Copy
Bewonersvereniging de Landtong 
Nieuwsbrief december 2013

In deze editie:

-Nieuwe bestuursleden
-Infoavond over zonnepanelen
-Interview Anja van Bussel
-Advies op maat via de energiecoach
-Lidmaatschap Woonbond
-Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

 

TU-Delft onderzoek!
Enquete over zonneenergie!


De bachelor student Salem Shanina vraagt uw medewerking aan deze enquete (hier) over zonneenergie voor huurwoningen (10 min).


Bezoek onze website

Prettige feestdagen!

Het bestuur wenst u en allen die u dierbaar zijn een fijn Kerstfeest en een goed en gelukkig 2014, met liefde en geluk en een goede gezondheid!

Mutaties in het bestuur

Het bestuur is gewijzigd. Dat wist u al sinds het vertrek van Anja van Bussel eerder dit jaar. Afgelopen maand gaf echter ook secretaris Joke van den Donker aan haar bestuursfunctie na drie jaar voortijdig beschikbaar te stellen. We zullen haar missen, maar gelukkig gaat ze niet verhuizen dus komen we haar nog vaak tegen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari nemen we afscheid van haar en van Anja.

Inmiddels hebben zich twee nieuwe kandidaten aangemeld met wie we graag ons team weer compleet maken : Hans van Breukelen en Wendeline van Loon. Beiden zullen zich tijdens de nieuwjaarsreceptie nader aan u voorstellen.

     INFOAVOND LANDTONG

Zonnepanelen voor huurders, 28 januari, 19.30-21-30, Café 5 Entrepot

Het bestuur van bewonersvereniging Landtong organiseert een informatieavond/stemming over zonnepanelen op Landtong.
Het idee is om zonnepanelen op alle daken te laten plaatsen, waarbij de huurders zonnestroom kunnen afnemen tegen een lagere prijs. Een online-aangestuurd kastje van de firma LENS, genaamd 'Herman de zonnestroomverdeler'maakt dit voor het eerst mogelijk.

LENS heeft een inschatting gemaakt hoeveel zonnepanelen er op onze daken passen, hoeveel dit oplevert en wat de kosten zouden zijn.
Er zijn financiële modellen beschikbaar om zonnepanelen en voordelige zonnestroom voor ons mogelijk te maken, zonder zelf te hoeven investeren.  

Bij 70% van de stemmen van de huurders en een kloppende businesscase, heeft de verhuurder praktisch de plicht om dit alles in werking te zetten.
Voor uw stem en uw eigen interesse, nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de informatieavond op 28 januari van 19:30 tot 21.30.
Beheerder MVGM en de Gemeente Rotterdam staan achter dit initiatief en zullen waarschijnlijk op deze avond aanwezig zijn.

De locatie bevindt zich in CAFÉ 5 in het entrepotgebouw.


Interview Anja van Bussel

Peter Koopmans

Sinds augustus 2005 was ze mijn steun en toeverlaat en de regelaar van het bestuur. Onze oren en ogen. Vaak was ze me voor en waren zaken reeds afgehandeld voordat ik het ter sprake kon brengen.
Vanaf januari 2011 deed ze al een stap terug en droeg ze haar secretarisfunctie over aan Joke van den Donker. Ze bleef nog aan als algemeen bestuurslid, totdat een paar maanden geleden haar definitieve beslissing volgde en ze haar bestuurswerkzaamheden neerlegde.
Een interview met Anja van Bussel over negen bevlogen jaren.

 Het was even wennen. Iemand interviewen met wie je zo lang hebt samengewerkt en het dan óók nog eens te gaan hebben over dat samenwerken en de opgedane ervaringen. Al snel werd van de voorgenomen paden afgeweken en ontstond een heel spontaan gesprek waarin alle herinneringen rijp en groen door elkaar liepen.

Wat wellicht niet alle leden weten dat jouw man, Jan van Bussel, de oprichter was en de eerste voorzitter van de bewonersvereniging. In feite speelde je op de achtergrond dus al een rol voordat er ook nog maar sprake was van een vereniging en bestuur.
Ja, Jan was al in 2000 samen met Antoon Bleij bezig met het verkennen van de mogelijkheden. Dan weet je hoe dat gaat hè? Je raakt er vanzelf bij betrokken.

Letterlijk erbij geweest toen de eerste virtuele paal in de grond werd geslagen?
Klopt, heb aan de wieg gestaan van de oprichting van de vereniging in 2001. Toen met Jan als voorzitter, Antoon Bleij als penningmeester en Arie de Korte als secretaris. Daarnaast waren Cor van Houten en Koos Visser algemeen bestuurslid.

In al die jaren heb je het een en ander aan bestuursleden voorbij zien komen?
Niet alleen voorbij zien komen hoor, ook weer zien gaan! Met de twee nieuwe kandidaat-bestuursleden die zich in januari gaan voorstellen, hebben 24 mensen in het bestuur zitting gehad.

Toen Jan in mei 2005 zijn voorzitterschap beeïndigde was jij inmiddels secretaris?
Ja, ik heb de werkzaamheden eigenlijk begin 2005 al overgenomen van Klaas Kingma. Toen heb jij je in augustus van dat jaar beschikbaar gesteld als voorzitter en zijn we in januari 2006 door de Algemene Ledenvergadering officieel bevestigd. Samen met Joris Verhoeven.

Ja, klopt in ‘Koeien en Kreeften’
Inmiddels ook al failliet! Zoals wel meer zaken aan die kant van het Wilhelminaplein.

Ik herinner me ons bezoek aan de notaris in Rijswijk om de statuten te ondertekenen.
Ja, en de wandeling van de auto naar het gebouw duurde eeuwen omdat jij om de paar stappen moest pauzeren vanwege de druk op je borst!

Ik weet het, een paar weken later werd ik aan mijn hart geopereerd.
Een roerige tijd volgde, toen met PWS als beheerder.
Met Rob van Velzen als huismeester en Peter van Leeuwen en Joop Terlouw als onze illustere gesprekspartners. Wat hebben we gesleurd en gesjord aan die overleggen, samen met Hisko Baas. Vijfmaal per jaar zaten we met hen aan tafel. En altijd weer de doorlooptijden van de gemaakte afspraken, termijnen die overschreden werden. En na afloop met ons drieen bij jou koffie drinken en napraten over het feit dat we ons wel weer heel coulant hadden opgesteld. Maar ergens wisten we dat we de boel daardoor in ieder geval in beweging hielden. Het was constant meebewegen en flexibiliteit tonen.

Ja, de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden was de rode draad, evenals het falende beleid van de huismeesters.
Totdat Mario de huismeester werd, die deed eindelijk in de buurt kwam van het profiel dat we van een huismeester hadden. PWS was drie jaar lang aanwezig op onze Algemene Ledenvergadering en beantwoordden vragen vanuit de zaal. Ik heb dat zeer gewaardeerd.

En dan vertelt Peter van Leeuwen mij in oktober 2009 dat PWS in januari 2010 geen beheerder meer zal zijn.
Ja, typerend voor hoe PWS communiceerde.

En toen volgden drie maanden waarin we het zonder huismeester moesten doen.
Ja, te gek voor woorden. Van deugdelijke overdracht van PWS naar MVGM was nauwelijks sprake. We hebben die drie maanden toen overbrugd met een soort calamiteiten meldpunt bij MVGM als ik me dat goed herinner. Daarna kregen we huismeesters toegewezen, maar de een functioneerde nog minder dan de ander.

Totdat....
Totdat we het zat waren en bij MVGM erop hebben aangedrongen te willen worden betrokken bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe huismeester.

En dat werd Frans Kilian
Ja, precies de man die we nodig bleken te hebben. Frans beschouwt het complex als dat van hem en dat vertaalt zich terug.

Negen jaren in een notedop?

Veel bereikt. Met niets gestart, tot wat we nu zijn. Het was vaak een kwestie van de lange adem en weten wanneer we gas moesten terugnemen. Denk dat we ons in al die jaren een goede sparringpartner getoond hebben voor de desbetreffende beheerders.

Ik herinner me de Algemene Ledenvergadering in Villa Zebra, dat ik samen met Nel Visser de bardienst deed. Maar ook het Opzomeren met brunches, de veegacties met koffie en appeltaart na afloop, de kerstmiddagen en paasontbijtjes. En de vele schouwen die we hebben gedaan, ook met Gemeentewerken en Roteb.

En nu?
Genoeg te doen hoor. Genieten van mijn kleinkinderen, als het maar even kan lekker bijkomen in ons zomerhuisje, heb nog de zorg voor mijn moeder, we houden vaak korte vakanties in Duitsland en misschien nemen we tòch weer een hond. Kan ik de buurt weer een beetje in de gaten houden!

Dat zou inderdaad een vertrouwd beeld geven! Tot slot, wat wil je de vereniging nog meegeven?

De vereniging behartigt in de eerste plaats de belangen van de leden en dan vooral binnen de kaders van het huurrecht, huur en verhuur en het beheer. Daar hebben alle besturen zich de afgelopen jaren sterk voor gemaakt. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we ons best doen de samenhang te bevorderen en oog en oor voor elkaar blijven houden. We hoeven geen club te worden van sociale activiteiten maar zorg er dan wel voor dat een paar keer per jaar men elkaar kan ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Anders wordt het naar mijn idee een te anonieme aangelegenheid.

Succes in ieder geval en we zien elkaar zeker nog wel, want af en toe bemoei ik me er toch weer mee hè?

Ik ga je wel missen hoor!
Neem je toch ook een hond???

Advies op maar van onze eigen energiecoach

Ziet u zich ieder jaar weer geconfronteerd met een hoge energierekening en vraagt u zich af hoe u daar nu eindelijk eens verandering in kunt aanbrengen? Neem dan contact op met Moritz Prophet van ons bestuur. Zoals u weet is Moritz de initiatiefnemer voor de lampenactie die we een paar maanden geleden hebben uitgevoerd en waarmee we volgend jaar zullen besparen op de afrekening servicekosten.

Moritz is gedreven en bedreven in energiebesparende maatregelen en heeft aangeboden leden van de vereniging advies te geven over een persoonlijke aanpak van de energiekosten. U kunt Moritz persoonlijk treffen tijdens de nieuwjaarsreceptie waar hij nog een korte toelichting zal geven of tijdens de info-avond in januari over de eventuele plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons complex.

Lidmaatschap Woonbond

We zijn sinds een paar weken als vereniging lid van de Woonbond. Dat biedt ons als bestuur veel voordelen. We kunnen allerhande zaken binnen de kaders van huur- en verhuur ter beoordeling voorleggen, ontvangen juridische begeleiding op het gebied van huurrecht en advies in het kader van servicekosten en alle mogelijke aspecten aangaande het beheer en meerjarig onderhoud.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 13 januari 2014.

Locatie en tijdstip : restaurant O’Kay
Inloop : vanaf 19.30 uur

De voorzitter opent de receptie om 20.00 uur. In het kort wordt stilgestaan bij de stukken die u binnenkort zult ontvangen met betrekking tot de verantwoording over 2013 en de begroting 2014. Daarnaast nemen we afscheid van Anja van Bussel en Joke van den Donker en stellen de nieuwe kandidaat-bestuursleden, Hans van Breukelen en Wendeline van Loon, zich aan u voor. Tot slot geeft Moritz Prophet een korte toelichting op de energiebesparende maatregelen die we reeds hebben genomen en die op de plank ter eventuele uitvoering liggen.

We hopen met u het glas te kunnen heffen.

Agenda komende periode
 
13 jan    Nieuwjaarsreceptie O'Kay
23 jan    Infoavond zonnepanelen, 19.30, locatie volgt
Copyright © 2013, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
landtong010@gmail.com
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences