Copy

NieuwsHeft

januari 2016

Kees Jongmans, voorzitter
"Een jaar met toenemende kansen en afnemende bedreigingen"

Namens het bestuur van ’t Heft wens ik alle lezers van ’t Nieuwsheft een voorspoedig en succesvol 2016. Voor iedereen die bezig is met het welzijn in eigen wijk en buurt en daarbij gebruik maakt van een wijk- of dorpshuis kan 2016 een mooi jaar worden. Economisch gaat het beter, de loonstrookjes zien er rooskleuriger uit, er is meer te besteden en gemeenten hoeven niet meer te bezuinigen. Daarnaast zijn er legio opgaven waar huizen, vaak in samenwerking met anderen een antwoord op kunnen geven. Voorbeelden zijn dagbesteding en begeleiding, eenzaamheid, de vergrijzing van de samenleving, de komst van mensen uit andere culturen, enzovoorts.

Met andere woorden een jaar met toenemende kansen en afnemende bedreigingen. Wij wensen iedereen daarbij veel succes.

NIEUW
't Heft blogt: "Bestuursgeluiden"

Dagbesteding: een kans voor wijk- en dorpshuizen

DIT JAAR SCHRIJFT IEDER BESTUURSLID VAN 'T HEFT OVER EEN INTERESSANT ONDERWERP. VOORZITTER KEES JONGMANS TRAPT AF MET ZIJN BLOG OVER DAGBESTEDING.

Als voorzitter van ’t Heft wijs ik regelmatig op de nieuwe mogelijkheden die ontstaan als gevolg van de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten met ingang van 1 januari 2015. Een van die mogelijkheden betreft dagbesteding.

Tot 1 januari 2015  werd dagbesteding gefinancierd uit de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk. Bij dagbesteding kunnen twee groepen worden onderscheiden.

Ten eerste de groep mensen met een beperking. Wat voor soort beperking is niet zo relevant. Waar het om gaat is dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om mee te doen in de maatschappij. Als de beperking daarin belemmerend is dan kan dagbesteding een uitkomst zijn.

De tweede groep betreft de mantelzorgers. Gemeenten zijn al langer verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers. Veel mensen die mantelzorg leveren houden dit vol doordat de naaste waarvoor gezorgd wordt, één of meerdere keren per week deelneemt aan georganiseerde dagbesteding. Voor de mantelzorger is dit een welkome en vaak noodzakelijke adempauze.
 

Lees meer

'T Heft Conferentie 2016
Toekomstbestendig gemeenschapshuis

De jaarlijkse conferentie van 't Heft is op 28 januari 2016 in Helvoirt. Inschrijven is nog mogelijk! 

Lees meer over de conferentie en schrijf je direct in
 

28 januari 2016
Nieuwe website online

In het Nieuwsheft van september informeerden wij je al over de nieuwe website van 't Heft. De basis van de nieuwe website is inmiddels klaar en we zijn dan ook gestart met het vullen ervan. Zoals beloofd lichten we alvast een tipje van de sluier op (zie foto). De rest houden we nog even als verrassing, maar we kunnen al wel verklappen dat het resultaat er mag zijn!

Op de Heft-conferentie op 28 januari aanstaande  introduceren wij de geheel vernieuwde website, waarna hij ook ‘live’ gezet wordt zodat je hem ook rustig thuis kunt gaan bekijken. En zoals het tegenwoordig hoort kun je zelf kiezen of je dat via je computer, tablet of telefoon doet.
 
Misschien is dat allemaal nog even wennen, maar uiteindelijk vind je alle vertrouwde informatie weer terug op de site. Maar dat niet alleen: Zoals al eerder aangekondigd wordt het een website niet alleen vóór leden, maar ook dóór leden. Leden kunnen na het inloggen op de website namelijk direct profiteren van hun lidmaatschap. Via een interactieve kaart kun je op zoek naar vergelijkbare of juist heel andere huizen, zodat je makkelijk onderling contact kunt leggen om kennis en ervaring uit te wisselen.

Wat blijft is natuurlijk de vertrouwde vraagbaak, met een schat aan informatie. Maar heb je een specifieke vraag? Of ben je benieuwd of ook andere huizen voor dezelfde uitdaging staan? Wil je weten wie er al ervaring heeft met het opzetten van een bepaalde activiteit? Dan kun je ook je vraag op de website plaatsen, zodat andere leden je verder kunnen helpen.

Meer over deze en andere mogelijkheden vertellen wij je graag tijdens de workshop op de conferentie. Maar ook via het Nieuwsheft zullen we regelmatig aandacht besteden aan de verschillende voordelen van de nieuwe website.

Activiteiten ’t Heft in 2016 - uw kans om mee te doen!
Werkplan 2016

Voor 2016 heeft ’t Heft nieuwe plannen en projecten omschreven in een werkplan. Bij de ontwikkeling van onze activiteiten vragen wij ons natuurlijk af wat deze activiteit voor jou als lid oplevert. Echter stellen we ons ook de vraag: "Wat heb je nodig?" Dit alles staat natuurlijk wel in het teken van wat hierbij de bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen is. De ene keer kan de opbrengst kennis zijn, de andere keer is dat de mogelijkheid om te fungeren als pilot-project en dus ondersteuning te krijgen.

Hierbij de oproep om met ons contact op te nemen als je:

  • Bezig bent met het vormgeven van nieuwe vormen van samenwerking met partners in de wijk.
  • Jouw gemeenschapshuis toekomstbestendig wil maken en daarbij wil inspelen op recente ontwikkelingen.
  • Duurzaamheid van het gebouw aandacht wil geven en hierbij handvaten zoekt.
  • De deskundigheid van je bestuur wil verbeteren op diverse terreinen.

 
Stuur ons een e-mail via info@theft.nl, wij nemen dan snel contact met jou op!

Klik hier voor het werkplan 2016.

Interessante artikelen 

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen treft u in deze rubriek onlangs verschenen publicaties aan.

Nieuwe asbestregeling

vanaf 4 januari 2016 subsidieaanvraag mogelijk


Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Daarom is er de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken; deze richt  zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Klik hier voor het volledige artikel. Je kunt ook contact opnemen met W&B Consultants:
http://www.wenbconsultants.nl/

 

Contactgegevens
 

www.theft.nl  
info@theft.nl 

Postbus 271
5000 AG  Tilburg


Copyright © 2016 't Heft,
alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw gemeenschapshuis is aangesloten bij ’t Heft of omdat u anderszins een relatie bent van ’t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, klik hier om af te melden.