Copy
CircleEcology Nieuwsbrief  
winter 2017-2018
 
Beste <<Voornaam>>,
 
in deze donkerste dagen van het jaar, (tenminste, op deze helft van de aardbol - zie deze foto van een voedselboscursus in december 2012 in Brazlië) terwijl we alweer begonnen zijn aan een nieuw rondje rond de zon, is het.een goed moment om stil te staan bij al het moois dat we vanuit CircleEcology dit jaar hebben mogen ervaren. Het is een terugkijken vol dankbaarheid. En met veel vreugde vooruitkijken naar alle spannende, vertrouwde én nieuwe dingen die voor het nieuwe jaar op het programma staan. Ben jij er ook bij?

Veel leesplezier, en een warm winterseizoen gewenst,
Malika
CircleEcology werkt samen
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik meer over de 20 jaar achtergrond op het pad van voedselbossen, en het ontstaan van CircleEcology. Daarbij kwam ook al aan bod dat samenwerking met andere vakgenoten, pionierprojecten en partijen uit andere vakgebieden heel belangrijk is.

Samen op weg naar de voedselproductie en landschap van de toekomst
Binnen het enorm brede veld van alles wat er gebeurt in de groene ruimte, zowel in de stad als het buitengebied, zijn voedselbossen (nog) een heel kleine en nieuwe speler. Maar als je eenmaal die "voedselbos-wereld" induikt, zijn daarbinnen weer een heleboel verschillende accenten en benaderingen te ontdekken.
Door met verschillende partijen samen te werken en netwerken te vormen, kunnen we elkaar zoveel mogelijk aanvullen en verrijken in de ontwikkeling van dit brede werkveld.
Over samenwerking gesproken...
In deze nieuwsbrief meer over:
- de Green Deal voedselbossen;
- nieuws van het Den Food Bosch team;
- de jaarcursus voedselbossen voor professionals.

Voor 2018 zitten er nog meer bijzondere samenwerkingen aan te komen. Daarover lichten we de sluier op in het nieuwe jaar...



Begin je graag bij het begin?
Dan is de volgende editie van de 
voedselbos basiscursus misschien iets voor jou. Na een zeer geslaagde cursus in Wageningen in het najaar, start er weer een nieuwe groep op dezelfde locaties, op 4 dinsdagavonden in februari en maart, plus een excursie naar Voedselbos Ketelbroek.

Basiscursus voedselbossen

Voor iedereen die meer wil weten!

in Wageningen
- 4 dinsdagavonden in februari - maart
- Incl. exclusieve excursie naar FoodForest Ketelbroek

START op dinsdag 27 februari
Meer info

Schrijf je nu in voor de basiscursus
Tip: De eerste cursus in het najaar was een groot succes. Iedereen heeft er veel nieuwe inspiratie door opgedaan.
Als je nog zeker wilt zijn van een plek, wacht dan niet te lang met
inschrijven!
Ook  als je niet nu of hier mee kunt doen, maar wel interesse hebt, meld je dan aan op de interesselijst voor de toekomst.
Voedselbos jaarcursus voor professionals

De cursisten van de jaarcyclus 2017 hebben eind november hun ontwerpopdrachten gepresenteerd, een certificaat ontvangen, en daarmee is het 1e cursus-seizoen in deze vorm succesvol afgerond. Met een aantal projecten wordt deze winter al een start gemaakt.
 
Op 16 maart gaat de jaargang 2018 van start. De inschrijvingen lopen al binnen. Het maximum aantal deelnemers voor deze groep is 16, zodat de interactie in de groep elkaar verrijkt, en er voldoende aandacht is voor ieders individuele leervragen.

Klik hier voor alle cursusdata en info.
 

THEMA'S
Methodes | Soorten | Productie | Ontwerp | 
Aanleg & beheer | Ecologische principes

VOOR WIE
Geïnteresseerde professionals met opleiding of ervaring in bijv. (biologische) landbouw, bosbouw, natuurbeheer, groen onderwijs, planologie, groenbeleid, ontwerp of architectuur.

DOOR WIE
Hoofddocenten Wouter van Eck, Max de Corte en Malika Cieremans, m.m.v. gastdocenten

Direct inschrijven jaarcursus 2018
Green Deal en platform voedselbossen

Na een lange periode van voorbereiding achter de schermen, is op 23 november op het Provinciehuis in Lelystad de "Green Deal voedselbossen" ondertekend, door een aantal partijen uit rijks- en provinciale overheden, onderzoek, onderwijs én koplopers in de praktijk.
Lees meer
Den Food Bosch - van lokaal tot globaal
 
Het Den Food Bosch team is bruisend en internationaal, met afgestudeerden en studenten van HAS, WUR, HNEE (Duitsland), én Malika Cieremans vanuit CircleEcology.

Eerste Den Food Bosch voedselbos in Nederland is aangeplant

Ineke Barten plant 1e boom - foto John VermeerOp 19 november is de eerste boom geplant door Ineke Barten van Waterschap de Dommel, in het voedselbos dat verrijst langs de Essche Stroom bij Vught en Sint Michielsgestel. 
Den Food Bosch heeft dit stuk land van het Waterschap in gebruik gekregen om er samen met de HAS en andere samenwerkingspartners ervaringen op te doen en de effecten te monitoren op o.a. waterhuishouding, bodemgezondheid, biodiversiteit en productiviteit.
Het grootste gedeelte is ingeplant met beproefde soorten, bekend in dit klimaat én op ons bord. Daarnaast is er ruimte een heel aantal bijzondere soorten met nieuwe smaken, zoals pawpaw, aarbeiboom of hibiscus. Zo kunnen we de daad bij het woord voegen en de potentie van voedselbossen als duurzame en toekomstbestendige vorm van landbouw aan den lijve ondervinden. Naast onderzoek en productie, wordt het ook een plek voor educatie en inspiratie.

Binnen zes weken is het hele voedselbos van 0,8 hectare ingeplant, onder leiding van Paul Müller en Janine Raabe. Een grote dank aan deze beide jonge ondernemende mensen, en aan iedereen die heeft meegeholpen om dit mogelijk te maken! Er zijn geweldige bergen werk én houtsnippers verzet, en duizenden bomen en struiken geplant.

Onderzoek in Brazilië
Een aantal maanden geleden is het eerste Den Food Bosch teamlid afgereisd naar Brazilië, om een onderzoek uit te voeren naar de effecten van voedselbossen op de waterhuishouding. Eind november reisde een tweede teamlid hem achterna, met een eigen onderzoeksthema. Met de Kerstdagen volgt een derde teamlid, die voor WUR met een Master-thesis van start gaat.

 
Stay tuned!
Wat is een voedselbos eigenlijk? Lees het online...
Copyright © 2017 CircleEcology, Alle rechten voorbehouden.


Wil je aanpassen of en hoe je deze mails ontvangt?
Je kunt hier je voorkeursinstellingen beheren of je afmelden van deze lijst.
Vanwege een interne herordening van de adressenlijst in Mailchimp, kan het zijn dat je je inschrijving (opnieuw) moet bevestigen.

Email Marketing Powered by Mailchimp