Copy
Lees in deze nieuwsbrief o.a over: Red Lahu vrouwen, Mon en Karen studenten, wezen en 70 etnische scholieren: Slechts sommige groepen die wij helpen
Is this email not displaying correctly? 
View this email in your browser
Veel nieuws: Nieuwe projecten, nieuwe website, nieuwe stichting 
Friend us on Facebook
Watch our videos on YouTube
Send us an email

Beste vrienden en belangstellenden,

Dit was een jaar van verandering, groei en vooruitgang voor Philanthropy Connections. Behalve dat we de hulp aan bestaande projecten die onze hulp nog nodig hebben voortzetten, hebben we zeven nieuwe projecten opgenomen. Over vier projecten vertellen we in deze nieuwsbrief.

Over al onze projecten vinden jullie binnenkort beknopte informatie op onze nieuwe website. Een sponsor overtuigde ons van de grote waarde van een uitgebreide website en stond erop alle kosten daarvoor te betalen. We hebben daar het afgelopen jaar hard aan gewerkt en begin 2016 zal onze nieuwe site worden gelanceerd.

We zijn dankbaar voor alle donaties die we dit jaar ontvingen. We prijzen ons gelukkig met een groeiend aantal sponsoren, ook vanuit Thailand. Door onze groei zijn we in staat om nog ambitieuzer plannen te maken om de vele kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben te bereiken.
 
[Lees verder]

Doneer

Mary’s Sweet Home Orphanage


Kansen voor zeventig kinderen uit etnische minderheden aan de Thais-Birmese grens. Een nieuw project. Lees meer

Kids Ark


Red Lahu vrouwen met weinig perspectief in het leven, krijgen de kans hun lot in eigen hand te nemen. Lees meer

IECBP


Etnische Mon and Karen studenten worden opgeleid om hun verpauperde gemeenschappen te helpen.  Lees meer

Tomato Village diploma's


Succes in het Tomato Village Learning Centre: Onze eerste tien geslaagde studenten. Met video. Lees meer

[Vervolg]

We hebben nu een fulltime team van vijf mensen op ons kantoor in Chiang Mai, wat nodig is voor het vele werk. Ook voor ons team en onze internationale vrijwilligers is uitgebreid aandacht op onze website.

Van links naar rechts: Bow, Sallo, Noona, Miranca and Hunter.

Vanessa Loucky, die zich twee jaar voor ons heeft ingezet, ging dit jaar terug naar de Verenigde Staten. We zijn haar dankbaar voor haar grote inzet.
 
Philanthropy Connections heeft grote plannen voor 2016. Gezien onze groei in de afgelopen paar jaar is het een logische stap ons nu ook als zelfstandige stichting in Thailand te registreren. Dat geeft ons meer mogelijkheden ons werk verder uit te breiden. We streven ernaar alle vereiste documenten begin volgend jaar klaar te hebben.
 
Onze dank aan al diegenen die op zoveel verschillende manieren het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan ons werk. We zouden niet zijn waar we nu staan zonder jullie inspanningen bij het verwezenlijken van onze missie.
 
Wij vertrouwen erop dat jullie ons blijven steunen in 2016 en wensen jullie heel fijne feestdagen en een vreedzaam en gezond nieuw jaar,
 
Sallo

Doneer

Mary’s Sweet Home Orphanage

Mary's Sweet Home Orphanage bevindt zich in Piang Luang aan de Thais-Birmese grens. Het is een veilig thuis met educatieve programma’s en beroepstrainingen voor wezen en achtergestelde kinderen uit etnische minderheden.

In de avonduren krijgen zeventig leerlingen Engelse les. Deze taalvaardigheid helpt de kinderen bij hun verdere studie en geeft meer mogelijkheden voor hun toekomst. Philanthropy Connections betaalt alle lopende kosten voor de school en de noodzakelijke opknapbeurten van de klaslokalen en de woonruimte van de kinderen die in het tehuis wonen.

Kids Ark


Drie jaar lang gaat Philanthropy Connections een nieuw project ondersteunen om straatarme etnische Red Lahu vrouwen in Thailand te helpen zelfstandig en mondig te worden.

Namens ons gaat de plaatselijke organisatie Kids Ark per jaar dertig vrouwen cursussen geven op het gebied van hygiëne, basisgezondheidszorg en voeding. Daarnaast verzorgt Kids Ark een professionele weefopleiding.

De geweven producten zullen worden gekocht door een Zweeds bedrijf, waardoor de vrouwen een gegarandeerd inkomen krijgen. Een waardevol project met niet alleen een positieve impact op deze vrouwen, maar ook op hun families en de dorpen waar ze wonen.

IECBP


De financiering voor een nieuw onderwijsproject in Birma is door een sponsor zeker gesteld voor drie jaar. Het Intensive English and Career Bridging Program (IECBP) is ontwikkeld en opgezet door een plaatselijke organisatie; Mehm Kan Kyi Education Network (MKK).

Per jaar gaan zij twintig etnische Mon en Karen studenten opleiden, die o.a. geselecteerd worden op hun motivatie om zich binnen hulp- en ontwikkelingsorganisaties in Birma in te zetten voor hun gemeenschappen.

Tomato Village diploma's

Sinds we het Tomato Village Learning Centre (TVLC) in 2014 ondersteunen, heeft Philanthropy Connections tien scholieren tussen de dertien en achttien jaar hun ‘Certificate of Achievement’ uitgereikt.

Zij hebben de driejarige Engelse taalopleiding succesvol afgerond en spreken nu op een goed niveau Engels. Dit verhoogt hun kansen om de middelbare school en gevorderd onderwijs af te ronden en in de toekomst een goede baan te krijgen.

Zie hier een korte impressie over dit project:

Tomato Village Learning Centre Video
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Philanthropy Connections, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp