Copy

Wilhelmus.....

Punt....

 
Het is toch opvallend dat van die tientallen partijen die aan de verkiezingen op 17 maart deelnemen, er niet een is met een programmapunt waar heel Nederland op zit te wachten: een nieuw volkslied.

Want zo langzamerhand is het toch tijd om "van-hah-hah-Nassaue", op te bergen waar het hoort, in een museum voor oudheden. Tot 1932 was ons volkslied "Wien Neerlands bloed door d'adren vloeit", maar onze toenmalige vorstin koningin Wilhelmina had, gelet op haar afkomst, moeite met de tweede regel: "van vreemde smetten vrij". En op haar uitdrukkelijk verzoek is toen gekozen voor het Wilhelmus. Nou ja, verzoek, in die tijd was gold een verzoek van de vorst als een bevel.

En "Ben ik van Duitse bloed" klonk haar als muziek in de oren. Niet overigens bij een groot deel van het Nederlandse publiek, maar daar trok zij zich niets van aan. Scholen werden verplicht het dagelijks te zingen en kinderen die dat niet mochten van thuis, werden gewoon van school gestuurd. Ook dat deerde Wilhelmina niet. Een beetje meevoelen met het volk zit in de zak van een jas die een Oranjetelg niet past.

Ten tijde van de 80-jarige oorlog gold het Wilhelmus als een opstandelingenlied, en kreeg de erenaam Geuzenlied. Wat mij betreft is het een streberige smartlap van Willem van Oranje voor zijn neef Philips de Tweede van Spanje. En dan die slaapverwekkende melodie. Om nog maar niet te spreken van 15 coupletten. Voor een volkslied. Belachelijk !

Maar de tijden zijn veranderd en het volk ook. Nederland is een multicultureel land geworden, met 156 nationaliteiten. 

Mag je van mensen uit alle hoeken van de wereld, die Nederland tot hun nieuwe vaderland hebben gekozen, verwachten dat zij vol overtuiging "Ben ik van Duitse bloed" meezingen ? Van de gekke gewoon !

Het zou van gezond verstand getuigen nu een ander volkslied te kiezen. En wij hebben een keuze uit een repertoire van prachtig Nederlandse liederen.

Wat te denken bijvoorbeeld van "Hollands vlag, je bent mijn glorie, Hollands vlag je bent mijn lust"; "Kent gij het land der zee ontrukt, door arbeid van een voorgeslacht". En ook "Waar de blanke top der duinen" kan iedereen van harte meezingen en iedereen begrijpt de tekst, in tegenstelling tot het Wilhelmus. De betekenis van "de ko-ho-ho-ho-van hispanje begrijp je nog niet na drie inburgeringscursussen.

 
                                      ...........uit !


Henk de Vos
Elke week Punt Uit in je mailbox ? Ga naar www.henkdevos.nl
Copyright © 2021 Henk de Vos, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can Profiel aanpassen or Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp