Copy
In deze nieuwsbrief oa.: nieuw logo en website, Gebaren met kinderen, vergadering oudercommissie etc.
View this email in your browser
Nieuwsbrief #7, juni 2015
Share
Tweet
Forward

Fris en fruitig

 
Daar is ie dan: het nieuwe logo pronkt bovenaan deze nieuwsbrief. De lancering van de websites (voor Babymassage en voor het Gastouderbureau apart) is vertraagd, maar ook deze zullen spoedig online zijn. En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe layout van de nieuwsbrief. Lekker opgefrist dacht ik zo! Er is veel te melden dit keer, dus ik houd het kort. Bij vragen weten jullie me te vinden!

Urenregistraties

Via alleskits.opvanguren.nl heeft iedereen inzicht in de afgenomen en geregistreerde uren. Je krijgt je inloggegevens gemaild via 'wachtwoord opvragen'. Onthoud dat de uren vijf dagen na het invoeren automatisch goedgekeurd worden door het systeem. Mocht dit tot problemen leiden, laat het me dan weten. Het is fijn dat ouders een aantal gegevens zoals zorgverzekering, polisnummer etc. zelf kunnen wijzigen en dat gastouders hun eigen plaatsing en planning kunnen bijhouden. Vorige week is er een update geweest zodat er een beter gebruik is op tablet en smartphone en ook hier is de layout iets veranderd.

(Puntsge)wijs!

- Een kind(je) dat gaat wennen bij een gastouder telt mee in het totaal aantal aanwezige kinderen. De regels zijn te allen tijde maximaal 6 kinderen, waarvan maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar, maximaal 4 kinderen onder de 2 jaar en maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Eigen kinderen van de gastouder tellen mee (als zij aanwezig zijn tijdens de opvang, dus bv. tijdens en na school tellen zij mee) en ook kinderen die komen spelen of gastkinderen komen ophalen. (Bron: Wet Kinderopvang)
- Elke keer als een gastouder gevraagd wordt medicatie toe te dienen, moet hier een formulier ingevuld worden. Het formulier Medicijntoediening is te vinden op de inlogpagina Gastouders!
- Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling heet al sinds 1 januari dit jaar Veilig Thuis. Het is samengevoegd met Huiselijk Geweld. (Bezoek de pagina http://www.vooreenveiligthuis.nl/ voor meer informatie.)
- De thema-avond 'Gebaren met Kinderen' is op 18 mei goed bezocht. We hebben oa. meegekregen dat het gebruik van gebaren bij jonge kinderen kan leiden tot minder frustraties en misinterpretaties bij zowel ouders als kind en dat kinderen mogelijk eerder leren praten. Het was erg leerzaam, interactief en motiverend. Ik heb van Marije Meijer (die de workshop verzorgde) nog een pdf gekregen met wat informatie. Heb je interesse hierin, mail me dan even!
 


 
- In april heb ik een symposium bijgewoond met als onderwerp 'Kind en Seksualiteit'. De hamvraag tijdens het symposium was: Wat is normaal? Seksualiteit is vaak een beladen thema, maar volgens één van de sprekers moeten we het juist benaderen volgens de Sambal Oelek-methode, want sambal is wel heet, maar de pot is gewoon koud. Met andere woorden: benoem alles zoals het is en maak het niet ingewikkelder of meer beladen dan nodig en voorkom hiermee dat kinderen dit onderwerp niet met je willen bespreken. Eind van dit jaar zal er een thema-avond hierover georganiseerd worden voor vraag- en gastouders .
- Om te zien wat je in 2015 kunt ontvangen aan kinderopvangtoeslag (KOT) als tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang kun je deze tabel bekijken: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/10/20/tabel-kinderopvangtoeslag-2015.html. Het is inmiddels ook vaak als radioreclame te horen en hoewel ik in herhaling val: vergeet niet binnen 3 maanden na de start van de opvang je KOT aan te vragen! Je kunt maar tot 3 maanden met terugwerkende kracht KOT ontvangen.
- Voor kinderen die de overstap naar de basisschool gaan maken, heb ik een nieuw formulier ontwikkeld: Formulier Overdracht Basisschool. Voor de kinderen van (bijna) 4 jaar goed om in te vullen en met de ouders te bespreken. Het is natuurlijk vrij aan de ouders of zij deze inleveren op school, maar scholen zijn vaak blij met een dergelijk 'rapport' bij aanvang van de schoolcarrière.
- Met het naderende mooie weer: denken jullie allemaal weer aan het insmeren? Ook op een bewolkte dag kan het goed zijn om de kinderen (en jezelf!!) in te smeren. Download de app 'KWF Zonkracht' om te kijken of de zon sterk genoeg is om in te smeren. Gastouders: bekijk het protocol 'Zon en insmeren' weer eens aandachtig op de inlogpagina!

 

Fotoshoot


Willen jullie met het gezin een fotoshoot doen? De tijd gaat immers zo snel: leg zoveel en mooi mogelijk vast hoe jullie gezin er op dit moment uitziet. Fotografe Desirée Verver (voorheen Love4grafie) kan jullie als klanten van Alles Kits een korting van 15% op een fotoshoot aanbieden. Neem contact met haar op en bespreek de mogelijkheden!

Oudercommissie

De oudercommissie heeft inmiddels al twee vergaderingen gehad. Helemaal super dat deze eindelijk gevormd is! In de eerste vergadering stond vooral het Reglement en het Huishoudelijk reglement centraal, en elkaars wederzijdse verwachtingen van de oudercommissie enerzijds en het gastouderbureau anderzijds. In de tweede vergadering hebben we plannen gemaakt voor dit jaar. Eind van het jaar organiseren we een heel bijzondere Sinterklaasviering. Bij deze viering staat het goede doel de Sinterklaasbank centraal. We willen geld inzamelen voor dit goede doel en we hebben jullie hulp daar hard bij nodig!! Later in het jaar meer hierover! Tussendoor heeft de oudercommissie vanuit hun blik als vraagouder gekeken naar de inhoud en het gekozen taalgebruik van het Formulier Start Opvang.

Welkom nieuwe ouders!


Voor de nieuwe vraagouders onder jullie hierbij een korte herhaling van punten die voor jullie van belang zijn om te weten/onthouden.
- Zoals in deze nieuwsbrief al eerder aan bod kwam: vergeet niet dat het systeem na 5 dagen automatisch akkoord geeft aan de door de gastouder verzonden opvanguren.
- Heb je interesse in een cursus kinder-EHBO? Via IedereenEHBO.nl kun je een complete cursus volgen. Het theoriedeel volg je online en het praktijkdeel wordt in Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar en eo. aangeboden. Met de kortingscode van Alles Kits krijg je €7,50 korting op de originele prijs en de cursussen worden vaak vergoed door zorgverzekeraars in aanvullende zorgpakketten. Echt de moeite waard om uit te zoeken!
- In de vorige nieuwsbrief heb ik te kennen gegeven in verwachting te zijn van ons derde kindje. Na twee dochters verwachten wij nu in oktober een zoon. Na de bevalling is het gastouderbureau in ieder geval twee weken gesloten, maar er is te allen tijde vervanging beschikbaar voor noodgevallen. Hierover wordt later nog uitvoerig gecommuniceerd!
- De oudercommissie kan nog altijd uitgebreid worden. Wil je zitting nemen in de oudercommissie en meepraten over beleid en kwaliteit? Laat het me weten!
Copyright © 2015 Alles Kits Opvoedondersteuning, All rights reserved.

Contact
Alles Kits Opvoedondersteuning * Zwanebloem 39 * 1724 XX Oudkarspel * 06-53134866 
* www.alleskits.info * info@alleskits.info * NL41 RABO 0302 8943 30  * KVK 37145623

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp