Copy

Indhold


Glædelig jul og godt nytår

2016 har været et begivenhedsrigt år for REHPA, hvor vi er blevet samlet med hovedsæde i Nyborg og kontorpladser i alle landets regioner. Det har været en udfordrende proces for os, men vi er kommet god i mål som et samlet videncenter med stor opbakning fra Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse samt vores interne og eksterne samarbejdspartnere. Sideløbende med vores organisatoriske arbejde har REHPA udgivet forskningsrapporter og videnskabelige artikler, vi har haft mere end 200 deltagere på rehabiliteringsforløb i Nyborg, vi har etableret nationale og internationale samarbejder og har vidensformidlet på mange platforme. Alt dette er lykkedes, fordi alle REHPA medarbejdere og involverede samarbejdspartnere har knoklet for at få videncenteret godt i gang. Vi ser frem til det nye år, hvor vi er klar til at videreføre og udbygge vores samarbejde med alle aktører inden for Rehabilitering og Palliation. Med et tak for samarbejdet i 2016 vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.
Anne-Dorthe Zwisler
Centerleder, professor, REHPA

Helle Timm genindtræder i sit professorat MSO i palliation

Helle Timm er pr. 1. januar 2017 tilbage som professor MSO i REHPA. Helle bliver samtidig faglig leder af REHPAs forskningsgruppe inden for palliation. Helle har mange års erfaring med forskning og udvikling i sundhedsvæsenet, særligt inden for palliation og brugerperspektiver. Helle har tidligere været centerleder i REHPA og i Palliativt Videncenter (PAVI), men valgte fra 1. marts 2016 sin delte lederstilling fra og overlod roret til sin medleder og nuværende centerleder Ann Dorthe Zwisler.
Læs mere her

Ny rapport om rehabilitering og palliation

Der er øget fokus på at koordinere og integrere rehabilitering og palliation både internationalt og i Danmark. Men hvad er begrundelserne for en øget sammenhæng mellem de to begreber og deres praksisformer, og hvornår og hvordan skal det foregå? Det giver vi et bud på i en netop publiceret rapport.
Jette Thuesen, Tina Broby Mikkelsen og Helle Timm fra REHPA har gennemført et studie af den internationale litteratur med det formål at undersøge og diskutere argumenterne og evidensen for at koordinere rehabilitering og palliation for mennesker med livstruende sygdom. Studiet skal bidrage til at sikre et forsknings- og vidensbaseret grundlag for udvikling af praksis.
Læs mere og download rapporten

Ledige pladser på rehabiliteringsforløb i uge 6 og 10

Der er stadig ledige pladser på rehabiliteringsforløbene i foråret hos REHPA. I ugerne 6 og 10 holder vi forløb for kræftpatienter med blandende diagnoser. Det er gratis at deltage i rehabiliteringsforløbene, som alle foregår hos REHPA i Nyborg. Visiteringen til kurserne sker via et skema, som bl.a. udfyldes af egen læge.
Se kursusoversigt for 2017 og læs mere hvordan man søger om plads på kurserne

Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning

Det Etiske Råd har udgivet et velkomment og gennemarbejdet bidrag til debat og videre handlinger vedrørende livets afslutning. Udtalelsen fra Det Etiske Råd er i rapportform og indeholder diskussion om nogle af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at sætte den enkelte persons værdier og ønsker i fokus i den sidste tid inden døden. Udtalelsen er bygget op omkring tre anbefalinger:
1. Sikkerhed for rettidig handling ved hjertestop,
2.
Samtaler om beslutninger ved livets afslutning og
3.
Den palliative indsats.
Læs mere på Etiskråd.dk

Netværksmøde for patientforeninger onsdag den 11. januar 2017

REHPA er vært for netværksmøde onsdag den 11. januar 2017 for Netværket for Patientforeninger. Netværket er et samarbejde mellem REHPA og en række patientforeninger, hvis mellemmer har livstruende sygdomme. Vi arbejder i fællesskab på at udvikle kommunikation om rehabilitering og palliation, og vi deler viden, erfaringer og gensidig inspiration i netværket. Det er et åbent netværk, og alle sygdoms- og patientforeninger er velkomne.
Læs mere om netværket og næste møde

REHPA sponsorerer kursus i Oxford for to erfarne praktikere


REHPA støtter to erfarne praktikere til at deltage i kurset "Introduction to Palliative Rehabilitation - April 2017", som afholdes i Oxford. Ansøgning til sponsoratet sker via Dansk Selskab for Onkologi og Palliativ Fysioterapi og Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation, som hver kan udpege en deltager til kurset. Deltagerne skal være erfarne praktikere, der har arbejdet med patienter i palliative forløb. Samtidig skal deltagerne samarbejde med REHPA om efterfølgende formidling fra kurset. Ansøgningsfrist fra selskaberne er 5. januar 2017.
Læs mere om sponsoratet

Kortlægning af kræftrehabilitering på danske hospitaler

REHPA har i december udsendt spørgeskemaer til alle hospitalsafdelinger og ergoterapi- og fysioterapi-afdelinger i Danmark, der er involveret i kræftrehabilitering. Det er led i en igangværende kortlægning af praksis for kræftrehabilitering i Danmark. Kortlægningen omfatter rehabilitering bredt defineret inden for alle sygdomsstadier og afgrænses til seks specifikke diagnoser. Der indgår spørgsmål om rehabilitering til kræftoverlevere og patienter med fremskreden kræft samt om koordinering af rehabilitering og palliativ indsats. I marts 2017 gennemføres en lignende undersøgelse i alle kommuner.
kontaktperson: Jette Thuesen - mail: jette.thuesen@rsyd.dk

Familiesygepleje har fokus på hele familien, når sygdommen rammer

Familiesygepleje handler grundlæggende om at se patienten, men ”tænke familie”. Der er en stigende erkendelse af, at patientens pårørende er en vigtig ressource i alle faser af patientforløbet, men hvordan bruger vi familien som ressource uden at misbruge den? Det sætter Familiesygepleje fokus på, og som del af REHPAs forskningssamarbejde har vi haft besøg af Elisabeth Coyne, sygeplejerske, Ph.d fra Griffith University, Australien. Elisabeth Coynes forskningsområde handler især om involveringen af hele familien, når et menneske bliver ramt af kræft.
Læs mere om Familiesygepleje og find link til Master Class om familiesygepleje den 31. januar 2017.

Velkommen til nye ansigter hos REHPA

 
Vi har fået nye kollegaer i REHPA: Sygeplejerske Dorthe Søsted Jørgensen og sosu.ass. Susanne Elm Thomsen er begge ansatte i Klinikerteamet. Post.doc. Karin Dieperink og post.doc. Vibeke Poulsen Graven arbejder begge med forskning inden for rehabilitering og palliation, og Janne Larsen er webkoordinator.

REHPA holder lukket mellem jul og nytår

Kalender

Copyright © 2016 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp