Copy
In deze nieuwsbrief oa.: scholing, inspectie GGD, opvangfoto's etc...
Nieuwsbrief #4
23 oktober 2014
Follow on Twitter Volg Alles Kits op Twitter
Friend on Facebook Word vrienden op Facebook!
Forward to Friend Verstuur naar een vriend(in)

Regen, grijze wolken, onweer... Het najaar is daar!

Het is onvermijdelijk: het najaar is gearriveerd in Nederland. Dit betekent kortere dagen, nat weer en kou. Maar ook: stampen in de plassen, prachtige gekleurde bladeren en dennenappels zoeken en heerlijke wandelingen door het bos bij een verdwaald zonnetje... Voor kinderen heeft ook de herfst genoeg uitdaging te bieden in de buitenlucht. Neem het ervan!

Scholing: Muziek tijdens de opvang

Begin november zal de vierde scholingsbijeenkomst gehouden worden met als thema Muziek tijdens de opvang. Muziek is soms een ondergeschoven kindje tijdens kinderopvang, terwijl het heel veel functies te vervullen heeft. Of het nu voor je werkt als uitlaatklep omdat muziek je laat lachen/huilen, of je sociale competenties door samen te musiceren worden aangesproken, of je er (nieuwe) woorden van leert, of je er bij beweegt en dus het je motorische vaardigheden helpt te ontwikkelen of dat liedjes je helpen bij het vinden van structuur op een dag... muziek werkt en brengt gezelligheid. Een hele interessante workshop voor gastouders!

Veiligheid en hygiëne: Verkoudheid

De 'R' komt weer in de maand en daarmee begint ook weer het seizoen van de griep en verkoudheid. Kinderen zijn wel 6 tot 10 keer per jaar verkouden en hebben hier het meest last van tussen oktober en maart. Thuis en bij de gastouder: overal is het daarom van belang om in deze periode extra te letten op hygiëne. Gooi papieren tissues en zakdoekjes na gebruik gelijk weg, was geregeld je handen en laat kinderen niet hetzelfde eet- en drinkgerei gebruiken. Leer de kinderen ook geregeld hun handen te wassen (in ieder geval na het niezen en na toiletbezoek) en was geregeld jassen, shawl, wantjes etc. Uiteraard is het niet 100% te voorkomen dat kinderen ziek worden, maar proberen te voorkomen is ook beter dan genezen!
 

Dag van de Gastouder (18 september jl.)

Ook dit jaar is er weer vanuit Alles Kits aandacht besteed aan de Dag van de Gastouder. Alle lieve gastouders zijn verwend met een 'lekker' boeketje! Aan alle gastouders weer enorm bedankt voor de fijne samenwerking en ik zal me ten volste blijven inzetten om dit nog lange tijd te blijven doen en de samenwerking goed te houden. Heel veel dank aan jullie!


 

Leuk... nee, nuttig weetje!

In 2013 is er 66.715 keer contact met een AMK opgenomen wegens een vermoeden van kindermishandeling? Elke organisatie die zich bezighoudt met kinderen is verplicht een protocol en een meldcode kindermishandeling te hebben en deze te verspreiden onder de medewerkers of gastouders. Dat er zoveel contactmomenten zijn geweest, zegt enerzijds dat men de route kan vinden, maar aan de andere kant ook dat er dus nog steeds kinderen zijn die niet de warmte en liefde krijgen die ze verdienen.

 


Inspectie GGD 2014

De GGD heeft in juli weer haar jaarlijkse inspectie bij Alles Kits voltooid. Een inspectie van een kleine vier uur (zwaar...) met goed gevolg. Er waren desondanks wel twee punten van aandacht. Allereerst de oudercommissie, maar deze is inmiddels rond! (Als er nog mensen geïnteresseerd zijn in een rol in de oudercommissie dan kun je je nog altijd aanmelden. De oudercommissie heeft als taak het bewaken van de kwaliteit van de opvang en gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het gastouderbureau. In de praktijk zal het neerkomen op drie bijeenkomsten per jaar en kun je gevraagd worden om mee te denken over protocollen, het pedagogisch beleid, het organiseren van een thema-avond voor ouders, het regelen van cadeautjes voor de Dag van de Gastouder...).
Het andere punt wat uit de inspectie naar voren kwam, was dat gastouders moeten aangeven of zij zelf kinderen onder toezicht (door de kinderrechter bepaald) hebben staan. Ook dit is reeds opgepakt. Alle betrokken gastouders hebben een brief ondertekend waarin zij aangeven geen kinderen onder toezicht hebben staan. Fijn dat alles rond is. Het contact met de gemeente over deze punten was gelukkig ook erg positief: de feedback kwam er op neer dat de werkwijze zeer professioneel genoemd werd. Het rapport kun je vinden op de website!
 

Zomerbezoekjes

Het lijkt al vreselijk lang geleden, maar we hebben toch echt wel erg mooie zomerdagen gehad. Om dit te vieren ben ik langs de gastouders gereden om de kinderen te trakteren op ijs (bevroren fruitijsjes). Ik had m'n auto volgeladen met wat leuk zomerspeelgoed voor de gastouders om ook het speelgoedassortiment weer wat uit te breiden.


Foto's tijdens de opvang

Ook dit jaar heb ik fotograaf Daniël Vos weer gevraagd om een ronde te doen langs de gastouders om leuke foto's te schieten van de kinderen tijdens de opvang als dank voor jullie keuze voor Alles Kits. De ouders ontvangen naderhand zelf bericht van de fotograaf waar ze op een beveiligde website de foto's kunnen bekijken. Jullie mogen één foto van 13x18 cm gratis uitzoeken maar als je meer foto's wilt bestellen, kan dat natuurlijk ook. Dat worden vast mooie kiekjes! De gastouders zijn inmiddels hierover geinformeerd en de eerste afspraken met de fotograaf zijn al gemaakt. Vergeet het niet door te geven aan de ouders wanneer de fotograaf komt!

 

Geen tariefswijziging voor 2015 en stijging Kinderopvangtoeslag

Ik deel bij deze graag mee dat de bureaukosten in 2015 gelijk zullen blijven. Als je als gastouder je tarief wilt wijzigen, communiceer dit dan ook tijdig aan de ouders. De maximum vergoeding vanuit de kinderopvangtoeslag wordt in 2015 gelukkig wederom verhoogd naar €5,48 per uur. Mooi toch?
 

 

Herfst, herfst, herfst is weer gekomen
Daar komt de wind: hij schudt aan alle bomen
Alle bladeren vallen: de takken worden kaal
We trekken onze jassen aan, allemaal


Luister de melodie van dit liedje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IIBs9sZXeps

Gastouders: VOG vernieuwen! (Herhaling)

In het kader van de continue screening houdt de overheid een nulmeting onder alle medewerkers in de kinderopvang doen om alle VOG's te vernieuwen. Hierna wordt een dagelijkse screening toegepast op zeden-, gewelds-, wapen- en alcohol-/drugsdelicten. Alle gastouders zijn hierover ingelicht met de aanvulling dat zij een nieuwe VOG aan moeten vragen. 

 

 

 


Vergeet dit niet op tijd te doen! Je kunt hier nog eens nakijken wanneer je VOG vernieuwd moet worden maar houd er rekening mee dat het maximaal 4 weken kan duren voordat je je VOG ontvangt. Heb je een VOG met afgiftedatum van 1 maart 2013 of daarna? Dan ben jij opgenomen in de continue screening en hoef je niets doen. Alles Kits kan de VOG-aanvraag ook voor je verzorgen zodat je niet naar het gemeentehuis hoeft en lagere kosten betaald. Laat het me weten als ik dit voor je kan doen. Stuur naderhand een scan of kopie van je nieuwe VOG naar mij. Vergeet ook niet dat als 'huisgenoten' 18 jaar zijn geworden zij vanaf die datum ook een geldige VOG nodig hebben. Vraag deze ook tijdig aan!
Copyright © 2014 Alles Kits Opvoedondersteuning, All rights reserved.

Contact
Alles Kits Opvoedondersteuning * Zwanebloem 39 * 1724 XX Oudkarspel * 06-53134866 * www.alleskits.info * info@alleskits.info * 
NL41 RABO 0302 8943 30  * KVK 37145623
Email Marketing Powered by Mailchimp
Je kunt je hier afmelden voor deze nieuwsbrief. Bedankt voor je interesse tot dusver!