Copy

Ny rapport undersøger opioidforbrug i Danmark

Danmark har et af verdens højeste forbrug af morfinlignende stoffer (opioider), og derfor har Sundhedsstyrelsen i en ny rapport kortlagt forbruget af opioid i Danmark med fokus på patienter med kroniske non-magline smerter. Forsker Lene Jarlbæk, REHPA har deltaget i ekspertgruppen bag rapporten, og ifølge hende, så bidrager rapporten med større indsigt i forbruget, end tidligere tilsvarende rapporter har givet, men den kan ikke vise om forbruget er for højt, for lavt eller tilpas.
Læs mere: 3% af danskerne er i langtids-behandling med morfin-lignende medicin (opioider)

Kan ord og sprog lindre og hjælpe under sygdom?


REHPA og Institut for kulturvidenskaber, SDU tilbyder skriveværksted til mennesker ramt af kræft. De afholdes hos REHPA den 8.- 9. november i Nyborg og er gratis for deltagerne. For at deltage skal man være ramt af kræft, have et rehabiliteringsbehov pga. fysiske, psykiske eller sociale gener efter sygdommen, samt kunne deltage i undervisningen, som foregår på dansk.
Læs mere om skriveværksted for kræftpatienter

Patientophold for kræftpatienter - tilmelding er åben


Der er stadig ledige pladser på REHPAs patientophold, som afholdes i efteråret for mennesker ramt af kræft. Patientopholdene henvender sig til kræftpatienter, som er i dårlig fysisk form, og som gerne vil have hjælp til at finde motivationen til fysisk aktivitet og få lagt en plan. Målet er at deltagerne får afklaret deres situation, får større livsglæde samt håb og tro på fremtiden og livet. Det er gratis at deltage for patienterne.
Læs mere om patientophold for kræftpatienter hos REHPA

Fokus på flerkulturel palliation

 
Tidsskriftet Omsorg sætter i nyeste nummer fokus på flerkulturel palliation. I Danmark lever der mange mennesker med forskellige kulturelle baggrunde, og det kan føre til kultursammenstød mellem patienter og deres pårørende og de sundhedsprofessionelle også inden for palliation. Det belyser Omsorg gennem en række interessante artikler, hvor REHPAs Mette Raunkiær har bidraget både som redaktør og med artiklen "Forestillinger om gravsted, krop og begravelse/bisættelse".

Download artiklen "Forestillinger om gravsted, krop og begravelse/bisættelse"

Ny kortlægning af kræftrehabilitering på landets hospitaler

REHPA gennemfører i 2016-2017 en kortlægning af praksis for kræftrehabilitering i Danmark. I første omgang henvender vi os til alle landets hospitaler at få overblik over, hvordan de senere års programmer, anbefalinger for rehabilitering og palliation er implementeret. Kortlægningen forventes klar primo 2017, og den følges op i 2017 af en kortlægning af kommunernes tilbud af kræftrehabilitering.
Læs mere om kortlægningen på rehpa.dk/Forskning og udvikling/Projekter

Netværk for palliation i kommuner fejrer 5 års jubilæum


Netværk for kommunal palliativ indsats har gennem fem år fungeret som fagligt netværk for professionelle, der har ansvar for udvikling af den palliative indsats i kommunerne. Netværket samles to til tre gange årligt og bruger hinanden til faglig sparring på konkrete problemstillinger omkring  palliation i kommunerne. Netværket startede i 2011 med Silkeborg og Gentofte Kommune, og nu i 2016 er der 12  kommuner i netværket.
Interesserede kan henvende sig til Mette Raunkiær og læse mere på www.rehpa.dk.

Ny klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk retningslinje for patienter med prostatakræft, som afdækker udvalgte områder i forhold til forskellige typer af rehabiliterings indsatser for patienter med prostatakræft. Retningslinjen er et skridt på vejen, men der mangler stadig evidens på området.
Læs mere om rehabilitering af patienter med prostatakræft

Ny forløbsbeskrivelse for rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen har udgivet en forløbsbeskrivelse for rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med særligt fokus på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet sammen med Sundhedsstyrelsen og kan ses som del af Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade fra 2011.
Læs mere på Socialstyrelsen.dk

Kalender

Copyright © 2016 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp