Copy

 

Nieuwsheft

september 2016


In deze nieuwsbrief

 • Aan de slag!
 • Dialoogfunctie website
 • Zalenplanner
 • Training op maat voor beheerders
 • Collectiviteitsvoordeel
 • Omgevingsscan
 • Werkgeverschap
 • Appeltjes van Oranje

Aan de slag!

De zomer zit er weer op, de deuren van de Brabantse gemeenschapshuizen gaan weer open en het nieuwe seizoen begint. Ook bij ’t Heft gaan we weer volle kracht vooruit na een relatief rustige periode. In dit artikel praat ik jullie kort even bij.

Zoals we voor de zomer aankondigden, zien we dat de provincie aan de slag gaat met het begrip sociale veerkracht. Vanuit ’t Heft denken we graag mee met de provincie over de invulling van dit begrip, omdat we denken dat er een belangrijke rol weggelegd is voor onze aangesloten huizen. Dit najaar intensiveren we het contact met de provincie om de rol van gemeenschapshuizen goed voor over het voetlicht te brengen.
 
In deze nieuwsheft treffen jullie informatie over belangrijke activiteiten van dit najaar. Zo zijn er nog enkele plekken beschikbaar bij de training beheerders, gaan we aan de slag met het maken van een nieuw instrument, de omgevingsanalyse, en nemen we de dialoogfunctie van de website in gebruik. Een prima instrument om de uitwisseling tussen jullie als aangesloten huizen te vergemakkelijken. Ook in deze nieuwsheft aandacht voor het collectiviteitsvoordeel.

Maar, er is nog meer werk aan de winkel!
We gaan als bestuur aan de slag met relatiebeheer. We vinden het belangrijk dat we onze aangesloten huizen kennen, spreken en met hen ons aanbod vormgeven. De Heft- bestuursleden komen uit verschillende delen van de provincie, en ieder Heft- bestuurslid gaat in zijn eigen regio aangesloten huizen bezoeken. Meer hierover in het nieuwsheft van oktober.
 
Kortom, genoeg te doen dit najaar.

 Auke Blaauwbroek, voorzitter 't Heft

NIEUW: dialoogfunctie

Exclusief voor leden van 't Heft

Een van de voordelen van de nieuwe website van ’t Heft is, dat je een reactie kan plaatsen op artikelen, maar ook op de reacties van andere Heftleden. Je kunt dus met ons, maar ook samen met elkaar online de dialoog aangaan!. Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet je wel eerst inloggen op de website. 

Ter introductie van deze nieuwe functie hebben we een stelling bedacht, waarbij we iedereen uitnodigen te reageren:

Stelling

De provincie wil het sociale domein vernieuwen onder het motto van sociale veerkracht en laat het aan het veld over hoe dat moet gebeuren. Eindelijk een provincie die begrijpt dat het sociale domein van onderaf moet worden opgebouwd en geen blauwdruk verschaft!
Reageer op deze stelling

Zalenplanner

Nieuwe functionaliteit

Inmiddels functioneert de Zalenplanner, ontwikkelt door Het Collectief, in samenwerking met ’t Heft, bij een kleine 30 huizen, verspreid over heel Brabant. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om ook het inplannen van personeel en vrijwilligers mogelijk te maken.

Daarnaast is het mogelijk een presentatiescherm te gebruiken, dat op beeldschermen in de foyer of lobby kan worden weergegeven. Hierop staan niet alleen de reserveringen van deze dag, maar ook de agenda-items uit het systeem en eventueel sponsormeldingen.

Gebruikersbijeenkomst

Op maandag 21 november 2016 zal de volgende gebruikersbijeenkomst worden georganiseerd bij De Rots in Boxtel, aanvang 19:00 uur. Naast gebruikers worden ook overige belangstellenden van harte uitgenodigd.

Aanmelden is niet nodig, je bent van harte welkom!
Meer Zalenplanner en ervaringen van gebruikers

Training op maat voor beheerders

Gaat door!


’t Heft heeft samen met een expertteam een driedaagse training ontwikkeld die aansluit op de huidige behoeften en dilemma’s van de beheerder, zoals: aansturing van vrijwilligers, sociale omgang, klantgerichtheid, ondernemerschap, communicatie en invloed van maatschappelijke ontwikkelingen.

De training gaat definitief door op de volgende data: 17 oktober, 31 oktober, 21 november.

Collectiviteits-voordeel

Heineken


De leveranciers waarmee 't Heft een deal heeft helpen jou graag bij het in kaart brengen van de mogelijke besparing op jouw kosten.

Samen Sterk! Meer deelnemers, meer korting
Binnenkort ontvang je een brief van Heineken waarin zij hun producten en de met ons gesloten deal onder jouw aandacht willen brengen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte.
 
Aanmelden training beheerders
Ledenvoordeel Heineken

Omgevingsscan Sesam Academie

Oproep aan Heftleden

In het nieuwsheft van mei vertelden we dat het bestuur van ’t Heft gaat samenwerken met de Sesam Academie. Een maatschappelijk adviesbureau dat zonder winstoogmerk advies op maat levert aan vrijwilligersorganisaties.
Tijdens onze conferentie in januari deelden we onze drie speerpunten:
 1. Het hebben van een visie
 2. Zicht hebben op je werkgebied/ omgeving
 3. Beschikken over een activiteitenplan
De Sesam Academie gaat voor ons een omgevingsscan ontwikkelen de komende maanden. Dit doen we graag samen met onze aangesloten huizen, immers, de omgevingsscan wordt voor jullie ontwikkeld.

Oproep aan Heftleden
Wil je (beter) zicht op partijen en ontwikkelingen in je werkgebied, zicht hebben op eventuele nieuwe partners? Heb je tijd om samen met de adviseurs van de Sesam Academie te werken aan het ontwikkelen van een nieuw instrument, dat daarna ter beschikking komt voor de andere aangesloten huizen, en heb je tijd/ zin om tijdens onze conferentie begin 2017 je ervaringen te delen? Neem dan voor 1 oktober via info@theft.nl contact met ons op en meld je aan!

Tot slot goed om te weten: deze ondersteuning vanuit de Sesam Academie is kosteloos.
Meer over Sesam Academie

Werkgeverschap, ook een kunst

Voor de werkgever, vaak het bestuur, is de personele invulling van de vele taken die verricht moeten worden, een dagelijkse zorg.  Vaak worden deze taken verricht door zowel vrijwilligers als betaalde krachten. Naast praktische risico’s bij het wegvallen van vrijwilligers voor bepaalde werkzaamheden, is er een financieel risico in het geval je betaalde krachten in dienst hebt of overweegt deze aan te nemen.

Betaalde medewerkers in dienst en/of in dienst nemen
Er zijn een aantal mogelijkheden, die je in je overwegingen kunt betrekken:
 • Arbeidsovereenkomst
 • Payrolling
 • Gesubsidieerde arbeid
Lees meer over deze mogelijkheden van werkgeverschap

Appeltjes van Oranje 2017

'Krachtige Kinderen'

Kinderen die opgroeien in kwetsbare of achterstandssituaties staan centraal bij de Appeltjes van Oranje 2017. Onder de noemer Krachtige Kinderen zoekt het Oranje Fonds initiatieven die zich sterk maken voor hen.
 
Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij.
 
Aanmelden kan tot 23 september.
Meer informatie en de criteria

Contactgegevens

www.theft.nl
info@theft.nl

Postbus 271
5000 AG Tilburg
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw gemeenschapshuis is aangesloten bij ’t Heft of omdat je anderszins een relatie bent van ’t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.
Copyright ©2016 't Heft, alle rechten voorbehouden.

Ontvang je deze nieuwsbrief liever niet meer?
Meld je dan af voor deze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
't Heft · Statenlaan 4 · Tilburg, 5000 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp