Copy
Bewonersvereniging de Landtong 
Nieuwsbrief maart 2014

In deze editie:

-Introductie: De nieuwe voorzitter
-Buurt Bestuurt

-Energie acties
-Advies op maat via de energiecoach
-Lidmaatschap woonbond

 


Bezoek onze website

Lente in Rotterdam!

De winter is voorbij! De dagen worden langer.
Tijd voor een wandeling in de lentezon of een grondige lenteschoonmaak.
Ga erop uit. We zien elkaar - op straat.


Introductie Hans van Breukelen
Nieuwe voorzitter van de bewonersvereniging

 
Beste bewoners van de Landtong, 
 
Graag wil ik mij aan u voorstellen als de nieuwe voorzitter van de bewonersvereniging De Landtong. Mijn naam is Hans van Breukelen, ik ben 59 jaar en zo’n kleine 30 jaar actief in de volkshuisvesting. Sinds 2008 wonen mijn vrouw en ik met veel plezier in een van de appartementen op de Landtong. 

Vanuit mijn werk heb ik ervaring met de commerciële exploitatie van vastgoed en dat kan in de relatie met MVGM en Bouwinvest wellicht van pas komen. Nu was deze kennis in ruime mate aanwezig binnen het bestuur in de persoon van de vorige voorzitter Peter Koopmans. Maar helaas was voor hem in januari zijn tweede en laatste termijn als voorzitter verstreken. 

 
Mijn eerste kennismaking met het bestuur van de Landtong was het afgelopen najaar tijdens het lampenproject. Het is echt een betrokken club mensen met goede ideeën die op zijn Rotterdams woorden omzetten in daden.

In de relatie met de beheerder MVGM en de eigenaar 
Bouwinvest heeft het bestuur onder leiding van uw vorige voorzitter Peter Koopmans gekozen voor een kritisch constructieve samenwerking. Constructief, want we werken samen aan het zelfde doel, namelijk de belangen van de huurders van de Landtong. En kritisch, want de belangen van huurder en verhuurder lopen soms parallel, maar soms ook niet

Deze lijn wil ik graag voortzetten. Liever regelmatig samen met de verhuurder rond de tafel zitten om mee te denken over het beheer en onderhoud, dan achteraf mopperen dat het weer niet goed is gegaan. Op deze wijze wil ik mij graag samen met de overige bestuursleden de komende periode voor u inzetten. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, neem dan vooral contact op met het bestuur via secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl

Buurt  Bestuurt, 
 

De gemeente Rotterdam is een nieuw project opgestart, wat de naam Buurt Bestuurt heeft. 
 

De bewoners van de Landtong en Stadstuinen ( Stadstuinen zijn de koopwoningen aan en rond het Witteveenplein ) kunnen vanaf heden zelf aangeven wat er in deze buurt aangepast/verbeterd kan worden. 
 

U kunt denken aan veiligheid, extra verlichting of snelheid camera’s voor de Stieltjesstraat, misschien wilt u meer groen in de wijk of een stuk groen voor een hondenuitlaatplaats en zo de vernieuwde boulevard aan de Levie Vorstkade poep vrij maken, hangjongeren, zo zijn er ook nog  talrijke andere dingen die u als bewoner  het meeste opvalt en wat er in deze wijk aangepast/verbeterd kan worden. 
 

Over enkele weken zal er bij alle bewoners een eenvoudige enquête op de deurmat vallen, waarin u kunt aangeven wat u belangrijk vindt in de wijk. 
 

De gemeente Rotterdam heeft hier een budget voor vrij gemaakt in de vorm van extra manuren. Deze extra manuren worden voor onze wijk ingezet bij Politie, Stadstoezicht en Deelgemeente. 

 

Er worden per keer drie items opgepakt, dat zijn de drie waarvoor de meeste meldingen binnen komen, hierover wordt geen discussie gevoerd. 
 

Voor alle duidelijkheid, de Buurt Bestuurt; De bewoners dus. 
Dit is een initiatief vanuit de gemeente Rotterdam en loopt buiten de bewonersvereniging om.  

De vraag is of u om de buurt veilig en schoon te houden, (buiten de enquête om) altijd meldingen rechtstreeks aan de wijkpolitie /deelgemeente Rotterdam te doen. 

Rotterdam: www.rotterdam.nl  
 

Iedereen kan zich aanmelden voor de vergadering Buurt Bestuurt ( brainstormen ). Op dinsdag 22 april van 20.00 tot 21.30 uur wordt die gehouden. Wel graag aanmelden per mail bij jn.sizoo@rotterdam.nl  
 

U krijgt dan per mail een uitnodiging waar deze gehouden wordt. Dat zal altijd in de wijk de Landtong of Stadstuinen. 
 

Eind mei wordt er een voorlichtingsavond gegeven over veiligheid, en veiligheid behelst meer dan veilige sloten op deuren en ramen. 
 

De Buurt Bestuurt, met elkaar hebben wij meer ogen en oren om waar te nemen wat er allemaal in deze buurt gebeurt. Een melding van u als bewoner bij overlast/onveiligheid kan ons buurtgevoel vergroten en onze buurt bewoonbaar houden. 
 

Kijk ook eens naar de website www.rotterdam.nl/buurtbestuurt  

Sylvia van Schie

Energie besparen op de Landtong

Afgelopen jaar hebben we een lampenactie gevoerd om energiekosten te besparen. Het wisselen van de lampen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd omdat de lampen vaker moeten worden gewisseld. We hebben het project daarom onmiddelijk stopgezet. Inmiddels zijn de meeste lampen door ons en de huismeester weer teruggeplaatst.

Verder gaat onze gehele focus nu naar het aanbrengen van LED-verlichting voor de algemene ruimten door de eigenaar.We hebben daarvoor offertes  aangevraagd voor het ombouwen van de oude armatuur naar nieuwe led armatuur en bij de beheerder en de eigenaar neergelegd.

Zonnepanelen voor huurders

Hierover vond in januari een informatieavond plaats.
Deze werd verzorgd door het bedrijf LENS energie.
Er waren vertegenwoordigers van de gemeente, van de eigenaar Bouwinvest en natuurlijk
een groot aantal geïnteresseerde en kritische buren aanwezig.
Status: Men
 heeft geconcludeert dat het belangrijk is dat er eerst samen met de eigenaar een duidelijk plan moet worden gemaakt, om dat vervolgens naar de huurders te communiceren.

Advies op maar van onze eigen energiecoach

Ziet u zich ieder jaar weer geconfronteerd met een hoge energierekening en vraagt u zich af hoe u daar nu eindelijk eens verandering in kunt aanbrengen? Neem dan contact op met Moritz Prophet van ons bestuur.

Moritz is gedreven en bedreven in energiebesparende maatregelen en heeft aangeboden leden van de vereniging advies te geven over een persoonlijke aanpak van de energiekosten.
Interesse?: landtong010@gmail.com

Lidmaatschap Woonbond

We zijn sinds een paar maanden als vereniging lid van de Woonbond. Dat biedt ons als bestuur veel voordelen. We kunnen allerhande zaken binnen de kaders van huur- en verhuur ter beoordeling voorleggen, ontvangen juridische begeleiding op het gebied van huurrecht en advies in het kader van servicekosten en alle mogelijke aspecten aangaande het beheer en meerjarig onderhoud.
We willen dit lidmaatschap in het volgende jaar toetsen en over een jaar bekijken of we het willen aanhouden.

Copyright © 2013, bewonersvereniging De Landtong.

Ons mailadres:
secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences