Copy
REHPA - nyt navn og logo til Videncenter for Rehabilitering og Palliation
View this email in your browser

REHPA - Nyt navn og logo

Videncenter for Rehabilitering og Palliation har fået nyt navn og logo og hedder nu REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Med det nye navn og logo siger vi farvel til PAVI og goddag til REHPA, der med navnet understreger at REHPA er et videncenter for både rehabilitering og palliation.

REHPA er bygget op om hovedfunktionerne ‘Formidling og dokumentation’ med professor Helle Timm som centerleder samt ‘Forskning og udvikling’ med professor Ann-Dorthe Zwisler som centerleder. I det daglige bor REHPA formelt på to adresser i henholdsvis Nyborg og København, men vi arbejder sammen på tværs af områder og geografier.
Læs mere om REHPAs opgaver og organisering (link)

Rådgivende styregruppe for REHPA
REHPA har en rådgivende styregruppe, som har en koordinerende rolle og er den formelle garant for videncentrets udvikling og fremdrift. Styregruppen repræsenterer Region Syddanmark, Syddansk Universitet, Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen.
Se medlemmer i REHPAs rådgivende styregruppe

Advisory Board for REHPA
REHPAs Advisory Board forum er et fagligt og rådgivende forum, som består af 21 medlemmer, der geografisk, fagprofessionelt og forskningsmæssigt udgør et bredt udsnit af det palliative og rehabiliterende felt. Advisory Board skal rådgive REHPA forskningsmæssigt, fagligt og organisatorisk samt sikre dialog med feltets mange aktører.
Se medlemmer af REHPA Advisory Board

Kalender

Copyright © 2016 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp