Copy
NIEUWSBRIEF januari 2014
Praatjes vullen gaatjes

Sinds ons boek De Familieziel in de wereld staat is het een tijd van genieten. We krijgen positieve reacties en het lijkt dat het boek mensen in beweging zet. Eyeopeners, nieuwe inzichten, een mildere blik op je verleden en je familie, je krachtbronnen hervinden... Dat is wat het doet en het is precies wat we ermee beoogd hebben.
En nu op naar het volgende boek, dat zal gaan over Beschermjassen in opvoeding en onderwijs. We hebben een oriënterend gesprek gehad met een basisschool in Amsterdam – Oost, die is aangesloten bij De Vreedzame School. De Vreedzame School is een prachtig initiatief om kinderen te leren om op een zorgvuldige en positieve manier met elkaar om te laten gaan en om open te staan voor verschil. De school in Oost beoogt om met behulp van beschermjassen de kleur in de klas te bestendigen. Het gesprek met hen heeft m'n hart verwarmd en m'n ziel gevoed.

Kitlyn Tjin A Djie
Scheurkalender

Rijkdom van verhalen
De verhalen in het boek De Familieziel brengen me terug naar bijeenkomsten die vroeger in de dorpen van Roemenië – waar mijn opa en oma woonden – gehouden werden. Op lange winteravonden kwamen mensen bijeen. Vrouwen namen handwerk mee en mannen deden kleine klusjes. Al werkende ontvouwden de verhalen zich: verhalen over je eigen familie, over het dorp als familie, grappen over de laatste gebeurtenissen, een traan over degene die je mist. Nieuwe sprookjes en gezegdes ontstonden daar bij het haardvuur. Allengs werden deze verhalen in liederen omgezet. Mooie, melancholieke gezangen of juist vrolijke. Soms begonnen mensen zelfs te dansen. En op zomerdagen, als de mensen op het veld werkten, gingen de verhalen verder. Als de avond viel hoorde ik mensen zingend terugkomen van hun werk.
Op mijn veertiende kreeg ik een opdracht van school om in de wintervakantie naar een dorp te gaan en daar oude verhalen en sprookjes te verzamelen. Ik deed het vol overgave en met plezier,
mijn eigen ziel ophalend en verrijkend. Misschien was dat het moment dat ik begreep hoe belangrijk de verhalen en sprookjes zijn. Nu wil ik graag de rijkdom van onze verhalen teruggeven  aan de Roemeense zielen die ik in Nederland ontmoet. Het is een bron van kracht in de transitie van hun migratie.  

Dana
 
Contact en informatie

Bureau Beschermjassen
I: www.beschermjassen.nl
E: info@beschermjassen.nl
 
Colofon

Redactie: Irene Zwaan
Opmaak: tinka4design
 

Training & Opleiding
Generaties zijn geschenken van de tijd en wij mensen zijn wevers van oude patronen met nieuwe draden... Dit zei iemand tegen Floorke en Selma die intern in hun organisatie trainen na zelf een TdT gevolgd te hebben. Floorke: 'Wat een feest om met beschermjassen aan het werk te zijn. De collega's zijn enthousiast en het gedachtegoed begint steeds meer te wortelen!'

We bieden dit jaar vijfmaal een Basistraining aan en de Train de Trainer start ditmaal in september. (let op: data gewijzigd). De Train de Trainer is inmiddels net als de basistraining geaccrediteerd door BAMw en NVRG. De aanvraag bij NIP/NVO is nog in behandeling.

Ook is er wegens groot enthousiasme wederom een opleiding: Coachen in de transitionele ruimte gepland. Wil je meer informatie over de opleiding? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op donderdagavond 15 mei van 18.00 - 21.30 uur, Vondelstraat 100 in Amsterdam. Je kunt je hiervoor aanmelden bij info@beschermjassen.nl.
Kijk voor meer informatie en data van de trainingen en opleiding op de website.
De Familieziel

Kit en Irene in Mozes en AäronkerkHet is alweer een maand geleden dat ons boek De Familieziel, hoe je geschiedenis je kan helpen op je levenspad werd gepresenteerd in de Mozes en Aäronkerk. De eerste reacties zijn binnen, enkele recensies verschenen en we zijn blij met de commentaren. In tijdschrift ZIN (jan. 2014) stonden we op drie in de top drie Non Fictie en voor het Vlaamse magazine Feeling (dec. 2013) werden we uitgebreid geïnterviewd.
We kregen teveel persoonlijke reacties om hier weer te geven maar enkele willen we graag delen:
'Ontroerend en helder boek. Voor ieder familielid leesbaar.'
'Ik heb het boek in één adem uitgelezen, heel erg mooi en leerzaam!'
'Helder geschreven boek, verlevendigd door persoonlijke levensverhalen.'
'Ik heb het boek niet uit handen willen leggen totdat ik het uit had. Dank voor jullie liefdevolle verbondenheid met mensen en hun verhalen. Jullie nodigen hiermee mensen uit hun onderlinge verbondenheid te ontdekken als eigen kracht voor zichzelf en voor elkaar.'


(klik op de foto voor vergroting)

De Familieziel kreeg een voorwoord van de Tibetaanse Lama Gangchen Rinpoche en heeft een plek gekregen op www.yangchenma.nl: de website waar Irene en haar zus Karin aandacht schenken aan hun publicaties over het Tibetaans Boeddhisme. Lees daar wat er gebeurde tijdens het interview met Nico Smit over zijn genogram en levenslijn...
Father father
De aandacht voor vaders in de media is ongekend, en niet in de laatste plaats dankzij de conferentie vaderschap die vorig jaar april gehouden werd ter gelegenheid van het verschijnen van Irene's boek: De afwezige vader bestaat niet. Destijds werd een fragment getoond uit de dansvoorstelling van Don't Hit Mama waarin vier internationaal befaamde B-boys en een veelzijdige percussionist zich buigen zich over de rol die de vaderfiguur in hun leven speelt - aanwezig of ver weg. Van vader op zoon, generatie op generatie. B-boy en dansmaker Lloyd Marengo daagt de vijf uit, op de directe en fysieke manier die hem en de B-boy scene eigen is. Meer informatie en een speellijst vind je op www.fatherfather.nl.Recent stond er een uitgebreid interview met Irene in de KEK mama, binnenkort in de Flair, en Irene werd door Fabulous Mama genomineerd als super mom! Alle artikelen die verschenen in de pers over het boek vind je op www.irenezwaan.nl.
Beschermjassenpoli Noord Nederland
Even aandacht voor het mooie initiatief in Noord Nederland: De Beschermjassenpoli.  
De poli ontvangt migranten met levensvragen, en helpt om met eigen krachtbronnen opnieuw een veilige wereld te vinden.
Citaat van een polibezoeker:
De poli is anders. De mensen daar werken op een familiemanier en dat voelt veilig. Ik voel de menselijke betrokkenheid en dat maakte mij open en los. Veiligheid, dat heb ik nodig met mijn achtergrond als vluchteling.
De poli ontvangt eens per maand cliënten. Ook is er ruimte voor nieuwe polileden. Om mee te doen dien je bekend te zijn met het Beschermjassenmodel en affiniteit te hebben met migratie-thema's. Meer info en data op: www.beschermjassenpoli.org.

 
Copyright © 2022 Bureau Beschermjassen

Bureau Beschermjassen is opgenomen in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)