Copy
Bewonersvereniging de Landtong 
Nieuwsbrief juni 2014

In deze editie:

-Huurverhoging 2014
-Parkeren

-Buurtgevoel
-Update LED verlichting en Zonnepanelen
-North Sea Jazz Round Town
 


Bezoek onze website

Zomeravond in de Entrepothaven

Huurverhoging 2014

De afgelopen periode heeft het bestuur een aantal reacties ontvangen op de aanzegging huurverhoging door MVGM. De meeste vragen gingen over het verschil in huurverhoging voor ogenschijnlijk dezelfde appartementen.

Uiteraard hebben wij hierover contact opgenomen met MVGM. MVGM heeft ons uitgelegd dat de zaak nogal complex is en dat zij de communicatie over de huurverhoging het liefst zelf willen voeren.

In het kort komt het hier op neer dat de appartementen op de Landtong onder verschillende huurcontracten zijn verhuurd. Bouwinvest (de eigenaar) heeft door de jaren heen het complex laten beheren door drie verschillende organisaties. In diezelfde periode is het Burgerlijk Wetboek waarin het huurrecht is geregeld ingrijpend herzien en wellicht spelen ook beleidswijzigingen in al die jaren een rol. Resultaat: zo’n beetje iedereen heeft een ander huurcontract wat weer bepalend kan zijn voor de huurverhoging.

Omdat dit duidelijk maatwerk is respecteren wij het besluit van MVGM om vragen over de huurverhoging individueel af te handelen. Mocht u er overigens met MVGM niet uitkomen, dan horen wij dat graag.

Parkeren

De problematiek rond het parkeren op de Landtong geniet bij velen van u, maar zeker ook bij het bestuur, de volle aandacht. De ene bewoner moet in de parkeergarage en de ander mag voor veel minder geld op straat parkeren. Dat geeft scheve gezichten. Het bestuur heeft deze problematiek nader voor u uitgezocht.

De regel is vrij eenvoudig. De appartementen op de Landtong zijn destijds gebouwd met de bedoeling dat bewoners inpandig parkeren (dus in de parkeergarage). Huurders moeten dus een plek in de parkeergarage huren, tenzij deze vol is. Dan mag de gemeente vergunning geven om op straat te parkeren.

De parkeergarages aan de zuidkant van de Landtong (richting Lodewijk Pincoffsweg) zijn vrijwel allemaal vol, dus die huurders krijgen eerder een vergunning om op straat te parkeren dan de huurders aan de noordkant waar nog volop ruimte is in de garages.

Hoe eenvoudig de regel ook is, de uitvoering kent vele variaties. Bij MVGM wordt af en toe abusievelijk toch een verklaring afgegeven dat de parkeergarage vol is en ook bij de gemeente is het maar net wie er achter het loket zit.

U begrijpt dat wij als bestuur dit zowel bij MVGM als de gemeente regelmatig aankaarten.

Buurtgevoel

De eigenlijke titel van dit kleine stukje zou moeten zijn: Welk gevoel heb je wanneer je op de LANDTONG loopt. Maar dat is veel te lang. Vandaar het buurtgevoel.

Wanneer je een tijdje op de landtong woont en je wat medebewoners beter leert kennen en zo nu en dan eens in een andere woning komt dan gaan een aantal dingen je opvallen.

Iedereen ziet “onze landtong “op zijn eigen manier.

Hoe je naar je omgeving kijkt hangt van heel veel factoren af. Een paar van die (voor de hand liggende) wil ik hier eens langslopen, om die selectieve waarneming te laten zien.

De eerste factor die daarbij een rol speelt zijn de omstandigheden. Wanneer je op een zonnige ochtend met een windje in de rug over de Louis Pregerkade wandelt of fietst zie je die rij mooie groene bomen, met hun schaduw spelend in het licht en je komt mensen tegen die een ontspannen indruk maken. Er hangt een vriendelijke sfeer in de straat. Maar wanneer je een paar dagen later buiten komt op de zelfde plaats bij windkracht 5 en een dikke miezerregen krijg je grote druppels koud water op je hoofd van diezelfde bomen en is de omgeving grauw en grijs. Op zo’n moment kom je mensen tegen die zo snel mogelijk weg willen en “sacherijnig” kijken. Er is niets leuks in deze straat.

Een tweede factor die een rol speelt is hoe je zelf je omgeving interpreteert. Wanneer je vanaf de Laan op Zuid komt aanlopen zie je een gezellig terrasje op de hoek, terwijl er voor je buurman een obstakel staat waar hij steeds omheen moet lopen. Het Poortgebouw gebouw is voor de een historisch monument en voor de ander een slooppand. Wanneer je van water in je omgeving houdt en de scheepvaart die daarbij hoort loop je met plezier langs de Entrepothaven. Dan is er altijd wat te zien. Heb je helemaal niets met water of schepen, dan zal het je weinig interesseren wat daar allemaal gebeurt.

Een derde factor is hoe je als mens naar je omgeving kijkt. Wanneer je het zwerfvuil , dat door de wind bij elkaar is geblazen op de hoek van de straat ziet en je bent een beelddenker zal je steeds die straathoek in je gedachten zien als een “kleine vuilnisbelt”. Iemand anders die woorddenker is zal daar absoluut geen last van hebben, want die associeert dat zwerfvuil niet met die specifieke straathoek.

Dit zijn zomaar drie voorbeelden uit een heel scala waaruit blijkt dat iedereen op de Landtong op zijn eigen manier naar de buurt kijkt en de buurt beleeft. De een maakt makkelijk contact en heeft snel een aantal kennissen en de ander doet er wat langer over om zich tussen de mensen thuis te voelen.

Zolang het ons met zijn allen lukt om van al die factoren die een rol spelen bij het buurtgevoel de grootste gemene deler positief te houden zullen de meeste mensen zich in “onze buurt” een beetje thuis voelen.

Natuurlijk is de bewonersvereniging in oorsprong een zakelijke opzet om voor de gezamenlijke belangen van de bewoners op te komen, maar de vereniging heeft ook een sociale taak om iedereen die in de buurt woont te stimuleren naar een positief buurtgevoel.

Juist daarom zijn de losse activiteiten die de bewonersvereniging zo nu en dan organiseert het bezoeken waard. Je hoort wat, je ziet wat, je leert wat mensen kennen en je krijgt een stukje positieve energie mee.

Chris van Schie

Update LED verlichting en zonnepanelen door Bouwinvest


De bewonersvereniging heeft initiatieven gestart om Bouwinvest te overtuigen hun gebouwen te verduurzamen.

Een initiatief is het vervangen van de bestaande lampen van het Landtong-complex met LED-verlichting om energie te besparen.

Het ander idee is om de daken van de gebouwen te gebruiken om zonnepanelen te installeren. De opgewekte duurzame energie zou men kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de verlichting van de algemene ruimten.
 

Besluit Bouwinvest inzake de zonnepanelen:

Bouwinvest wil in een van hun gebouwen een pilot-project uitvoeren.
Dit gebouw bevindt zich in Amsterdam (javaeiland) en wordt gesteund en gefaciliteerd door de bewonersvereniging van het Bouwinvest-complex Java-eiland.
Onze bewonersvereniging onderhoudt met de Amsterdamse vereniging goede contacten. We hebben dit zonnepaneleninitiatief immers samen opgestart.
De Landtong zal voorlopig niet in aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen door Bouwinvest.
 

Besluit Bouwinvest inzake de LED-verlichting:

Bouwinvest concentreert zich eerst op de pilot van het zonnepanelenproject.
Bouwinvest wil niet nog een tweede project starten voordat het eerste niet is afgerond en geëvalueerd.

LED-verlichting op de Landtong staat dus voorlopig op on hold.
De bewonersvereniging spant zich desalniettemin verder in voor verduurzaming van ons complex dmv LED-verlichting.

North Sea Round Town in het Entrepot


Zoals bij velen bekend vindt jaarlijks het North Sea Jazz Festival plaats in Ahoy. Dit jaar is dat op 11, 12 en 13 juli.
 
In de twee weken daaraan voorafgaand staat Rotterdam in het teken van North Sea Round Town. Een festival verspreid over ruim 100 locaties. 
Vijf van die locaties bevinden zich dit jaar in het Entrepot en aan de Stieltjesstraat!
 
Op 27, 28 en 29 juni en 4, 5, en 6 juli kunt u 's avonds terecht in het Entrepot bij O'Kay, Pirates, Café 5 en Safir en 
op vrijdag 27 juni van 12 − 15 uur in Bagels & Beans aan de Stieljesstraat.
 
Toegang is gratis. Kijk ook naar http://www.northsearoundtown.com/
Copyright © 2013, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences