: info@beschermjassen.nl

Colofon

Redactie: Irene Zwaan
Opmaak: tinka4design
AFMELDEN
Klik hier als je je wilt AFMELDEN voor de Nieuwsbrief
AANMELDEN
Klik hier als je je wilt AANMELDEN voor de Nieuwsbrief
Intervisie
Op 7 oktober jl. was er een intervisie-dag, met twee bijeenkomsten en in totaal bijna twintig deelnemers. Kitlyn vindt het altijd weer een feest als oude getrouwe beschermjassers samenkomen en de mooiste praktijkverhalen uitwisselen, elkaar inspireren, stimuleren en beschermjassen. Nieuwe ideeën zijn geboren, en iedereen ging boordevol energie naar huis. De volgende intervisie-dag is op 13 april 2016 Aanmelden 


klik op de afbeelding voor vergroting
Stageplaats
Bureau Beschermjassen heeft een stagiaire: Sonja Vermunt. Sonja werkte als teamleider bij MEE en is betrokken geweest bij de brede implementatie van Beschermjassen in de werkwijze van de organisatie. Ze doet een master Psychologie en zal in dat kader een methodiek ontwikkelen en beschrijven voor de toepassing van Beschermjassen in intervisie en werkbegeleiding. Daarnaast zal ze onderzoek gaan uitvoeren naar de effecten van Beschermjassen op het functioneren van professionals. 


Sonja Vermunt
AZC Gilze-Rijen
Kitlyn geeft een driedaagse basistraining aan medewerkers van Asielzoekerscentrum Gilze-Rijen in Brabant. Het accent zal liggen op het kennen van de eigen familiale en culturele bagage van de deelnemers. Je moet immers goed in je schoenen blijven staan met al hetgeen je tegenkomt in de praktijk. Kracht putten uit je eigen familie om om te kunnen gaan en beschermjassen te kunnen bieden aan de ander. Dat is bij uitstek in de hulp aan vluchtelingen cruciaal. 
Een wereld van verschil 
Op 6 november aanstaande geeft Kitlyn een lezing bij de vrijwilligers-dag van stichting Exodus; een organisatie die nazorg en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden. Ze zal tevens in gesprek gaan met de zaal over het belang van het betrekken van familie, en aandacht hebben voor de cultuur en historie van de ex-gedetineerde op het pad naar re-integratie. Info
Thomas More: Hogeschool in België
Op 12 november geeft Kitlyn een lezing aan de hogeschool Thomas More in Antwerpen. Het zal een interactieve lezing zijn en gaan over de kracht van families en het werkmodel Beschermjassen. Info
Brasa Dey
Op 25 november is het Brasa Dey. Dan wordt herdacht dat Suriname veertig jaar onafhankelijk is. Kitlyn geeft dan een lezing in de Protestantse Gemeente in Amsterdam Zuidoost. Kitlyns thema: 
Durf ook de zwarte bladzijden in de historie van de landen aan te kijken. Gemeenschappen en families bezitten het vermogen om fouten die zijn gemaakt recht te zetten. Iedere familie en gemeenschap wil voortbestaan en het vermogen om te reinigen is een oerbron waaruit geput kan worden. Waarin zit dit reinigend vermogen? Is religie een belangrijke bron? Hoe ziet het eruit? Welke rituelen zijn ermee verbonden?
Kitlyn nodigt een ieder uit deze wijsheid uit de familie en de gemeenschap in te brengen en om van elkaar te leren. Info
Familieverhalen
Judith Limahelu (zie scheurkalender links) biedt naast het familieverhalenspel nu ook aan om je familieverhaal of het verhaal van je familiebedrijf op te laten tekenen.


klik op de afbeelding voor vergroting
Copyright © 2015 Bureau Beschermjassen

Bureau Beschermjassen is opgenomen in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)