Maandelijkse nieuwsbrief van de
Gezinsbond afdeling Merelbeke.
Nieuwsbrief


April 2015 - 4de Jaargang - nr. 04
 

Geocaching Wandeltocht

Zondag 26 april 2015


Ik Geocach……Geocach jij mee?
In 2013 leerden we voor het eerst ‘Geocaching’ kennen aan de hand van een uiteenzetting door de Heer Kurt Maegherman, een fervente Geocacher, over de diverse aspecten van Geocaching.
In 2015 gaan we,  in samenwerking met onze buur-afdeling Bottelare, de praktische tour op.
Dankzij de Gentsche geokasjing Sosseteit kunnen we iedereen die graag wandelt op een actieve manier een boeiende en avontuurlijke tocht (ongeveer 6 km) aanbieden doorheen het mooie Munte.
Geocaching wandeltocht voor gezinnen met deskundige begeleiding.

 

Bezoek aan de mijn
van Blegny en Luik

Zaterdag 9 mei 2015


daguitstap-bezoek-aan-de-mijn-van-blegny-en-luik
De Mijn van Blegny is één van de 4 voornaamste mijnsites erkend als Wereldpatrimonium van de Unesco.
Luik, één van de oudste steden van ons land, was weleer vooral bekend door zijn prins-bisschoppen. Het is een stad met een historisch verleden, echt de moeite waard om eens te verkennen met een gids.

 

Pesten, help 't de wereld uit

Donderdag 21 mei 2015


Dit voorjaar 2015 organiseert LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) een interessante lezing i.s.m. VCOK over het thema ‘Pesten, help’t de wereld uit’ en mogen onze leden van de Gezinsbond Merelbeke hierbij aansluiten.
Over reageren op pestgedrag. - Pesten kan heel wat teweeg brengen. Het loont de moeite om daar even bij stil te staan. We belichten de rol van diegenen die pesten en diegenen die gepest worden. Maar evengoed kijken we naar de andere betrokkenen en hoe meelopers of onopvallende kinderen ook invloed hebben op de pestsituatie.
In de vorming zetten we de focus op het bespreekbaar maken van pesten en hoe je dat doet in de kinderopvang. Daarnaast is er ook aandacht voor het sociaal vaardiger maken van kinderen en vergroten van hun weerbaarheid.
 
Inschrijven kan via de Jeugddienst : Bram Uvyn – 092103562 of via mail bram.uvyn@merelbeke.gov.be
(Opgelet: in ons papieren ledenblaadje staat een verkeerd email-adres !!)
 

ERRATUM


 
In het ledenblaadje is er een fout geslopen op blz 8 ivm "Verkooppunten met voordelen voor onze leden"
Mevr. Wendy Herthoge is geen verkooppunt meer, maar dit is Mevr. Tanja Van den Berghe, Ginstdreef 42 Merelbeke 09 232 34 48 (na telefonische afspraak).

[Meer Info]
 
Binnenkort...

26/04/2015
Geochacing Wandeltocht
Meer Info

09/05/2015
Bezoek aan de mijn van Blegny en Luik
Meer Info

21/05/2015
Voordracht "Pesten, help 't de wereld uit"
Meer Info

Volg onze toekomstige activiteiten
ook via het activiteitenoverzicht op onze website.
Meer Info

Volg onze voorbije activiteiten en/of fotoreportages via het activiteitenoverzicht op onze website.

Meer Info

Volg ook de activiteiten / aanbiedingen van andere afdelingen van de Gezinsbond via onze website.
 
Meer Info
 
Bericht aan alle mama’s en papa’s,
Via deze weg wil ik de kinderoppasdienst van de Gezinsbond nog eens extra in de kijker zetten.
Een enthousiast team van geëngageerde oppassers staan immers voor jullie klaar om jullie kostbare spruitjes en al wat grotere spruiten op te vangen als mama en papa eens zouden beslissen een avondje voor zichzelf te nemen, of ingeval van een laatavond vergadering, of een cursus die jullie willen volgen, enz.
Een oppas aanvragen kan simpelweg via 
www.gezinsbond-merelbeke.be – link ‘contact en formulieren’ – link ‘aanvraag kinderoppas’ OF via kinderoppas@gezinsbond-merelbeke.be.
 
Heb je vragen hierover, mail gerust naar bovenstaand mailadres!
 
Alvast een dikke pluim aan alle oppassers ;-)
Website Gezinsbond Merelbeke
Email
Facebook Jonge Gezinnen
Twitter Gezinsbond Merelbeke
Copyright © 2015 Gezinsbond Afdeling Merelbeke, All rights reserved.