Copy

De campagne tegen G4S gaat door. Kom in actie! #EUdropG4S


Beste vriend, vriendin van Palestina,
 
G4S is een particulier beveiligingsbedrijf dat diensten en apparatuur levert aan de Israëlische bezetting, en aan  gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangenen, waaronder kinderen, zonder proces worden vastgehouden en gemarteld. G4S biedt ook apparatuur en diensten voor de checkpoints evenals de in 2004 door het Internationaal Gerechtshof als illegaal bestempelde scheidingsmuur.
 
Sinds 1 oktober 2015 heeft het Israëlische leger meer dan 2498 Palestijnen gearresteerd, waaronder tenminste 444 kinderen. Veel van deze politieke gevangenen worden vastgehouden in gevangenissen die Israël runt met steun van G4S.
G4S kreeg ook kritiek voor haar rol in mensenrechtenschendingen in gevangenissen en detentiecentra die het runt in Zuid-Afrika, de VS en het Verenigd Koninkrijk, en niet zelden ook voor sterfgevallen in hechtenis.
 
Ondanks de rol van G4S in mensenrechtenschendingen in Palestina en op verschillende plaatsen elders heeft de Europese Dienst van de Commissie voor Extern Optreden (EC/EEAS) een aantal grote contracten ondertekend met beveiligingsbedrijf G4S in verschillende Europese landen: Luxemburg, Finland, Letland, Denemarken, Nederland, België, Malta, Estland, Cyprus, Oostenrijk, Litouwen, Roemenië, Zweden, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Griekenland. Daarbij kijkt de EU weg van de ondersteunende rol die G4S speelt bij Israëls onderdrukking van de Palestijnen en zijn mensenrechtenschendingen elders in de wereld.
 
De inspirerende internationale campagne tegen G4S wegens zijn medeplichtigheid met Israëlische schendingen van mensenrechten en het internationaal recht heeft geleid tot verlies van contracten met bedrijven en universiteiten over de hele wereld; zowel de Gates Foundation als Columbia University, Kings College Londen, de Verenigde Kerk van Christus, en de United Methodist Church hebben hun investeringen in het bedrijf afgestoten. G4S zegt nu dat het misschien zal overwegen zijn rol in het Israëlische gevangenissysteem te beëindigen. Dit is des te meer reden om de druk op het bedrijf voort te zetten.
 
In december 2015 stuurden achtendertig Europarlementariërs een brief aan de EC/EEAS waarin zij aandrongen op beëindiging van het contract met G4S. Hun oproep heeft geleid tot de huidige Europese actie aan EEAS tot stopzetting van het contract met G4S.

Met deze actie eisen wij dat de Europese Commissie haar contracten met G4S stopzet en de financiële regels zodanig bijstelt dat het mogelijk wordt bedrijven uit te sluiten die schuldig of medeplichtig zijn aan ernstige schendingen van het internationaal recht, inclusief het internationaal humanitair recht en de mensenrechtenwetgeving.
 
Sluit je aan bij de ECCP en andere organisaties en roep de EU op om haar contracten met G4S stop te zetten.
 
Klik hier om een ​​bericht te sturen naar de Europese Commissie.
Stuur ook een bericht naar de twitteraccounts van  EC/EEAS mevrouw Mogherini en President Juncker en vraag hen de contracten met G4S stop te zetten.Gebruik hashtag #EUdropG4S
 
@FedericaMog
@JunckerEU
@eu_eeas
 
Bedankt voor het steunen van deze campagne!
 
Met vriendelijke groeten,
Benji de Levie
Doneer met iDeal!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stichting docP, All rights reserved.

Je ontvangt deze email omdat je  geabonneerd bent op de docP Nieuwsbrief. Als je geen verdere informatie van ons wilt ontvangen kun je je hieronder uitschrijven.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp