Copy
Logo

Beste vrienden van Muzikc,

Op zaterdagmiddag 16 april (Stille Zaterdag) is er in Centrum Pro Rege een uitvoering van "De zeven kruiswoorden van onze verlosser aan het kruis" van Joseph Haydn. Uitgevoerd wordt de versie voor strijkkwartet (opus 51). De uitvoerenden zijn:

 • Gil Sharon, eerste viool primarius;

 • Misha Furman, tweede viool;

 • Itamar Shimon, altviool en

 • Katja Dirven, cello.

De voorbereiding van dit concert heeft vele maanden geduurd. Wij hebben het op ons programma gezet op verzoek van Ron Ephrat, de bekende altviolist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Al snel bleek Ron ziek en op een gegeven moment werd duidelijk dat hij het aangrijpende werk van Haydn niet zelf meer zou kunnen uitvoeren. Wij - en Ron Ephrat - hebben lang gehoopt dat de gezondheid zou terugkeren, maar het heeft niet zo mogen zijn. We betreuren het verlies van een eminente musicus en een beminnelijk mens. Het concert is dan ook een eerbetoon aan hem.

De lijdenstijd is de periode waarin heel veel passiemuziek klinkt, met name op Goede Vrijdag. Wij hebben ervoor gekozen het concert op Stille Zaterdag uit te voeren: de dag van reflectie. De diepe tragiek van de Goede Vrijdag mondt uit in de uitbundige vreugde van Paasmorgen.

Het meesterwerk van Joseph Haydn begint met een korte inleiding waarna 7 meditaties volgen die een enscenering vormen voor de verschillende kruiswoorden.

 1. Het eerste kruiswoord : En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lukas 23:3d.

 2. Het tweede Kruiswoord: Daarna zei Hij tot de discipel: dit is je moeder. Johannes 19:27.

 3. Het derde Kruiswoord: En Jezus zei tot hem; Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Lukas 23:43.

 4. Het vierde Kruiswoord: En omtrent de negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat wil zeggen " Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" Matthéüs 27:46.

 5. Het vijfde Kruiswoord: "Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: Ik heb dorst.” Johannes 19:28.

 6. Het zesde Kruiswoord : "Nadat Jezus van de azijn gedronken had, zei Hij: "Het is volbracht."Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Johannes 19:30.

 7. Het zevende Kruiswoord: En Jezus riep met luide stem: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest." Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Lucas 23 vers 46.

Het concert begint om 15.00 uur; zaal gaat open om 14:30 uur.

Wij zien u graag op ons paasconcert!

Volg ons via onze website en social media accounts:

Stichting Muzikc: meer dan mooie muziek!