Copy

 

Nieuwsheft

juni 2016


In deze nieuwsbrief

  • Nieuwe voorzitter 't Heft
  • Sociale veerkracht in Brabant
  • Training op maat voor beheerders
  • Activiteiten overdag
  • Paneldiscussie KBO
  • Interessante bijeenkomst

Kees Jongmans geeft het voorzitterschap door aan Auke Blaauwbroek

Een interview


Kees Jongmans stopt als voorzitter van 't Heft. De nieuwe voorzitter is Auke Blaauwbroek. Wij vroegen aan hen welke eigenschappen de voorzitter moet bezitten, wat zij zien als de voornaamste taak als voorzitter en wat als de belangrijkste taak van ‘t Heft, en wat voor beeld zij zien als je kijkt naar de huizen in 2020. Lees hier de reacties op deze vragen en meer.Wat voor eigenschappen moet de voorzitter van ‘t Heft volgens jou bezitten?
Kees: "Kennis van het netwerk; verbinder; denken in kansen, niet in bedreigingen."
Auke: "Dat is een mooie vraag, zeker nu ik net tot voorzitter ben benoemd. Ik vind dat elke voorzitter van welke organisatie ook minimaal een beeld moet hebben hoe hij de organisatie ziet in relatie tot de omgeving en dit beeld moet blijven toetsen met zijn of haar collega bestuurders maar vooral met de aangesloten leden. Wanneer deze beelden niet overeen komen, dan is er werk aan de winkel."

Wat heb je in jouw “regeerperiode” als voorzitter bij onze huizen zien veranderen?
Kees: "Ik heb huizen zelfbewust, onafhankelijk en vrij zien worden. Ze hebben geleerd van buiten naar binnen te kijken. Wat gebeurt er in de omgeving en hoe moet ik als huis daar op anticiperen."

Lees het hele interview

Sociale Veerkracht in Brabant

Door Auke Blaauwbroek, voorzitter 't Heft

In maart 2015 is er een nieuw college van Gedeputeerde Staten aangetreden voor de bestuursperiode 2015-2019. Een van de hoofdpunten van het akkoord wat de politieke partijen VVD, SP, D66 en PvdA gesloten hebben is de ontwikkeling van Sociale Veerkracht. In het licht van deze bestuurlijke opgave heeft Henri Swinkels, de verantwoordelijk bestuurder, een gesprek gevoerd met de nieuwe en vertrekkende voorzitter van ’t Heft. Kort gezegd komt de inhoud van het gesprek erop neer dat ’t Heft als aparte organisatie geen subsidie meer ontvangt van de provincie vanaf 1 januari 2017.
Lees meer
Docente Serife Çetin

Training op maat voor beheerders

Schrijf je in!


’t Heft heeft samen met een expertteam een driedaagse training ontwikkeld die aansluit op de huidige behoeften en dilemma’s van de beheerder, zoals: aansturing van vrijwilligers, sociale omgang, klantgerichtheid, ondernemerschap, communicatie en invloed van maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees meer en schrijf in

Activiteiten overdag

in dorps- en buurthuizen

Veel dorps- en buurthuizen met een goed gevuld avondprogramma worstelen met een soms heel magere bezetting overdag. In dit artikel proberen we wat ideeën aan te dragen om daar verandering in te brengen, ook ter verbetering van de exploitatie.
Lees meer

Impressie paneldiscussie KBO

26 mei 2016 – Provinciehuis Den Bosch

Door Frits Jonkers

Op donderdag 26 mei organiseerde KBO-Brabant het jaarlijkse congres, dit keer onder de titel ‘Een eigen verenigingshuis loont!’ KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar.

In de paneldiscussie heb ik als vertegenwoordiger van ‘t Heft eerst mogen uitleggen wat ’t Heft is (nauwelijks bekend) en heb ik vooral gepleit voor het verkennen van de bestaande mogelijkheden; breng je activiteiten onder in een dorps- of buurthuis, en als een dorpshuis of buurthuis in eerste instantie niet zo geschikt lijkt, om welke reden dan ook, maak dat dan kenbaar aan het bestuur van dat gebouw en onderzoek of er veranderingsmogelijkheden zijn, zodat ook een KBO welkom is.

Lees het hele verslag

Interessante bijeenkomst

’t Heft neemt ongeveer vier keer per jaar deel aan een landelijk overleg van provinciale organisaties die dorps- en buurthuizen ondersteunen.
Begin juni was het de beurt aan Drenthe om alle collega-organisaties te ontvangen. Uffelte, net verrijkt met de titel Kern met Pit, was een goede gastvrouw. Inhoudelijk was het ook voor ons als Brabanders een waardevolle bespreking.
De belangrijkste punten

Interessant artikel

Om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen tref je in deze rubriek onlangs verschenen publicaties aan.

Dagbesteding in het buurthuis: een verkenning


Steeds meer buurthuizen organiseren dagbesteding voor ouderen in de wijk. Dat levert zorg op maat, maatschappelijke waarde voor de buurt en flinke besparingen voor de gemeente op. Toch is lang nog niet iedereen klaar voor de nieuwe rolverdeling die het met zich meebrengt.
Lees meer

Contactgegevens

www.theft.nl
info@theft.nl

Postbus 271
5000 AG Tilburg
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw gemeenschapshuis is aangesloten bij ’t Heft of omdat u anderszins een relatie bent van ’t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.
Copyright ©2016 't Heft, alle rechten voorbehouden.

Ontvangt u deze nieuwsbrief liever niet meer?
Meld u dan af voor deze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
't Heft · Statenlaan 4 · Tilburg, 5000 AG · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp