Copy

 

Nieuwsheft

december 2016


In deze nieuwsbrief

  • Even bijkletsen
  • Eerste ervaringen relatiebeheer
  • Training beheerders
  • Conferentie
  • Teruggaaf energiebelasting
  • Oproep

Even bijkletsen

door Auke Blaauwbroek, voorzitter 't Heft

Eind april 2016 hebben oud voorzitter Kees Jongmans en ik als nieuwe voorzitter van ’t Heft een prettig kennismakingsgesprek gevoerd met de gedeputeerde Henry Swinkels. Hij deelde ons mee dat de Provincie bezig is met een nieuw beleidsprogramma onder de titel ‘Sociale Veerkracht’.

Dit beleidsprogramma bestaat nog niet maar moet samen met de zogeheten netwerkpartners ontwikkeld worden. ’t Heft is een van deze netwerkpartners. Consequentie daarbij is dat niet langer de netwerkorganisaties subsidie krijgen, maar dat programma’s van geld worden voorzien.

Het bestuur van ’t Heft heeft positief gereageerd op deze koerswijziging. Wij zijn er niet om de eigen organisatie overeind te houden, maar om de belangen van onze leden te dienen. In een korte brief hebben wij daarom in mei van dit jaar ons standpunt aan de Provincie overgebracht.
Terugblik 2016 en plannen voor 2017

Eerste ervaringen Relatiebeheer

door Frits Jonkers

  • Noordoost-Brabant : Hans van Zon en Jos Basten
  • Zuidoost-Brabant : Rene Martens en Frits Jonkers
  • Midden Brabant : Wil van Amelsfoort en Auke Blaauwbroek
  • West Brabant : Jacques Broos
We hebben in het bestuur van ’t Heft besloten om tot een vorm van relatiebeheer te komen. In mijn regio (Zuidoost-Brabant, samen met Rene Martens) is het opvallend dat we weliswaar veel aangesloten huizen hebben, maar geen enkele in Eindhoven. Daarom is er eerst een afspraak gemaakt met de Verenigde Vrijwilligersbesturen Accommodaties (VVA), een overkoepelend bestuur voor inmiddels ongeveer twintig  aangesloten huizen.

Het werd een aangenaam gesprek, waarbij we in ieder geval tot de conclusie kwamen dat de plaatselijke welzijnsorganisatie LumensGroep eigenlijk heel veel het zelfde aanbod doet als ’t Heft. Dat maakt het uiteindelijk natuurlijk minder aantrekkelijk voor de Eindhovense huizen om zich bij ’t Heft aan te sluiten. Niettemin wordt nu bekeken of een nauwere samenwerking tot stand kan worden gebracht, waarbij een adviserende rol van ’t Heft bij de vergaderingen van de VVA een optie is.
Leuk praktijkvoorbeeld

Training beheerders 2016

Meer zelfvertrouwen en bewustwording

Op maandag 21 november jl. is de driedaagse training voor beheerders afgesloten. Voor deze laatste bijeenkomst was in de middag ook de voorzitter of een bestuurslid van de organisatie, waarvan de betreffende beheerder aan de cursus deelnam, aanwezig. Een belangrijke conclusie van deze afsluitende sessie was dat de relatie tussen bestuur en beheerder goed moet zijn. Dit is de basis om er samen een succes van te maken. 
Voor beheerders is het ook belangrijk om eens met collega’s te overleggen in zo’n veilige omgeving als een training. De samenleving verandert, door politieke beslissingen/keuzes wordt de rol van de huizen/wijkcentra anders en dus verandert ook de rol van de beheerder. De vraag, hoe ga je om met een afname van betaalde krachten en daardoor de inschakeling van meer vrijwilligers, is een gespreksthema geweest.
Verslag training beheerders met quotes van deelnemers

Conferentie ‘t Heft 2017

Thema 'Sociale Veerkracht'


De conferentie van afgelopen januari in Helvoirt met het thema ‘Toekomstbestendig gemeenschapshuis’, was zeer succesvol.

Inmiddels zijn we druk in de weer met de voorbereidingen van onze conferentie 2017 die helemaal in het teken zal staan van het thema ‘sociale veerkracht’.

De contouren van de conferentie beginnen vorm te krijgen. We zijn bezig sprekers uit te nodigen. We streven naar een datum in de tweede helft van maart. Wij geven zo snel mogelijk de definitieve datum door.
Verslag conferentie 2016

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra

Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). En in het genoemde rijtje staat ook: ‘multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)’.

Deze energiebelasting betaalt het huis aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. En veel huizen betalen al snel € 3.000,00 tot € 4.000,00 aan energiebelasting als het niet meer is.Heb jij de energiebelasting voor je gemeenschapshuis teruggevraagd en wat waren je ervaringen?
Alle informatie en het aanvraagformulier

Oproep


Wij ontvangen graag de e-mailadressen van alle bestuursleden van de aangesloten huizen om zo zoveel mogelijk nieuwsbrieven rechtstreeks naar deze bestuursleden te kunnen sturen. 

AANMELDEN E-MAILADRES

Interessante publicatie en artikel

Startersgids BTW voor maatschappelijk en overheidsvastgoed
 

Kiezen voor btw belaste prestaties kan veel gemeenschapsvoorzieningen financieel voordeel opleveren. Vanzelfsprekend is het dan wel verplicht de btw wet- en regelgeving correct toe te passen in de bedrijfsvoering. En dat is voor veel gemeenschapsvoorzieningen een moeilijke opgave.Zij vinden het vaak lastig om de kansen en knelpunten volledig te overzien. Zeker omdat de wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is..
Lees de hele publicatie
 

Statushouders als vrijwilligers in het buurthuis
 

Buurthuis ’t Schöpke in Venray heeft twee nieuwe vrijwilligers. Het zijn statushouders: vluchtelingen die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen van de Nederlandse staat. In het buurthuis maken ze contact met medebewoners én dragen ze hun steentje bij aan een goed draaiende organisatie. Een win-winsituatie?

Lees  het hele artikel

Contactgegevens

www.theft.nl
info@theft.nl

Postbus 271
5000 AG Tilburg
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw gemeenschaps- huis is aangesloten bij ’t Heft of omdat u anderszins een relatie bent van ’t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.
Copyright ©2016 't Heft, alle rechten voorbehouden.

Ontvang je deze nieuwsbrief liever niet meer?
Meld je dan af voor deze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
't Heft · Statenlaan 4 · Tilburg, 5000 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp