Copy

Helle Timm fratræder som forskningsgruppeleder i REHPA

REHPA og Helle Timm fortsætter heldigvis samarbejdet, da Helle videre frem er tilknyttet videncenteret som professor, men i begrænset omfang og med fokus på udvalgte forskningsopgaver inden for koordinering af rehabilitering og palliation. Det glæder videncenterchef Ann-Dorthe Zwisler og resten af REHPA, at samarbejdet fortsætter.
Helle har i mange år arbejdet for udvikling, dokumentation og formidling inden for det palliative felt både i Danmark og internationalt. Helle Timm har desuden været leder for forskningsgruppen for palliation som del af REHPAs ledergruppe med ansvar for forskningsbaseret myndighedsbetjening og udviklingen af nationale, internationale og tværfaglige samarbejder om palliation.

Læs hele nyheden på rehpa.dk

Det særlige ved hospicepraksis

Hospice, det er sådan et sted med tro, håb og kærlighed, fordi alle har sig selv med, det er ligesom, at maskerne er smidt uden for døren.” 
Sådan beskriver en frivillig det særlige ved hospice i projektet: Hospicer i Danmark – Hospicepraksis, som er udført af forsker, postdoc Vibeke Graven og professor Helle Timm, REHPA. Projektet har tydeliggjort, at hospicerne er kendetegnet ved en særlig omsorgsorienteret praksis med stærke rødder i hospicefilosofien. Her betragtes død og lidelse som en naturlig del af livet, og omsorgen er rettet mod, hvad der for den enkelte giver mening i livet ved dets afslutning. Projektet er fra 2016-2019 gennemført i samarbejde med Hospicelederforeningen Danmark og afsluttet i 2020 med en række oplæg og artikler.
Læs om projektets resultater og se foredrag om projektet

Ny hvidbog om rehabilitering udkommer september 2021

Rehabilitering er et felt i markant udvikling, både hvad angår aktører, definitioner, brugerinvolvering mv. Den seneste danske hvidbog udkom i 2004. VELUX FONDEN har netop bevilliget penge til udarbejdelse af en ny og opdateret hvidbog, der både præsenterer udvikling og status på området, men også peger fremad. DEFACTUM og REHPA udarbejder i fællesskab den nye hvidbog om rehabilitering, som bliver lanceret til september 2021 i forbindelse med Verdenskongressen for Rehabilitering, RIWC.
Læs mere om arbejdet med den nye hvidbog om rehabilitering

National kortlægning af rehabilitering for borgere efter større benamputationer

I efteråret 2020 gennemfører REHPA en landsdækkende kortlægning, der skal dokumentere, hvilken rehabilitering borgere tilbydes efter større benamputationer på tværs af alle landets sygehuse og kommuner.
Kortlægningen sker gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål til organisering, indhold og omfang med udgangspunkt i gældende lovgivning samt bedst kendte evidens fra tilgængelige kliniske retningslinjer.
Det er vigtig viden, der skal give et detaljeret billede af organisering, indhold og udbredelse af tilbud om rehabilitering til borgere efter større benamputationer på tværs af alle landets hospitaler og kommuner.
Læs mere om kortlægningen på projektsiden

Det narrative perspektiv i rehabilitering og palliation: Et scoping-review

Der er udviklet teori on narrativer (fortællinger) i forskellige videnskabelige discipliner med hver deres teoretiske position og formål. Narrativ terapi i psykologi eller livshistorier i palliation er eksempler, mens narrativer også kan være en metode til patientinvolvering. Men der mangler et overblik over, hvordan (og om) en narrativ tilgang bliver brugt systematisk i Danmark.
REHPA udarbejder i perioden 1. september 2020 til 31. januar 2021 et litteraturstudie, der undersøger hvor, hvornår og hvordan man anvender en narrativ tilgang i palliation og rehabilitering i Danmark.
Designet er et scoping litteraturstudie, der inkluderer både videnskabelig litteratur, grå litteratur samt indhentning af viden fra praksisområdet (eksempelvis udvalgte hospicer og hospitalsafdelinger). 
Du er velkommen til at kontakte projektleder Stine Gundtoft Roikjær, REHPA, hvis du har eksempler på brug af narrativer i det danske sundhedsvæsen.
Læs mere om projektet på rehpa.dk

UDGIVELSER

OMSORG temanummer om palliativ indsats på hospitalet

OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin nr. 3, 2020 har fokus på den palliative indsats på hospitalet.  Hospitalerne har en vigtig opgave i den palliative indsats, og det er omdrejningspunktet for temanummeret. Samtidigt er det et væsentlig forskningsfelt for REHPA, hvorfor flere af vores forsker bidrager til tidsskriftet med artikler og redaktion.
Download artiklerne:

Ph.d.-udgivelser

Patients Reported Outcomes for Symptom Management in Patients with Metastatic Malignant Melanoma receiving immunotherapy – design, execution, and evaluation of a randomized controlled trial, 2019
Lærke Kjær Tolstrup

Hvis du kender til en ph.d. eller andet forskningsprojekt om rehabilitering eller palliation, som vi bør omtale, så send os gerne en mail på rehpa.web@rsyd.dk

Ledige stillinger hos REHPA

REHPA søger:

Kalender

Vi opdaterer løbende kalenderen på rehpa.dk. Send en mail til: rehpa.web@rsyd.dk, hvis du kender til arrangementer, vi skal rette eller tilføje i kalenderen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Copyright © 2020 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp