Copy


 

Nieuwsbrief juni 2015

In deze editie:

-Zomertijd - vakantietijd
-Vacature bestuur
-Update onderhoud
-Veilig op vakantie-Quiz
-Koffierondje in september
-Betaling contributie


Bezoek onze website

Eindelijk zomer...

Zomertijd - Vakantietijd

Beste leden van de bewonersvereniging.
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners voor langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan. Het advies is dus: geef het huis een bewoonde indruk.

Vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Ze zien niet alleen aan uw woning of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het internet. Ook daar moet u zichzelf beschermen. Maak dus geen melding op Twitter, Facebook, of op uw weblog dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft. Anders maakt u het inbrekers wel heel gemakkelijk om toe te slaan.

Preventietips

* Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden.

* Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en vraag of iemand ze water geeft.

* Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.

* Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.

* Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat.

* Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen.

* Maak geen melding op Sociale media of op uw weblog dat u op vakantie gaat en wees ook voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw email-programma.

* Wees ervan bewust dat criminelen berichten meelezen, pas berichten hierop aan. Scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders.

In de laatste nieuwsbrief vroegen wij of er behoefte is aan een Buurt WhatsApp om de veiligheid in de buurt te verhogen. Er waren heel weinig reacties. Wilt u hier graag deel aan nemen, stuur dan in een e-mail naar secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl

VACATURE BESTUUR

Het bestuur is met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden waaronder een SECRETARIS. Heb je interesse, maar wil je eerst weten waar je aan begint, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met de voorzitter.

Wil je je wel (incidenteel) inzetten voor de bewonersvereniging zonder de bestuurstaken dan kan dat ook. Meld je dan aan als LID VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE. Wil je ook voor deze functie weten wat het inhoud, laat je dan vrijblijvend bijpraten door de voorzitter.

Aanmeldingen graag per mail naar secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl

Voortgang onderhoudswerkzaamheden in het complex

Elk voorjaar heeft het bestuur overleg met MVGM over het geplande onderhoud voor het lopende jaar. Aansluitend wordt er met de opzichters van MVGM op het complex een schouw gehouden om te zien waar nog aanvullend onderhoud nodig is. Vanuit de bewonersvereniging wordt de schouw geïnitieerd door Joris Verhoeven. Joris maakt sinds begin dit jaar geen deel meer uit van het bestuur, maar blijft ons met zijn technische kennis ondersteunen.

Nu het jaar halverwege is maken we even de balans op van wat er nu is uitgevoerd en nog open staat. Een update.

De hydrofoorinstallaties aan de Louis Pregerkade zijn inmiddels vervangen. Hierdoor hebben de bewoners op de hogere etages een betere en constante waterdruk.

De parkeergarages zijn schoongemaakt en de bladeren van afgelopen herfst zijn (eindelijk) verwijderd.

De glazenwasser is bij het schrijven van deze nieuwsbrief volop bezig in het complex.

De gekleurde verlichting van de parkeergarages is grotendeels vervangen. Wij wachten op afronding van deze klus.

Het groot onderhoud aan de liftinstallaties staat gepland voor eind juni, begin juli. Het onderhoud is inmiddels gecommuniceerd aan de huurders. Dit onderhoud betreft voornamelijk de vervanging van kabels en wielkasten, dus daar merkt u niet veel van, behalve dat de lift 1 á 2 dagen buiten bedrijf is.

De garagedeuren van de VVE garage (Louis Pregerkade hoge nummers) zijn nog niet vervangen. Hier moet eerst overeenstemming met de betreffende VVE over bereikt worden.

De schuifpuien en boeiboorden van de terraswoningen zijn hier en daar al hersteld. Hier worden individuele afspraken met de betrokken huurders over gemaakt.

De deurmatten zijn nog steeds niet vervangen. Dit staat al open sinds 2014!

Het bestuur blijft MVGM bestoken met mailtjes en telefoontjes over de voortgang van de werkzaamheden. Wij houden u op de hoogte.

De VEILIG-OP-VAKANTIE-QUIZ!

Paspoort en ticket in de binnenzak? Zijn de ramen dicht en is de deur op slot? Dan kunt u rustig met vakantie! Of bent u toch nog iets vergeten? Heeft u maatregelen genomen om ongenode gasten tijdens uw afwezigheid buiten de deur te houden? Zo ja, welke inbraak-preventieve maatregelen heeft u genomen. En zijn die alle even effectief?

Laat zien wat u weet over dit onderwerp en doe mee aan de VEILIG-OP-VAKANTIE-QUIZ!

Kies het meest juiste antwoord bij de onderstaande vragen (bijvoorbeeld: 1A, 2B, etc.) en mail die vóór 25 juli a.s. naar secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl. Schriftelijk indienen kan natuurlijk ook via de brievenbus van het secretariaat: Louis Pregerkade 394.

En dit kunt u winnen!

Onder de juiste inzendingen worden 3 schakelklokken verloot.

De prijsvraag is uitsluitend bestemd voor leden van bewonersvereniging De Landtong. Per adres kunt u maar één keer inzenden. Uit de goede inzendingen worden op 25 juli 2015 de prijswinnaars getrokken door de voorzitter in bijzijn van de penningmeester en de secretaris a.i. De prijswinnaars ontvangen hierover per mail of schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Bestuursleden van de vereniging zijn van deelname uitgesloten.

 

Kies het meest juiste antwoord op de onderstaande vragen.

1. Er zijn een aantal manieren om de kans op een inbraak in uw woning te verkleinen. Welke maatregel heeft de grootste preventieve werking?

A Het aanleggen van een elektronisch inbraakalarm.

B Het zorgen voor voldoende verlichting, zowel binnen als buiten.

C Het aanbrengen van een anti-inbraakstrip en extra zware sloten.

D Het aanbrengen van een sticker bij de voordeur met de afbeelding van een waakhond en de tekst ‘hier waak ik’.
 

2. In Nederland wordt gemiddeld 250 keer per dag ingebroken in een woning. Maar in sommige dagen/periodes kan dit oplopen tot 600 inbraken per dag. Wanner is de kans op woninginbraak het grootst?

A In de zomermaanden, want dan staan er meer ramen en deuren open.

B Tijdens de Kerst en op Nieuwjaarsdag.

C In de ‘donkere’ maanden November, December en Januari.

D Tijdens de voor- en najaarsvakanties.
 

3. Wat denkt u dat de ‘piekuren’ van het inbrekersgilde zijn?

A ‘s-Avonds laat tussen 23.00 en 01.00 uur.

B ‘s-Ochtends tussen 7.00 en 11.00 uur.

C ‘s-Middags rond 15.00 uur en diep in de nacht.

D ‘s-Nachts tussen 3.00 en 5.00 uur.
 

4. Door welk type inbreker worden de meeste woninginbraken gepleegd?

A Door de beroepsinbreker tussen de 35 en 55 jaar.

B Door leden van internationale bendes.

C Door de gelegenheidsdief van rond de 18 jaar.

D Door jongeren onder de 14 jaar.
 

5. Wat is het favoriete gereedschap van de inbreker.

A Een koevoet.

B Een schroevendraaier of tang.

C Valse sleutels.

D De thermische lans.
 

6. Wat is een dievenklauw?

A Een ‘vingerafdruk’ van de gehele hand van een inbreker.

B Een stalen pen in de zijkant van naar buiten draaiende deuren of ramen.

C Een in schijven gesneden gehaktbal met ui-ringen en een saus naar keuze.

D Een stalen tralie in kleine vensters om inklimmen te voorkomen.
 

7. In het postcodegebied 3071 (Kop van Zuid, Feijenoord, Noordereiland) werd in de eerste helft van dit jaar 29 keer aangifte gedaan van (poging tot) woninginbraak. Welke van de onderstaande uitspraken is het meest juist.

A dat is meer dan het landelijk gemiddelde, maar minder dan het gemiddelde van Rotterdam.

B dat is meer dan het landelijk gemiddelde, en meer dan het gemiddelde van Rotterdam.

C dat is minder dan het landelijk gemiddelde, maar meer dan het gemiddelde van Rotterdam.

B dat is minder dan het landelijk gemiddelde, en minder dan het gemiddelde van Rotterdam.
 

8. Als u voor langere tijd niet in uw woning aanwezig bent, bijvoorbeeld tijdens vakantie, is het belangrijk dat uw huis er niet onbewoond uitziet. Welke maatregel heeft het meeste effect?

A Regelmatig de brievenbus laten legen.

B Zorg voor voldoende verlichting met een of meerdere schakelklokken.

C Laat de planten in de vensterbank staan.

D Maatregel A, B en C gezamenlijk.

Koffierondje in september.

Het lijkt nog heel ver weg, want eerst staat de zomervakantie voor de deur, maar in september organiseert het bestuur een koffierondje op zaterdagmiddag zodat iedereen er bij kan zijn. Datum, tijd en locatie hooft u na de vakantie.

Betaling van de jaarlijkse contributie

Het jaar 2015 is al enige tijd van start en het bestuur is weer hard bezig. Om onze plannen dit jaar mogelijk te maken kunnen wij niet zonder uw financiële bijdrage.

Daarom wil ik u vragen €12 over te maken op rekening nummer NL66ABNA0405603320 tnv Bewonersvereniging de Landtong ovv contributie 2015 en uw adres.

Mocht u de contributie al betaald hebben dan geldt dit bericht uiteraard niet voor u. Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Copyright © 2015, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences