Copy


 

Nieuwsbrief november 2015

In deze editie:

-Geschiedenis van Entrepot
-Update liftonderhoud
-Oproep nieuwe leden
-Sociale activiteiten 2015
-Puzzel
-Energiebesparing: tip


Bezoek onze website

Herfst of Indian summer?

Geschiedenis van het Entrepot

Beste bestuursleden,

Velen van ons genieten van een schitterend uitzicht over de entrepothaven. Bijna iedereen gaat weleens wandelen, borrelen of boodschappen doen in het Entrepotgebouw, maar wie weet er nou eigenlijk hoe dat gebouw er ooit kwam?

In 1872 werd de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) opgericht door Lodewijk Pincoffs. Deze particuliere ontwikkelingsmaatschappij wilde de zuidoever van Rotterdam transformeren in een centrum van haven- en handelsactiviteiten.

In 1873 werd de Binnenhaven en in 1878 de Spoorweghaven aangelegd en tussen 1874 en 1879 verrees hier de modernste handelsinrichting van Europa. Op dat moment stortte het imperium van Pincoffs in en de vrijwel failliete RHV kwam in 1882 in handen van de gemeente. Pincoffs vluchtte met een miljoenenschuld naar Amerika. Hij wordt sinds 1998 geëerd met een standbeeld voor het Entrepotgebouw.

Entrepotgebouw

In een vrij entrepot konden handelaren goederen opslaan, die niet direct voor Nederland bestemd waren, zonder invoerrechten te betalen. Koning Willem I had een belangrijk aandeel bij de wettelijke totstandkoming van deze vrije entrepots in 1828. Dit systeem legde de basis onder het succes van Rotterdam als transitohaven. Het eerste vrije entrepot in Rotterdam was aan de Boompjes gevestigd. Pincoffs werd geadviseerd door stadsarchitecten Rose en Van der Tak en had Stieltjes in dienst als hoofdingenieur. Th.J. Stieltjes en zijn medewerkers W.A. Mees en J.S.C. van der Wall zijn de vermoedelijke ontwerpers van het Entrepotgebouw. Het Vrij-Entrepôt 'De Vijf Werelddelen' is 197,50 meter lang en 37 meter breed. Het pand bestaat uit een kelder en vier bouwlagen en is 15 meter hoog. Het pakhuis van ruim 30.000 vierkante meter is in vijf segmenten verdeeld. Drie delen zijn 47,88 meter breed, de twee afsluitende delen zijn 26,77 meter breed. De delen zijn gescheiden door zware brandmuren van 44 centimeter dikte, die uit de gevel en uit het dak steken. De vijf delen zijn genoemd naar de vijf werelddelen: Africa, Europa, America, Azië en Australië.Het gebouw heeft zware, dragende baksteengevels met kleine raampjes. De draagconstructie bestaat verder uit 192 I-vormige gietijzeren kolommen. De middelste kolomrij in de drie brede segmenten heeft een breder stramien, zodat wagens het gebouw in konden rijden om te laden en te lossen. Aan de Entrepothaven lag voor het gebouw een 10 meter brede galerij die de kade overdekte en geschikt maakte voor tijdelijke opslag. De goederen konden met twee kranen rechtstreeks via de galerij, balkons en losdeuren naar de juiste verdieping worden getransporteerd. Het terrein was ook per spoorlijn bereikbaar.

Het Vrij-Entrepot was vroeger door een hoge, blinde muur afgescheiden van de omringende woonwijk. Tot 1990 heeft het complex als pakhuis gefungeerd. In 1962 moest het deel America na een brand gedeeltelijk worden herbouwd. In 1963 werden extra laadbordessen toegevoegd.

Vanaf 1991 heeft projectontwikkelaar Mabon plannen ontwikkeld om het gebouw om te vormen tot een Exotic Festival Market met kantoorruimte en woningbouw. Architectenbureau Cepezed ontwierp de verbouwing, maar trok zich na een conflict uit het project terug. In het midden van het gebouw is een vide met een glasdak aangebracht die daglicht in het gebouw brengt. Hier zijn ook de galerijen die toegang geven tot de woningen gesitueerd. De diepe woningen zijn als lofts en als maisonettes uitgevoerd. De natte cellen zijn als losse units in de 2,85 meter hoge appartementen geplaatst.Een centrale plaats in het Entrepotgebouw wordt ingenomen door de Jumbo supermarkt. In het deel aan de Entrepothaven zijn restaurants gehuisvest.

(bron: R. Daalder e.a. - Werkstad; P. Vollaard - Cepezed Architecten)

GROOT ONDERHOUD AAN DE LIFTEN

Eerder dit jaar kondigden wij al het groot onderhoud aan de liften aan, maar toch hebben de aard en omvang van de werkzaamheden ook ons als bestuur verrast. Met name de liften aan de Stieltjesstraat gaan voor langere tijd uit dienst wat voor een aantal bewoners tot onoverkomelijke bezwaren leidt. Hoe zit het nu precies en wat is de rol van BouwInvest, MVGM en die van het bestuur?

BouwInvest is eigenaar van de complexen op de Landtong, maar heeft daarnaast nog veel meer vastgoed in bezit in heel Nederland. Voor al dit vastgoed kopen zij centraal het groot onderhoud in zoals het schilderwerk, het onderhoud aan de liften, etc. Door centraal in te kopen kunnen zij kostenefficiënter werken, zo is de gedachte.

MVGM is door BouwInvest ingehuurd voor de verhuur, het dagelijks onderhoud (lekkages, kapotte ruiten, hang- en sluitwerk) en de contacten met de huurders. Toen na de zomer de eerste planning voor het liftonderhoud op de deurmat lag, was dat niet alleen een verrassing voor de bewoners, maar ook MVGM was hierdoor overvallen. BouwInvest had het onderhoud zonder overleg ingekocht en MVGM moest dat maar regelen met de huurders. Alles behalve klantvriendelijk, zo menen wij.

Vanaf het begin af aan heeft het bestuur vrijwel dagelijks contact over dit onderwerp met Leander Kwakernaak van MVGM. MVGM blijkt best van goede wil, maar naar nu blijkt ontbreekt het hen aan ervaring met dergelijke complexe onderhoudswerkzaamheden. De benadering was aanvankelijk zuiver technisch van aard: hoe reviseren wij de liften zo snel en goedkoop mogelijk. Dat er bewoners dagen achtereen opgesloten zouden zijn in hun appartement, daaraan werd niet gedacht.

Inmiddels loopt de samenwerking tussen het bestuur en MVGM een stuk beter (er wordt tenminste naar ons geluisterd) en hebben we een aantal zaken kunnen regelen. Met name voor de portieken aan de Stieltjesstraat komt er extra ondersteuning zoals hulp bij het dragen van boodschappen, de hond uitlaten, etc. Zie verder de brief van MVGM waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. Voor een zestal adressen hebben we individueel maatwerk kunnen regelen met MVGM. Mocht u door de werkzaamheden aan de liften in de problemen komen, neem dan vooral tijdig contact op met Leander Kwakernaak van MVGM (010-229 47 09 of l.kwakernaak@mvgm.nl) en sein ook het bestuur in zodat wij voor u kunnen bemiddelen via secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl.

Herhaalde oproep aan leden

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, maar wil je eerst weten waar je aan begint, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met de voorzitter.

Wil je je wel (incidenteel) inzetten voor de bewonersvereniging zonder de bestuurstaken dan kan dat ook. Meld je dan aan als LID VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE. Wil je ook voor deze functie weten wat het inhoud, laat je dan vrijblijvend bijpraten door de voorzitter.

Aanmeldingen graag per mail naar secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl

Sociale activiteiten 2015

Uit de enquête die wij dit voorjaar hebben gehouden bleek dat de leden belangstelling toonden voor sociale activiteiten zoals een borrel of koffierondje. Eerder dit jaar werd er een borrel georganiseerd en eind september was er een goed bezocht koffierondje bij Bagels & Beans. Ook eind september hielden wij de rondleiding door het complex onder leiding van architect Klaas Kingma, met aansluitend een borrel. Ook deze activiteit was druk bezocht.

In het vervolg hierop werd er door een vrijwilliger samen met het bestuur een activiteitenmiddag georganiseerd. Hierop kwam helaas onvoldoende (1!) aanmelding waarop dit werd afgezegd. In plaats daarvan werd er een workshop georganiseerd en daarvoor meldde zich helemaal niemand aan. Kennelijk is de belangstelling voor dergelijke activiteiten toch niet zo groot als we dachten. We proberen het volgend jaar nog een keer!

In de volgende nieuwsbrief

Nieuwjaarsborrel
Eind januari 2015 houden we weer een Nieuwjaarsborrel.
Exacte datum en locatie geven we z.s.m. door.

Informatie over de buurt
1. Buurorganisatie 'de paperclip'
2. speelvoorzieningen in de buurt.

Puzzel

Wassen en drogen

Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat een gemiddelde droger 3 tot 4 keer zoveel elektriciteit verbruikt als een gemiddelde wasmachine. Je kunt dus besparen op energie door de wasdroger zo min mogelijk te gebruiken. Je was buiten laten drogen is in de winter alleen op relatief warme en droge dagen aan te raden. Door je was aan het wasrek te laten drogen in plaats van de droger te gebruiken, kun je jaarlijks zo’n € 50 besparen.

Wil je toch de droger gebruiken, centrifugeer de was dan op een zo hoog mogelijk toerental in de wasmachine zodat de was al droger uit de machine komt. Dit kost namelijk minder energie dan de droger extra hard te laten werken. Kies bij de droger voor een automatisch programma dat vanzelf stopt als de was droog genoeg is. Zo gaat de droger niet onnodig door. Houd het pluizenfilter daarnaast schoon.

Copyright © 2015, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences