Copy

Indhold

Langt de fleste børn dør på hospitalet og i det første leveår

Et nyt notat fra REHPA sætter tal på antallet af børn og unge, der dør i Danmark, og giver samtidig en oversigt over dødssted og dødsårsagerne. I perioden 2012-2014 døde der årligt i Danmark mellem 269-295 børn og unge i alderen 0-19 år af såkaldte ”naturlige årsager”, dvs. af livstruende sygdom eller svækkelse.
Tallene i notatet er baseret på udtræk af Dødsårsagsregistret.
Læs mere og download notatet

Vi søger ny kollega der vil forske i rehabilitering og palliation med daglig arbejdsplads hos DEFACTUM i Aarhus


REHPA og DEFACTUM søger i fællesskab en forsker, der vil være med til at udvikle palliation og rehabilitering. Du vil blive ansat hos REHPA, men have din daglige arbejdsplads i Aarhus med kollegaer fra DEFACTUM, som holder til i Regionshuset i Aarhus.

Stillingen slås op i samarbejde med "Rehabilitering og Sygefravær" i DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.
Du vil blive ansat på SDU, Region Syddanmark.
Ansøgningsfrist er 30. april 2017, og vi forventer at holde samtaler den 15. maj.
Se stillingsopslaget

REHPA-ophold er rehabilitering til patienter med livstruende sygdom

Et REHPA-ophold er et tilbud til mennesker, der har behov for rehabilitering efter en livstruende sygdom. Opholdet strækker sig over fem dage, og målet er at deltagerne får støtte til at få afklaret deres situation, får større livsglæde samt håb og tro på fremtiden og livet. På kurset får deltagerne ny viden, rådgivende samtaler, fysiske aktiviteter og samvær med ligestillede.
Ophold er gratis og foregår i Nyborg.
Se oversigt over ophold og læs mere om REHPA-ophold
Læs mere om REHPA-ophold til kræftramte 18-40 årige i uge 22

Arbejder du med palliation i en kommune? Så kom med i REHPAs netværk


REHPA er tovholder på et netværk for fagfolk, der arbejder med palliation i kommunerne. Deltagerne er ansvarlige for projekter, der handler om palliation i kommuner og regioner, og de bruger netværket til at udvikle, inspirere og hjælpe hinanden med de konkrete opgaver. Møderne holdes hos REHPA to-tre gange årligt enten i København eller Nyborg. Næste møde er den 14. juni 2017 fra kl. 10-13 i Nyborg, hvor bl.a. projektleder Mejse Holstein fra Svendborg Kommune vil fortælle om satspuljeprojektet ”En værdig død – et modelkommuneprojekt”.
Netværket er åbent for nye deltagere, så kontakt Mette Raunkiær på mette.raunkiaer@rsyd.dk, hvis du er interesseret og læs mere om netværket på rehpa.dk

Årsmøde i DMCG-PAL med fokus på palliation i den nye danske kvalitetsmodel

Årsmødet i DMCG-PAL (dansk multidisciplinær cancer gruppe for palliation) blev i år afholdt 15. marts og som altid i ”Bygningen” i Vejle. Mens årsmødet de forløbne 5-6 år har drejet som om præsentation og drøftelse af arbejdet med de kliniske retningslinjer, kompetencebeskrivelser samt data fra Palliativ Database, var fokus i år anderledes. I år drejede mødet sig i høj grad om, hvordan arbejdet føres videre i regi af det ”nye” nationale kvalitetsarbejde. Palliation er udpeget som et af fem områder, der skal prøves af i den nye nationale kvalitetsmodel. I første fase vil der være fokus på specialiseret palliativ indsats – og dermed på det hidtidige arbejde i DMCG-PAL, men i en kommende fase 2 og 3 er det planen at kvalitetsarbejdet også skal omfatte den basale palliative indsats. Årsmødet var velbesøgt og stemningen god, om end der blev ytret en del skepsis overfor de nye dokumentationskrav, der følger med kvalitetsprojektet.

Mette Raunkiær deltager i EAPC Taskforce gruppe

Den europæiske NGO for palliation, European Association for Palliative Care arbejder med netværk for forskellige områder inden for palliation. REHPAs Mette Raunkiær er netop invitereret ind i netværksgruppen for palliation til børn (The EAPC Paediatric Taskforce), hvor hun skal være med til at drive udviklingstiltag for professionelle og organisationer, der arbejder med palliation til børn og unge på tværs af Europa.

3 palliative diplommoduler i Region Syddanmark

UC-Syd, UC-Lillebælt og alle hospicer i Region Syddanmark har i fællesskab udviklet tre nye diplommoduler i palliativ indsats. To moduler udbydes i efteråret 2017 og det tredje udbydes i foråret 2018:
Læs mere om modulerne hos UC-Lillebælt:
Undervisningen foregår hos UCLCampus Vejle. Tilmeldingsfrist for efterårsmodulerne er 15. maj 2017.
Download folder om diplommodulerne

Revision af de nationale anbefalinger for palliativ indsats

I forlængelse af Kræftplan IV skal både de nationale anbefalinger for palliativ indsats og forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet revideres i regi af Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen vedrørende de palliative anbefalinger holdt det første af tre møder den 22. marts, hvor gruppen gennemgik kapitel 1-3 i de nuværende anbefalinger. Næste møde holdes den 2. maj. Undervejs kan arbejdsgruppens medlemmer (og andre) fremsende relevante referencer og forslag til Sundhedsstyrelsens sekretariat. Den nye version af anbefalingerne forventes udsendt til høring før sommerferien og det tredje møde i arbejdsgruppen holdes den 23. august. Fra REHPA deltager Helle Timm i  arbejdsgruppen.

Velkommen til nye kollegaer i REHPA

Vi har netop budt velkommen til tre nye kolleger i REHPA, der alle startede den 1. april.
Annette Rasmussen er tiltrådt som leder af Klinikergruppen og dermed også som medlem af REHPAs ledergruppe. Kenneth Nielsen er ansat som AC-medarbejder og Birthe Kargaard er ansat som sekretær i Klinikergruppen.

Kalender

Copyright © 2017 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp