Copy
Ann-Dorthe Zwisler bliver centerleder for et samlet REHPA
View this email in your browser

Ann-Dorthe Zwisler bliver centerleder for et samlet REHPA

Professor, overlæge Ann-Dorthe Zwisler overtager roret og bliver centerchef i det samlede REHPA. Det sker som led i en omorganisering af REHPA, der skal skabe endnu bedre muligheder for forskning, dokumentation og udvikling af felterne rehabilitering og palliation – og ikke mindst på tværs af de to fagområder. Omorganiseringen er aktualiseret, efter at Helle Timm er fratrådt som centerleder i REHPA for at fokusere sin samlede tid på forskning.

REHPA Nyborg

Helle og jeg har allerede i fællesskab lagt en plan for, hvordan vi skulle arbejde med en sammensmeltning af de to enheder og deres porteføljer. Derfor giver det god mening at benytte lejligheden til at løfte videncentret dét skridt videre i processen frem mod ét samlet center blandt andet ved at tænke på tværs af de diagnoseområder, støttende funktioner og den organisering, vi har i centret”, fortæller Ann-Dorthe Zwisler og fortsætter:

Jeg har øje på fortsat at kunne udvikle og styrke felterne rehabilitering og palliation sammen og hver for sig, og aktuelt indebærer det, at vi dels fortsætter det gode arbejde, som allerede er i gang, og dels får dækket de faglige kompetencer ind, Helle med sin stærke faglighed har bidraget med. Vores opdrag og mål som videncenter er klart, så det er naturligt nu at optimere processen internt i REHPA og eksternt med vores solide felt af samarbejdspartnere”.

REHPA vil fremover have hovedkontor i Nyborg på Nyborg Sygehus, hvor vi har kontorer til medarbejderne og rehabiliterings- og palliationsfaciliteter til patienter, som indgår i REHPAs forskning. REHPA vil uændret have kontorfaciliteter i Region Hovedstaden hos Statens Institut for Folkesundhed, SDU, i Region Nordjylland på Aalborg Universitet og i Region Sjælland på Holbæk Sygehus, Forskningens Hus. Vi arbejder på også at få kontorfaciliteter i Region Midtjylland.Læs mere om REHPAs organisering

Kontakt REHPA
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation
OUH Sygehusenheden i Nyborg
Vestergade 17
5800 Nyborg
rehpa@rsyd.dk
Tlf.: 30 57 10 59
www.rehpa.dk
Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00. Fredag kl. 9.00-12.00

Årsrapport 2015 offentliggøres i dag
2015 var året, hvor Videncenter for Rehabilitering og Palliation endelig blev ét center - én sammenhængende organisation - hvor rammer og indhold kom på plads. For at komme hertil har noget andet skullet ophøre og rigtig mange nye typer samarbejde etableres. Nogle af de væsentlige milepæle i 2015 var at få etableret samarbejde og sikre dialog med alle relevante institutioner, miljøer og aktører inden for rehabiliteringsområdet og på tværs af det og palliationsområdet.
Vi har deltaget i møder og konferencer, haft mange besøgende og har nedsat et rådgivende organ, Advisory Board, med repræsentanter fra væsentlige dele af begge felter. 1. juli lukkede RC Dallund, men i efteråret startede vi nye internatkurser for kræftpatienter i Nyborg.
Alt det og meget mere til kan du læse om i ”REHPA Årsrapport 2015”Årsrapporten kan rekvireres ved at sende navn og adresse til rehpa@rsyd.dk
 
Internatophold: Rehabilitering til patienter med kræft i knoglemarven
REHPA tilbyder i foråret tre rehabiliteringsforløb til patienter med kræft knoglemarven i form af Myeloproliferativ Neoplasi (MPN). Forløbene er udviklings- og forskningsbaserede og skal hjælpe patienterne med individuel rehabilitering, ny viden og større livsglæde. Forløbene indeholder både træning, rådgivning og samvær med ligestillede. Patienterne skal henvises via Hæmatologisk Afdeling.

Læs mere om Rehabilitering for patienter med MPN
Nyt idekatalog fra DMCG-PAL skal styrke tværfagligt samarbejde
En arbejdsgruppe under DMCG-PAL har udgivet et idekatalog med eksempler på tværfagligt samarbejde i det palliative felt i Danmark. Idekataloget giver fem overordnede anbefalinger, der kan styrke den tværfaglige indsats i palliation.
Download: Tværfagligt samarbejde. Et idekatalog – eksempler på tværfagligt samarbejde i den palliative indsats i Danmark


 
Gratis ekspertrådgivning om arkitektur og lindring
REHPA tilbyder gratis rådgivning i forbindelse med udviklings- og byggeprocesser, der berører rammerne for mennesker ramt af livstruende sygdom eksempelvis på hospicet, plejehjemmet eller hospitalsafdelingen. Den kan både gives ved helt små projekter, hvor et fællesrum skal renoveres og ved større projekter, hvor en institution skal nybygges.

Rådgivningen kan være med til at sikre, at designet udvikles på et solidt grundlag af viden om omgivelsernes, arkitekturens og indretningens betydning for både patienten, de pårørende og personalet omkring dem. Den tager udgangspunkt i det specifikke byggeri og i et forskningsbaseret grundlag af viden opsamlet i ”Designprincipper for Lindrende Arkitektur” , som omhandler netop denne type arkitektur.

Rådgivningen er et gratis tilbud under forudsætning af at designprincipper bruges i byggeprocessen, at institutionens brugere inddrages i byggeprocessen, og at REHPA får mulighed for at evaluere byggeriet efterfølgende.

Interesseret i at høre mere?
Vi er på udkig efter interesserede institutioner. Hvis du vil høre mere om rådgivningsforløbet, og høre om det er relevant for jer, er du velkommen til at kontakte:

Kirstine Falk, projektmedarbejder og arkitekt, cand. polyt. arch. 
M: kfalk@sdu.dk
T: 21 74 73 87

Læs mere om rådgivningen
Internationalt besøg hos REHPA
Torsdag den 28. april havde REHPA besøg af professor Donna Fitzsimons fra Nordirland og professor Nezamuddin Ahmad, som var rejst hertil fra Dhaka, Bangladesh. De to ellers uafhængige besøg kulminerede om eftermiddagen i et fælles seminar, der favnede et helt spekter fra etablering af sygeplejeforskning i Danmark til etablering af palliative indsatser i Bangladesh.
 
Fælles for seminaret var fokusset på etablering, organisering, udfordringer og successer, når man etablerer en område fra bunden – og ikke mindst var fokusset de gevinster, vi hver især kunne høste ved at kigge op og ud og lære på tværs af nationale og kulturelle skel. Tyve gæster fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og sygehuse havde lagt vejen forbi REHPA for at hente ny inspiration med hjem.


 
 
Workshop: Udvikling af rum for patienter, pårørende og personale
På workshoppen kan du få indblik i aktuelle erfaringer og viden om hvordan indretning, arkitektur og udearealer udvikles og designes, så den passer til institutions brugere. Så omgivelserne understøtter den faglige indsats og støtter patienternes livskvalitet.

Workshoppen er særligt relevant for dig, der er involveret i eller skal i gang med en proces, hvor store eller mindre dele af indretning, arkitektur eller omgivelser ændres i en institution for mennesker ramt af livstruende sygdom.

Workshoppen finder sted den 14. juni 2016 kl. 13.00 – 16.00 hos REHPA, Vestergade 17, 5800 Nyborg. 
Tilmelding senest 1. juni på kfalk@sdu.dk med navn, titel, organisation og gerne med en konkret problemstilling eller fordel ved at anvende forskningsbaseret viden og brugerprocesser i byggeriet. 

Læs mere om workshoppen
Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark – sæt kryds
Arbejdsgruppen ”Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande” inviterer til den årlige temadag om lindrende indsats for familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande og sygdomme.

Gennem oplæg ved internationale eksperter og debat sætter temadagen fokus på, hvordan den palliative indsats til familier i Danmark kan styrkes og organiseres og på hvordan vi udbreder faglig viden om emnet, så vi skaber dialog og netværk.
 
Deltagelse og tilmelding
Temadagen finder sted tirsdag den 25. oktober 2016 hos REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Vestergade 17, 5800 Nyborg.
Værter er REHPA og Hospice Forum Danmark. Vi sender invitationer ud og åbner for tilmelding omkring 1. juni, men sæt allerede nu kryds i kalenderen og følg med her på siden.

Deltagelse er gratis.

 

Kalender

Copyright © 2016 Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp