Copy
Det här är ett nyhetsbrev ifrån forskningsinstitutet SICS Swedish ICT Västerås. 
Klicka här om du vill skicka det vidare till en vän: http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=b3502c054d129610502ea82ac&id=077499266d&e=5108e03eaa
View this email in your browser

Gott slut på ett fantastiskt 2014

Några rader från vår vd, Helena Jerregård.

2014 lider mot sitt slut och det är dags för en tillbakablick där vi konstaterar att det har varit ett händelserikt år för SICS Västerås.
 
Vi har under året kickat igång många nya projekt, just nu har vi ca 25 aktiva projekt tillsammans med över 40 deltagande företag och ett 15-tal akademiska samarbeten. Tack vare de många projekten har även personalstyrkan förstärkts, vi är nu 15 härliga medarbetare och ytterligare ett par personer är på väg in. Det är fantastiskt roligt att arbeta tillsammans med detta kreativa och duktiga team och vi har under året fått fira 2 år för ett aktivt SICS Västerås samt arrangerat den första årskonferensen det strategiska innovationsprogrammet PiiA. I början av maj flyttade vi till våra nya lokaler i expectrum, en miljö fylld av innovativa människor och lösningar vilket leder till inspirerande spontanluncher och många bra samarbeten.

Under 2015 ser vi fram emot att fortsätta att arbeta med forskning som verktyg med målet att skapa nytta och framtid tillsammans med  spännande  företag och organisationer i Mälardalsregionen.

Men innan dess, en välbehövd julledighet med förhoppningar om snö, mycket familjetid och god julmat.

Helena Jerregård
vd, SICS Västerås

STREAM fortsätter utveckla verktyg för effektivare industri


STREAM startade under 2012 som ett samarbete mellan industriföretag och forskningsparter. Projektet går nu in i steg tre med målet att tillsammans ta fram en verktygslåda för industriellt effektivare industri. Tre fallstudier inom industrin har utförts och i projektets tredje fas kommer vi se närmare på hur dessa kan sammankopplas för att lösa industriella problem. Projektet kommer även undersöka nya affärsmodeller för informationsbaserade tjänster och produkter inom automation som verktygslådan kan utmynna i.
Läs mer!

Nya projekt för SICS Västerås


FF PIL  the Flexible Process Industrial Logistics of the Future
Projektets huvudidé är att, från processindustrins perspektiv, undersöka potential, behov och kravbild för datadriven styrning och optimering av transporter för integrerade varuflöden. Huvudsyftet är att undersöka hur IT kan användas för att styra transportflöden för processindustrins produkter och råvaror i realtid, samt för att minska transportkostnader och miljöpåverkan, samtidigt som leveransprecision och kvalitet ökar.

CODE
 Competence on Demand
I en alltmer konkurrensutsatt värld spelar de miljömässiga målen liksom tillgång till kompetent arbetskraft en stor ekonomisk roll. I detta projekt kommer vi undersöka möjligheten att tillämpa ny teknik som augmented reality vilket underlättar kompetensöverföringen samtidigt som ekonomiska och miljömässiga vinster uppnås.
 
MCIEII
 Measuring Climate for Innovation and Effects of Innovation Initiatives 
Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt sätt att samla in och utvärdera de viktiga dimensionerna för ett innovativt klimat. Det ger en unik möjligheter för dataanalys, t.ex. genom att ange korrelationer mellan variabler som ska testas och identifiera skillnader mellan framgångsrika och mindre framgångsrika innovationsåtgärder/verksamheter/initiativ och genom att föreslå åtgärder för att aktivt förhindra hinder för innovation.

Vi har även nya uppdrag tillsammans med Åkers Styckebruk, Nogap och Trafikverket. 
Läs mer om våra projekt på hemsidan. 

An Unexpected Christmas på expectrum


Den 10 december firades ”An Unexpected Christmas" på expectrum, ett kalas som bland annat bjöd på en föreläsning av ekonomi- och marknadsföringsgurun Micael Dahlén. Näringsliv Västerås delade ut pris till Västmanlands mest företagsamma, Tony Blomqvist. Dessutom bjöds det på trolleri, robotars Luciatåg och framförallt bra sällskap

Open House Kista

Save the date

19 mars håller vi öppet hus på SICS i Kista. Några väl utvalda presentationer kommer att hållas och alla våra forskare får en möjlighet att presentera sina projekt. Varmt välkommen och håll utkik på www.sics.se för mer information om program och anmälan. 
Copyright © 2014 SICS Swedish ICT Västerås AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Website
Website